Kliknutím sem přejdete na domovskou stránku EUFIC
BEZPEČNOST A JAKOST POTRAVIN
POTRAVINOVÁ TECHNOLOGIE
Food Risk Communication
VÝŽIVA
ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ STYL
ONEMOCNĚNÍ SPOJENÁ SE STRAVOU
Přehledy pro spotřebitele
(Pouze v angličtině)
Jídlo k zamyšlení (Food for thought)
(Pouze v angličtině)
Iniciativy EU
(Částečně přeloženo)
In the spotlight
Energetická rovnováha
Centrum pro média

Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace: overit. Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace:
overit.POTRAVINY DNEŠKA 07/2008

Výběr zdravých potravin a fyzická aktivita dětí

Food TodayNedostatek peněz, času na vaření a motivace, to jsou některé z důležitých překážek pro zajištění zdravého stravování dětí. Obdobně chybějící sportovní zařízení, málo tolerantní sousedé i nedostatek parků a zahrad brání dětem, aby byly více tělesně aktivní. Tyto poznatky představují první výsledky studie zajišťované evropskou sítí IDEFICS (Identification and Prevention of Dietary-and Lifestyle-Induced Health Effects in Children and Infants – Identifikace a prevence zdravotních účinků působených volbou potravy a životního stylu dětí a mládeže).

Příspěvek k prevenci dětské obezity v Evropě

Dětská obezita a s ní spojené zdravotní problémy jsou vzrůstajícím fenomenem v Evropě. Proto byla studie IDEFIC zaměřena na zlepšení znalostí o stravovacích faktorech, sociálním prostředí, životním stylu a jejich vlivu na zdraví dětí v Evropě. Tyto poznatky budou využity pro vývoj zavádění a vyhodnocování specifických opatření pro snížení výskytu nemocí, které souvisejí se stravováním a životním stylem.

V rámci této studie byly v osmi státech sledovány faktory, které ovlivňují stravování a fyzické aktivity dětí. Skupina sledovaných účastníků zahrnovala:

  • 155 dětí ve věku 6-8 roků (81 chlapců, 74 dívek) - rozdělených do 20 skupin s 5-17 účastníky
  • 106 rodičů dětí 2-4 roky starých a 83 rodičů 6-8 letých dětí (28 mužů, 161 žen) - rozdělených do 30 skupin po 5-12 osobách

Překážky zdravého stravování

Nedostatek času na vaření doma, nedostatek peněz, omezená motivace, málo času, který rodiče stráví se svými dětmi (pro kontrolu co děti jedí), prarodiče porušující správná pravidla dětského stravování a snadná dostupnost širokého výběru potravin s vysokým obsahem energie a nízkou nutriční hodnotou, to vše jsou faktory, které mohou překážet a bránit dětem ve zdravém stravování. Rodiny s nízkými příjmy dávají přednost při nákupu potravinám lacinějším, které dětem chutnají bez ohledu na pravidla zdravé výživy. Mezi jednotlivými státy existují rovněž velké rozdíly v pravidlech pro školní stravování. Ve Švédsku existují v této oblasti přísná a jasná pravidla, dětem jsou poskytovány zdravé a výživné pokrmy, automaty, ve kterých si lze koupit nápoj nebo různé zákusky, jsou kontrolovány. Nedostatek jasných pravidel je běžný v ostatních zemích. Obecně byl zjištěn nedostatek výchovy o stravování (s výjimkou Belgie a Španělska) a skutečnost, že není podporována konzumace ovoce ve školách.

Překážky pro fyzickou aktivitu

Obecně tyto překážky zahrnují nedostatek vhodných zařízení jako jsou hřiště, tělocvičny, sportoviště, plavecké bazény, cyklostezky, stejně tak je problematická bezpečnost vlivem silné okolní dopravy, přítomnost gangů výrostků, špatný stav cyklostezek i chodníků. Rovněž podmínky ve školách nejsou optimální, ačkoliv jsou odlišné v různých zemích.

