Kliknutím sem přejdete na domovskou stránku EUFIC
BEZPEČNOST A JAKOST POTRAVIN
POTRAVINOVÁ TECHNOLOGIE
Food Risk Communication
VÝŽIVA
ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ STYL
ONEMOCNĚNÍ SPOJENÁ SE STRAVOU
Přehledy pro spotřebitele
(Pouze v angličtině)
Jídlo k zamyšlení (Food for thought)
(Pouze v angličtině)
Iniciativy EU
(Částečně přeloženo)
In the spotlight
Energetická rovnováha
Centrum pro média

Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace: overit. Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace:
overit.POTRAVINY DNEŠKA 05/2008

Potraviny, fyzická aktivita a rakovina – přehled existujících studií

Food TodayV listopadu 2007 byla publikovaná rozsáhlá zpráva, která uvádí přehled existujících studií o relativním riziku vzniku různých typů rakoviny vlivem životního stylu. Tato zpráva, která spojuje vysoce kvalitní výzkum a mezinárodní vědecké poznatky, byla publikována společně Světovým fondem pro výzkum rakoviny (World Cancer Research Fund – WCRF) a Americkým ústavem pro výzkum rakoviny (American Institute for Cancer Research (AICR), se zabývá vztahy mezi potravinami, stavem těla, fyzickou aktivitou a různými typy rakoviny.

Některým typům rakoviny lze předejít

Ačkoliv poškození DNA (genetického materiálu) podporuje vznik rakoviny, jenom 5-10 % rakoviny je přímo vrozeno a u některých osob s vrozenými geny podporujícími rakovinu nemusí k vývoji rakoviny vůbec dojít (ve srovnání s běžnou populací však existuje zvýšené riziko). Nejdůležitějšími faktory vývoje rakoviny jsou vlivy životního prostředí. Ačkoliv nelze vyloučit všechny karcinogeny (látky vyvolávající rakovinu) z prostředí, jako je tabákový kouř, radiace a infekce, existuje v našem každodenním životě mnoho možností, jak změnami životních podmínek lze zabránit poškození DNA, jako je zdravé stravování a volba životního stylu.

Pozadí této zprávy

Od doby zveřejnění prvé zprávy WCRF před deseti lety, výzkum prevence rakoviny doznal ohromného pokroku a byly vyvinuty nové zlepšené elektronické analytické metody pro sledování vzniku rakoviny. Proto byla zcela jasná potřeba nové aktuální zprávy s novými poznatky. V průběhu pětileté činnosti více než 20 předních vědců systematicky prověřovalo přehledy světové vědecké literatury, aby zjistili, jak modifikovatelné faktory životního stylu ovlivňují riziko vzniku rakoviny (WCRF/AICR 2007). Na základě těchto poznatků pak rozhodovali, zda kausální nebo ochranné vztahy mezi potravinami, živinami, složením těla a fyzickými aktivitami jsou přesvědčivé, pravděpodobné nebo omezené. Tento článek osvětluje vzájemné přesvědčivé nebo pravděpodobné vztahy.

Fyzická aktivita

Ačkoliv lidé jsou přizpůsobeni k vykonávání každodenní fyzické činnosti, v posledních letech, zvláště v zemích s vysokou životní úrovní, množství fyzických aktivit neustále klesá. Vzrůstá rozsah sedavého zaměstnání, většina cest je vykonávána motorovými vozidly, práci v domácnosti v mnoha případech vykonávají různé přístroje a zařízení a aktivní rekreaci nahrazuje sledování televize a počítačové hry. Tento nedostatek fyzické činnosti je důležitým faktorem při vzniku nadváhy a obezity, což zvyšuje nebezpečí vzniku některých druhů rakoviny. Zpráva podporuje obecnou teorii, že lidé jsou ve svém vývoji přizpůsobeni k vykonávání různých prací po celý svůj život a sedavý způsob života může být proto nezdravý.

Závěr

Dosavadní poznatky potvrzují, že fyzická činnost chrání před rakovinou tlustého střeva a patrně u starších žen i před rakovinou dělohy a prsu. Z tohoto hlediska byla potvrzena ochranná funkce všech druhů fyzických aktivit.

