Kliknutím sem přejdete na domovskou stránku EUFIC
BEZPEČNOST A JAKOST POTRAVIN
POTRAVINOVÁ TECHNOLOGIE
Food Risk Communication
VÝŽIVA
ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ STYL
ONEMOCNĚNÍ SPOJENÁ SE STRAVOU
Přehledy pro spotřebitele
(Pouze v angličtině)
Jídlo k zamyšlení (Food for thought)
(Pouze v angličtině)
Iniciativy EU
(Částečně přeloženo)
In the spotlight
Energetická rovnováha
Centrum pro média

Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace: overit. Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace:
overit.POTRAVINY DNEŠKA 04/2003

Geneticky modifikované potraviny - diskuse pokračuje

Food TodayDiskuse o geneticky modifikovaných (GM) potravinách trvající již několik let se v současné době zaměřila na problém, zda lze tyto potraviny konzumovat aniž by došlo k ohrožení zdraví. Na základě vědeckého výzkumu, zlepšených znalostí technologie a nových směrnic nyní většina účastníků diskuse o GM souhlasí s názorem, že potraviny a potravinové přísady vyráběné ze současně dostupných geneticky modifikovaných rostlinných surovin pravděpodobně neohrožují lidské zdraví.

Odhad bezpečnosti

Při posuzování bezpečnosti GM potravin je nutné vzít v úvahu, že je třeba zkoumat potravinu, která má být konzumována a nikoliv samotný výrobní postup. To znamená stanovit vlastnosti a celkovou bezpečnost potraviny stejným způsobem jako u konvenčních potravin. Legislativa EU požaduje, aby GM výrobky byly podrobeny přísnému hodnocení jejich bezpečnosti dříve, než jim bude uděleno povolení pro lidskou výživu.

Evropská Unie, WHO a FAO společně odsouhlasili metodologii pro stanovení bezpečnosti GM potravin a potravinářských přísad, která je označována jako "skutečná rovnocennost" (substantial equivalence). Tato metodika je zaměřená více na výrobek, než na výrobní postup. Je to přísné hodnocení zahrnující podrobný seznam parametrů a význačných vlastností, které musí být sledovány, včetně molekulární charakteristiky genetické modifikace charakteru agronomických opatření, nutričních a toxikologických odhadů a hodnocení.

Tento uvedený postup však připouští, že určení bezpečnosti nemůže být zcela absolutní. Důležitým závěrem je však skutečnost, že jestliže po provedeném hodnocení je bezpečnost nového výrobku srovnatelná s běžným potravinářským výrobkem obdobného charakteru, pak výše rizika je srovnatelná s potravinou, kterou bezpečně konzumujeme po stovky nebo tisíce let.

Jestliže však GM výrobek má nové rysy a charakter, takže není srovnatelný (např. vyšší obsah vitaminů), pak je nutné provést doplňkové hodnocení, které je zaměřeno na vlivy těchto odlišných rysů na bezpečnost nové potraviny a může zahrnovat různé typy testů zaměřených na bezpečnost.

Perspektiva

Diskuse o GM potravinách není ani zdaleka ukončena, ale pokračuje v různých oblastech: vlivy na životní prostředí, stanovení bezpečnosti dalších generací GM výrobku s výjimečnými vlastnostmi; všechny tyto a další problémy bude třeba dále projednávat, zkoumat a testovat.

Je však zřejmé, že byl učiněn značný pokrok ve shodě názorů na bezpečnost. Počet GM produktů dostupných na trhu pomalu roste, spotřebitelé si však mohou být jisti, že všechny tyto výrobky byly podrobeny přísnému hodnocení a že potravinářští odborníci na celém světě se shodují v názoru na jejich bezpečnost pro lidské zdraví.

Dostupné poznatky dokazují, že GM potraviny pravděpodobně neohrožují lidské zdravé a proto mohou být konzumovány.

Dr. Gro Harlem Brundtland, gen.řed.WHO, 28.8.2002

Současný vědecký výzkum potvrzuje bezpečnost GM potravin

Dr. Jacques Diouf, gen.řed. FAO, 30.8.2002

Ref.

1. FAO/WHO (1991) Strategies for assessing the safety of foods produced by biotechnology. Report of a joint FAO/WHO Consultation. WHO, Switzerland.
2. OECD (1993) Safety evaluation of foods produced by modern biotechnology: concepts and principles. OECD, Paris, France.
3. Genetic Modification and Consumers Health and Safety. ILSI Europe Concise Monograph Series, 2001.
4. WHO, Food Safety Programme. 20 Questions on genetically modified (GM) foods, 2002.

CO JE EUFIC?
Evropská rada pro informace o potravinách (European Food Information Council, EUFIC) je nezisková organizace, která poskytuje vědecky podložené informace o bezpečnosti a jakosti potravin, zdraví a výživě médiím, výživovým odborníkům, lékařům, pedagogům a lidem ovlivňujícím veřejné mínění tak, aby byly pro spotřebitele srozumitelné.

Další informace
Tato stránka byla naposledy aktualizována dne 24/08/2016
Zobrazit všechny výsledky vyhledávání