Nedostatek organizovaných aktivit pro menší děti a nedostatek sportovních organizací podporuje nízkou tělesnou aktivitu dětí. V rodinách s nízkými příjmy považují rodiče za hlavní překážku vysokou cenu pro děti, které sportují v klubech, ačkoliv na druhou stranu uznávají, že dětem v těchto klubech je zajištěno bezpečné prostředí. Děti vyvíjejí všeobecně vyšší aktivitu na jaře a v létě.

Odstraňování překážek

Rodiče považují školu za důležitý článek při zajišťování zdravého stravování i životního stylu, což je působeno skutečností, že děti stráví značnou část dne ve škole. Výchova a správná výživa by tedy měla být postupně zařazena do vyučovacího programu, jakmile děti všech sociálních a ekonomických skupin počnou navštěvovat školu. Je rovněž důležité mít k dispozici dobře zpracované školní programy stravování, které jsou podporovány i ze strany rodičů.

Změny životního prostředí jako je výstavba oblastí s omezenou nebo vyloučenou dopravou a cyklostezek pomáhají zvyšovat fyzickou aktivitu. Rovněž organizování vhodných aktivit pro děti jsou dobrou příležitostí k získání dětí pro sport a zároveň je udržuje mimo vliv problematických skupin, což se týká především dětí z rodin s nízkými příjmy. Především ve švédských školách s celodenním provozem jsou organizovány různé aktivity pro malé děti během školních hodin i po vyučování a v Maďarsku školy otevírají svoje hřiště i pro rodiče a umožňují tak dětem sportovat společně s rodiči.

Studie IDEFICS pokračuje

Získané výsledky byly využity pro vývoj strategie životního stylu zaměřené na podporu stravování a tělesné aktivity především ve školkách a školách 1. stupně. Podpora stravování bude zahrnovat výchovu a výcvik ve vaření a nakupování. Na podporu fyzických aktivit bude nezbytný rozvoj podpory sportů a zábav v rámci rodiny. Zdravý rodinný životní styl podporující fyzické aktivity dětí a dostupnost zdravých potravin budou přispívat ke zdravějšímu stravování a zvýšení úrovně aktivit dětí.

Další informace: www.ideficsstudy.eu

Ref.

  1. Ahrens W, Bammann K, de Henauw S, Halford J, Palou A, Pigeot I, Siani A, Sjostrom M. (2006) Understanding and preventing childhood obesity and related disorders—IDEFICS: A European multilevel epidemiological approach. Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases 16(4):302-308.
  2. Identification and prevention of Dietary- and lifestyle-induced health EFfects In Children and infantS (IDEFICS). European Commission Sixth Framework Programme. Contract n° 016181 (FOOD) http://www.ideficsstudy.eu.
  3. Haerens L, De Bourdeaudhuij I, Barba G, Eiben G, Fernandez J, Hebestreit A, Konstabel K, Kovács É, Lasn H, Regber S, Shiakou M, De Henauw S, on behalf of the IDEFICS consortium (in press). Developing the IDEFICS community based intervention program to enhance eating behaviors in 2-8 year old children: findings from focus groups with children and parents. Health Education Research.
  4. Haerens L, De Bourdeaudhuij I, Eiben G, Barba G, Bel S, Keimer K, Kovács E, Lasn H, Regber S, Shiakou M, Maes L on behalf of the IDEFICS consortium (submitted). Formative research to develop the IDEFICS physical activity intervention component: findings from focus groups with children and parents. IJBNPA.
  5. EUFIC Food Today n°58 (May 2007) Learning Healthy Living – Development of a European Prevention Strategy. /article/en/artid/Learn-healthy-living-european-intervention-strategy/
CO JE EUFIC?
Evropská rada pro informace o potravinách (European Food Information Council, EUFIC) je nezisková organizace, která poskytuje vědecky podložené informace o bezpečnosti a jakosti potravin, zdraví a výživě médiím, výživovým odborníkům, lékařům, pedagogům a lidem ovlivňujícím veřejné mínění tak, aby byly pro spotřebitele srozumitelné.

Další informace
Tato stránka byla naposledy aktualizována dne 20/09/2016
Zobrazit všechny výsledky vyhledávání