Kliknutím sem přejdete na domovskou stránku EUFIC
BEZPEČNOST A JAKOST POTRAVIN
POTRAVINOVÁ TECHNOLOGIE
Food Risk Communication
VÝŽIVA
ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ STYL
ONEMOCNĚNÍ SPOJENÁ SE STRAVOU
Přehledy pro spotřebitele
(Pouze v angličtině)
Jídlo k zamyšlení (Food for thought)
(Pouze v angličtině)
Iniciativy EU
(Částečně přeloženo)
In the spotlight
Energetická rovnováha
Centrum pro média

Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace: overit. Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace:
overit.EU Projects Supplement 06/2011

Je čas nalézt recept na zdravé stárnutí v Evropě

Evropané žijí déle. To je ovšem dobrá zpráva, ale zároveň výzva, aby lidé stárli v dobré kondici a zůstali zdraví co nejdéle. EU financuje projekt NU-AGE, který sleduje, jak způsob stravování může podporovat zdraví starších osob a chránit před vznikem nemocí spojených se stárnutím.

Stárnoucí Evropa
Lepší životní podmínky, zdravější životní styl a lepší vzdělání, stejně jako zlepšená přístupnost zdravotní péče a služeb, to vše umožňuje občanům v Evropě dosáhnout v průměru stáří 78 let, což znamená prodloužení průměrné délky života o 6 let ve srovnání s rokem 1980.1 Toto prodloužení spolu s nízkou porodností v Evropě se projevuje ve značném nárůstu podílu stárnoucí části populace, který by v Evropě měl dosáhnout 40 % v roce 2030.1 Toto zlepšení zdravotního stavu seniorů nejen zlepší jejich životní podmínky, ale sníží i celospolečenské náklady na zdravotní a sociální služby.

Potrava a stárnutí – záležitost pro NU-AGE
Strava představuje jeden z mnoha faktorů, které hrají důležitou úlohu při stárnutí. Pečlivý výběr naší potravy může proces stárnutí podstatně ovlivnit. Vliv stravy na podmínky stárnutí je však relativně málo zkoumaná oblast výzkumu a dosud není zcela jasné, jaká by měla být optimální strava pro zajištění zdravého stárnutí.

Evropská komise proto založila projekt NU-AGE s cílem prohloubit znalosti o vlivu potravy na choroby staršího věku. Projekt bude řešen v následujících pěti letech a umožní výzkumným pracovníkům navrhnout strategii takového stravování, které by splňovalo nutriční požadavky a zabránilo vzniku nemocí a potíží spojených se stárnutím.

Výzkum NU-AGE
Jedním z prvních úkolů pro NU-AGE je navrhnout potravinovou pyramidu vhodnou pro osoby starší 65 let, která je vyvíjena na základě obecných stravovacích směrnic s použitím potravin, jež bude vhodné do vyrovnané diety zahrnout. Tato NU-AGE pyramida bude navržena tak, aby zajišťovala potřeby starších osob s důrazem na množství a odpovídající příjem vody, vlákniny, vitaminu D a vitaminu B12.

Konsorcium NU-AGE
Projekt NU-AGE je veden profesorem Franceschi z University of Bologna, který bude koordinovat činnost konsorcia. To má celkem 31 členů, pokrývajících širokou oblast činností týkající se projektu. Většina členů jsou university a výzkumná pracoviště, dále pak zástupci potravinářského a nápojového průmyslu, od malých a středních podniků až k velkým společnostem. Účastní se rovněž obchodní společnosti, komunikační aktivity v této oblasti zajišťuje EUFIC.

Závěry
Projekt NU-AGE je zaměřen na získání dostatku informací o vlivu celkové diety na snížení a omezení chorob vznikajících ve vysokém věku. Zvýšení znalostí v této oblasti pomůže zlepšit zdravotní stav a kvalitu života stárnoucí populace v Evropě.

NU-AGE – Nové strategie stravování zaměřené na potřeby stárnoucí skupin obyvatelstva v Evropě získalo podporu Evropského Společenství v rámci sedmého programu (Smlouva č. 266486).

Literatura

  1. OECD (2010), Health at a Glance: Europe 2010, OECD Publishing. Available at: http://dx.doi.org/10.1787/health_glance-2010-en  
CO JE EUFIC?
Evropská rada pro informace o potravinách (European Food Information Council, EUFIC) je nezisková organizace, která poskytuje vědecky podložené informace o bezpečnosti a jakosti potravin, zdraví a výživě médiím, výživovým odborníkům, lékařům, pedagogům a lidem ovlivňujícím veřejné mínění tak, aby byly pro spotřebitele srozumitelné.

Další informace
Tato stránka byla naposledy aktualizována dne 20/09/2016
Zobrazit všechny výsledky vyhledávání