Kliknutím sem přejdete na domovskou stránku EUFIC
BEZPEČNOST A JAKOST POTRAVIN
POTRAVINOVÁ TECHNOLOGIE
Food Risk Communication
VÝŽIVA
ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ STYL
ONEMOCNĚNÍ SPOJENÁ SE STRAVOU
Přehledy pro spotřebitele
(Pouze v angličtině)
Jídlo k zamyšlení (Food for thought)
(Pouze v angličtině)
Iniciativy EU
(Částečně přeloženo)
In the spotlight
Energetická rovnováha
Centrum pro média

Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace: overit. Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace:
overit.POTRAVINY DNEŠKA 05/2001

Diety se sníženým obsahem tuku

Food TodaySoučasný boj proti obezitě je zaměřen na snižování obsahu tuku v potravě, neboť tučné potraviny mají vysokou energetickou hodnotu. Úloha tuků lidské výživě však není zcela jednoznačná, a proto je aplikaci diet s omezeným množstvím tuků v prevenci a léčení obezity věnována značná pozornost.

Na základě několika klinických studií bylo prokázáno, že nízkotučné diety mohou snižovat hladinu HDL (dobrého) cholesterolu a naopak zvyšovat hladinu triacylglyceridů, což představuje významný rizikový faktor pro srdeční choroby. Jiné studie však naopak potvrdily zlepšení celkového lipidického profilu.

Pro získání více relevantních informací v této oblasti byl zorganizován společný projekt, kterého se zúčastnila výzkumná střediska v Holandsku, Dánsku, Spojeném království, Německu a Španělsku. V každé zemi bylo získáno 80 mužů a žen s nadváhou. Pro maximální přiblížení pokusných podmínek reálnému životu byl zvolen nový způsob organizace projektu, který zároveň umožňoval řádnou evidenci přijaté potravy.

V každém středisku byl zřízen malý obchod se sortimentem 100-150 druhů potravin se známým nutričním složením. Výběr potravin byl sledován a registrován snímačem čárových kódů, při čemž pokusné osoby nebyly nikterak omezovány v množství a druzích snědených potravin. Potraviny, které nebyly získávány v laboratorních obchodech – chléb, čerstvé ovoce, zelenina a maso, byly nakupovány v běžných supermarketech a jejich spotřeba byla pravidelně zaznamenávána.

Během přípravného období v délce pěti týdnů si všichni účastníci zvykli na laboratorní obchody, kde nakupovali potraviny s takovým obsahem tuků, který byl typický pro jednotlivé země. Potom byli náhodně rozděleni do tří skupin: v kontrolní skupině pokračovali v normální dietě s běžným obsahem tuku, v druhé skupině byla dieta s nízkým obsahem tuku a vysokým podílem cukru a ve třetí skupině byla dieta s nízkým obsahem tuku a vysokým obsahem škrobu. Pokusu se zúčastnilo celkem 316 osob, které uvedené diety přijímaly po dobu šesti měsíců.

Diety se sníženým obsahem tuku měly podstatně sníženou energetickou hodnotu a rovněž podíl tělesného tuku se u pokusných osob snížil o 10 %, resp. 8 % (1,8 kg a 1,3 kg). Tělesná hmotnost osob ve skupině s vysokým podílem škrobu v potravě se snížila v průměru o 1,8 kg,  s vysokým podílem cukru o 0,9 kg, zatímco u osob v kontrolní skupině se hmotnost zvýšila o 0,8 kg. Mezi jednotlivými skupinami však nebyly zjištěny signifikantní rozdíly v hodnotách hladiny cholesterolu a triacylglyceridů v krvi účastníků.

Výsledky studie prokázaly, že osoby s mírnou nadváhou, jestliže se stravují podle své chuti a žijí běžným způsobem, mohou při dietách s nízkým obsahem tuku a vysokým podílem škrobu nebo cukru snížit svoji hmotnost, aniž by došlo k negativnímu ovlivnění hladiny tuku v krvi.

Snížení hmotnosti bylo mírné, ale vzhledem k celkové populaci by tak bylo možno docílit podstatného snížení počtu obézních osob, které jsou vystaveny zvýšenému riziku onemocnění. Prof. Saris z Výzkumného ústavu pro výživu a toxikologii v Mastrichtu (Holandsko), který by zároveň koordinátorem tohoto projektu s názvem CARMEN, míní, že největší význam snížení podílu tuku ve stravě spočívá spíše v zabránění nárůstu hmotnosti než v radikálním zhubnutí.

Ref.

  • WHO (1998) Obesity: preventing and managing the global epidemie. WHO, Geneva
  • Saris WHM Astrup, A. Prentice AM et. al. (2000). Randomised controlled trial of changes in dietary carbohydrate/fat ratio and simple vs complex carbohydrates on body weight and blood lipids: the CARMEN study: International Journal of Obesity, 24, 1310-1318.
CO JE EUFIC?
Evropská rada pro informace o potravinách (European Food Information Council, EUFIC) je nezisková organizace, která poskytuje vědecky podložené informace o bezpečnosti a jakosti potravin, zdraví a výživě médiím, výživovým odborníkům, lékařům, pedagogům a lidem ovlivňujícím veřejné mínění tak, aby byly pro spotřebitele srozumitelné.

Další informace
Tato stránka byla naposledy aktualizována dne 24/08/2016
Zobrazit všechny výsledky vyhledávání