Kliknutím sem přejdete na domovskou stránku EUFIC
BEZPEČNOST A JAKOST POTRAVIN
POTRAVINOVÁ TECHNOLOGIE
Food Risk Communication
VÝŽIVA
ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ STYL
ONEMOCNĚNÍ SPOJENÁ SE STRAVOU
Přehledy pro spotřebitele
(Pouze v angličtině)
Jídlo k zamyšlení (Food for thought)
(Pouze v angličtině)
Iniciativy EU
(Částečně přeloženo)
In the spotlight
Energetická rovnováha
Centrum pro média

Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace: overit. Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace:
overit.POTRAVINY DNEŠKA 12/2008

Označování nutriční hodnoty – jak, kde a proč?

Food TodayPro omezení výskytu chorob vyvolaných nesprávným stravováním podporují vládní organizace a potravinářské společnosti další rozšiřování informací o složení potravin na etiketách, které poskytují spotřebitelům dostatek relevantních informací a pomáhají tak vybírat vhodné potraviny. Evropská Unie založila projekt FLABEL (Food Labelling to Advance Better Education for Life), který se zabývá vývojem optimálních směrnic pro příští výzkum a řízení politiky v tomto oboru.
Problémy

Spotřebitelé v celé EU se setkávají s rostoucím množstvím potravinářských výrobků, především balených. Následkem toho je stále obtížnější si vybrat při nákupu v supermarketu vyhovující potraviny odpovídající výživovým požadavkům. Uváděné složení a výživová hodnota potraviny na etiketách se proto může stát rychlým zdrojem informací, spotřebitelé je však dosud málo využívají.
 
Pro ověření významu nutričních informací na etiketách potravin je využíván projekt FLABEL, který je financován ze zdrojů 7. rámcového programu EU.
 
Projekt
 
Výzkumné konzorcium projektu FLABEL zahrnuje 12 partnerů (akademické a nevládní organice, zástupci maloobchodu) z 8 evropských zemí, které se souhrnně zabývají výživou, chováním spotřebitelů, ekonomickými problémy a výzkumem trhu.
 
Úvodem bylo provedeno zhodnocení současné praxe označování potravinářských výrobků ve 27 státech EU a Turecku. FLABEL je specificky zaměřen na zhodnocení, do jaké míry ovlivňují informace na etiketách volbu potravin při nákupu, jak je tento vliv významný, za jakých podmínek se uplatňuje a jak se liší v různých spotřebitelských skupinách.
 
Na základě těchto hledisek byly stanoveny následující hlavní úkoly:
  • stanovit, do jaké míry mohou nutriční informace uváděné na etiketách ovlivnit výběr vhodných potravin s ohledem na „zdravou výživu,
  • poskytovat vědecký základ pro využití informací na etiketách potravinářských výrobků včetně stanovení významu různých forem označování potravin v rámci úřadů EU, potravinářského průmyslu, především malých a středních podniků a dalších účastníků.
Výstupy
  1. Vytvoření přehledné mapy EU o nutričních informacích z hlediska značení potravin, za účelem zjištění, do jaké míry je označování potravin běžně zavedeno v různých zemích EU.
  2. Zhodnocení, jak jsou etikety využívány spotřebiteli pro získávání výživových informací, jaký typ etiket se nejvíce líbí a poskytuje nejvíce informací.
  3. Informace o současných nutričních etiketách užívaných v „reálném světě“. Budou založeny na poznatcích získaných v obchodech z hlediska toho, jak tyto etikety mohou ovlivňovat chování spotřebitelů a složení jejich stravy.
  4. Poznatky o tom, jak spotřebitelé ovlivňují obecné mínění o zdravotních účincích výrobků a jak výživové informace na etiketách jsou v souladu s dalšími informacemi o těchto problémech včetně sdělovacích prostředků, školního vyučování a reklamy.
  5. Důkaz, jak etikety s údaji o výživových hodnotách mohou být využity pro pozitivní ovlivňování příjmu potravin dětmi, založeného na rozhodování při nákupu potravin podle údajů na etiketách v rodinách s dětmi.
  6. Návrhy na nejlepší postupy pro označování nutriční hodnoty ověřované v reálných podmínkách.
  7. Vypracování nejlepších metod pro zjištění dopadů nutričního označení výrobků na jejich volbu spotřebitelem.

Výsledky získané v rámci programu FLABEL budou pro veřejnost běžně dostupné a budou představovat vědecký základ pro hodnocení vlivu nutričního značení potravin na etiketách v rámci celé EU s přihlédnutím k zájmům různých účastníků tohoto procesu.

www.flabel.org

FLABEL – Food Labelling to Advance Better Education for Life - receives research funding from the European Community´s Seventh Framework Programme (Contract no.211905)

FLABEL

CO JE EUFIC?
Evropská rada pro informace o potravinách (European Food Information Council, EUFIC) je nezisková organizace, která poskytuje vědecky podložené informace o bezpečnosti a jakosti potravin, zdraví a výživě médiím, výživovým odborníkům, lékařům, pedagogům a lidem ovlivňujícím veřejné mínění tak, aby byly pro spotřebitele srozumitelné.

Další informace
Tato stránka byla naposledy aktualizována dne 20/09/2016
Zobrazit všechny výsledky vyhledávání