Kliknutím sem přejdete na domovskou stránku EUFIC
BEZPEČNOST A JAKOST POTRAVIN
POTRAVINOVÁ TECHNOLOGIE
Food Risk Communication
VÝŽIVA
ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ STYL
ONEMOCNĚNÍ SPOJENÁ SE STRAVOU
Přehledy pro spotřebitele
(Pouze v angličtině)
Jídlo k zamyšlení (Food for thought)
(Pouze v angličtině)
Iniciativy EU
(Částečně přeloženo)
In the spotlight
Energetická rovnováha
Centrum pro média

Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace: overit. Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace:
overit.POTRAVINY DNEŠKA 09/2005

Rostlinné steroly a stanoly se osvědčily pro snížení hladiny cholesterolu

Food Today
Již skoro 50 let je známo, že rostlinné steroly a stanoly, rovněž označované jako fytosteroly a fytostanoly, snižují hladinu cholesterolu v krvi, neboť částečně blokují absorpci cholesterolu zažívacím traktem. V současné době jsou tyto složky dostupné v mnoha potravinářských výrobcích pro všechny zájemce, kteří chtějí snížit hladinu cholesterolu v krvi.

Struktura rostlinných sterolů a stanolů je velmi podobná struktuře cholesterolu. V přírodě se steroly vyskytují v malém množství v mnoha druzích ovoce, zeleniny , ořechů, dále v semenech, luštěninách, rostlinných olejích a dalších částech rostlin, kde tvoří důležitou součást membrán rostlinných buněk. Stanoly se ve stopových množstvích nalézají v obdobných zdrojích jako steroly, v širším měřítku se však vyrábějí hydrogenací rostlinných sterolů. Osoby, které konzumují typickou západní stravu přijímají denně 20-25 mg stanolů a 150-400 mg sterolů. Při tomto malém množství mají klinicky bezvýznamný vliv na absorpci cholesterolu.

Výhody sterolů a stanolů na snížení hladiny cholesterolu v krvi

Souvislost mezi zvýšenou hladinou krevního cholesterolu, zvláště LDL (low density lipoprotein) cholesterolu a zvýšeným rizikem onemocnění srdce (CHD – coronary hearth disease) je velmi dobře známá. Lidé mohou snížit svoji hladinu cholesterolu, a tím i riziko kardiovaskulárních potíží, jestliže se budou zdravě stravovat, to znamená mít vyrovnanou stravu (s nízkým obsahem nasycených tuků a cholesterolu, s optimálním množstvím omega-3 a omega-6 polynenasycených mastných kyselin s vysokým podílem ovoce a zeleniny) a budou pravidelně i tělesně aktivní.

Velký počet klinických studií potvrzuje, že rostlinné steroly a stanoly snižují hladinu celkového a LDL cholesterolu, neboť částečně inhibují absorpci cholesterolu a tyto účinky vhodně doplňují výsledky dosažené jinými postupy, např. potravou s nízkým obsahem tuku a nebo používáním léčebných preparátů pro snížení cholesterolu, např. statinů.

Studie rovněž prokázaly, že snížení hladiny cholesterolu v krvi lze dosáhnout denní konzumací 1-3 g rostlinných sterolů nebo stanolů, avšak zvýšené dávky nad 3 g již nemají další vliv na snížení cholesterolu. Denní příjem 2 g rostlinných sterolů nebo stanolů se obvykle projeví snížením LDL cholesterolu o 10 %. Snížení LDL cholesterolu o 15 % lze dosáhnout, jestliže denní příjem 2 g rostlinných sterolů nebo stanolů je kombinován se zdravou stravou s nízkým obsahem nasycených tuků. Na základě epidemiologických údajů bylo zjištěno, že snížení hladiny LDL cholesterolu sníží riziko onemocnění srdce o 20 %.

Hlediska bezpečnosti

Široce založený program hodnocení bezpečnosti, který od roku 1999 funguje v některých evropských zemích potvrdil bezpečnost rostlinných sterolů a stanolů.
Denní příjem 2-3 g sterolů a stanolů po dobu 1-12 měsíců se však může projevit mírným poklesem hladiny karotenoidů v plasmě, tomu však lze zabránit stravou s doporučenými pětidenními porcemi ovoce a zeleniny s vysokým obsahem karotenoidů, např. zelené, žluté a oranžové ovoce a zelenina.

Směrnice týkající se výrobků a jejich značení

Denní příjem vyšší než 3 g již nemá příznivé účinky na další snížení cholesterolu a může snižovat hladinu beta-karotenu v krvi, proto Vědecký potravinový výbor souhlasí s názorem, že bude rozumné vyhnout se spotřebě vyšší než 3 g. Výsledkem je, že Evropská komise schválila přidávání rostlinných sterolů a stanolů do celé řady potravin (např. žlutých pomazánkových tuků, salátových dresinků, mléka, zakysaného mléka, jogurtových a sýrových výrobků, sojových nápojů a omáček) za předpokladu, že budou na trhu v takové formě, která umožňuje jejich snadné dělení na porce obsahující maximálně 3 g (jestliže je denně konzumována jedna porce), nebo 1 g (jestliže se denně snědí 3 porce).

Nařízení o značení potravin vydané Komisí uvádí, že každý výrobek obsahující rostlinné steroly a stanoly musí být zřetelně označen s uvedením jejich vhodného použití (např. výrobek určený výhradně pro osoby, které chtějí dosáhnout snížení hladiny cholesterolu v krvi). Pacienti, kteří užívají léky na snížení cholesterolu mohou tyto výrobky konzumovat pouze pod lékařským dohledem; tyto výrobky nejsou vhodné pro těhotné a kojící ženy a pro děti mladší než 5 let.

Ref.

1. De Jong, Plat,J a Mensink R.P. (2003): Metabolic effects of plant sterols and stanols (review). J. of Nutr.Biochem, 14: 362-9
2. European Commission (2002): General view of the Scientific Committee on Food on the long-term effects of the intake of elevated levels of phytosterols from multiple dietary sources: with particular attention to the effects of beta-carotene.
3. Kataw, M.B., Grundy S.M., Jones P. et.al.(2003): Efficacy and safety of plant stanols and sterols in the management of blood cholesterol levels. Mays Clinic Proceedings, 78: 965-78.
4. Law, M. (2000): Plant sterol and stanol margarines and health. Lancet 320: 861-4.

CO JE EUFIC?
Evropská rada pro informace o potravinách (European Food Information Council, EUFIC) je nezisková organizace, která poskytuje vědecky podložené informace o bezpečnosti a jakosti potravin, zdraví a výživě médiím, výživovým odborníkům, lékařům, pedagogům a lidem ovlivňujícím veřejné mínění tak, aby byly pro spotřebitele srozumitelné.

Další informace
Tato stránka byla naposledy aktualizována dne 22/08/2016
Zobrazit všechny výsledky vyhledávání