Tloušťka těla

Jako důsledek současného nadbytku potravin se objevily nové problémy spojené s ohrožením zdraví a výskyt nadváhy a obezity se vyskytuje v pandemickém měřítku. Mechanismy souvislosti nadváhy a rizika vzniku rakoviny nejsou dosud dobře poznány. Přes to na základě současných poznatků lze předpokládat, že: 

  • obezita, především abdominální tloušťka, je příčinou zvýšené hladiny hormonů a růstových faktorů podporujících růst rakovinových buněk. Například zvýšená produkce insulinu zvyšuje riziko vzniku rakoviny tlustého střeva a dělohy a pravděpodobně i rakoviny ledvin a pankreatu, zatím co nadbytek leptinu v krvi je spojován s rakovinou konečníku a prostaty.
  • obezita je charakterizována chronickým zápalem nízkého stupně. Zápal je fyziologická reakce na infekci nebo trauma, který může v akutní fázi organismu pomáhat. Avšak chronický zápal může vést k poškození DNA a podpoře vzniku rakoviny.

Závěr

Příčinné vztahy a souvislosti mezi obezitou a vznikem rakoviny vnitřních tělesných orgánů jsou ve srovnání s rokem 1990 mnohem jasnější a přesvědčivější. Naopak zvýšená hmotnost pravděpodobně působí proti vzniku rakoviny prsu žen, mechanismus tohoto vlivu však nebyl dosud objasněn.

Kojení

Původně byla pozornost zaměřena na příznivý vliv kojení a mateřského mléka na kojence, avšak před nedávnou dobou jsou sledovány i příznivé vlivy kojení na další vývoj batolat a na matku. Nedávné studie uvádějí, že s délkou kojení roste i ochrana proti rakovině prsu. Vědci se domnívají, že změny v hormonech ovlivňujících redukci menstruačního cyklu jsou příčinou této výhody.

Závěr

Existují přesvědčivé poznatky, které potvrzují, že kojení chrání matky v každém věku (i po menopauze) proti rakovině prsu.

Vláknina

Vláknina je obsažena převážně v obilovinách, hlízách, luštěninách, ovoci a zelenině. Ačkoliv neexistují jasné souvislosti mezi určitými škrobnatými potravinami a rakovinou, byl zjištěn ochranný vliv vlákniny proti rakovině střevního systému. Vláknina zvyšuje objem stolice a urychluje její průchod střevním systémem; pravděpodobně tak urychluje i průchod případných karcinogenů ze systému. Vláknina je rovněž fermentována střevními bakteriemi za vzniku mastných kyselin s krátkým řetězcem, které chrání buňky střeva.

Závěr

Potraviny s vysokým obsahem vlákniny pravděpodobně chrání střeva proti rakovině.

Ovoce a zelenina

Ovoce a zelenina jsou hlavními zdroji vitaminů, minerálních látek a fytoživin v potravě. Ve zprávě bylo možno jen obtížně popsat vzájemné vztahy mezi potravinami rostlinného původu a rakovinou, protože tyto potraviny obsahují komplexní směs různých složek, které mohou mít různý ochranný účinek. Studie, které se zabývaly vybranými složkami jako je karoten, lykopen, vitaminy skupiny B, vitaminem C a selenem jsou více informativní. Tyto aktivní složky chrání DNA proti poškození oxidací a/nebo mohou inhibovat aktivaci karcinogenů v těle, a to buď inhibicí růstu rakovinových buněk, nebo jejich likvidací.

Závěr

Zpráva uvádí, že všeobecný názor, že ovoce a zelenina chrání proti rakovině, je méně přesvědčivý, než se dříve uvádělo. Důvod pravděpodobně spočívá v tom, že druhy zeleniny a ovoce s nízkým obsahem škrobu chrání proti rakovině úst, hrdla, plic a žaludku. Potraviny, které pravděpodobně chrání proti některým druhům rakoviny, jsou: 

  • krájený česnek proti rakovině žaludku (nakrájení uvolňuje enzym, který podporuje tvorbu prospěšných sirných sloučenin)
  • karotenoidy proti rakovině úst, hrdla a plic
  • lykopen (obsažený v rajčatech, zvláště zpracovaných jako šťáva, polévka, protlak a kečup) proti rakovině prostaty
  • vitamin C proti oseophageální rakovině

Alkohol

Alkohol konzumuje většina lidských společností již od paleolitického údobí, nebo ještě dříve. Pivo, víno a lihoviny jsou populární nápoje, ačkoliv je již dlouho známo, že vysoká konzumace alkoholu je příčinou cirrhosy jater; další škodlivé účinky alkoholu byly zjištěny později. Ethanol je klasifikován jako lidský karcinogen a rakovina je vyvolávána etanolem bez ohledu na tom, v jakém druhu nápoje je obsažen. Bezpečná hranice množství požitého alkoholu (bez zvýšeného nebezpečí vzniku rakoviny) nebyla zjištěna; obecně bylo stanoveno, že se zvyšujícím se množství konzumovaného alkoholu se zvětšuje možnost vývoje rakoviny.

Závěr

Existují přímé souvislosti mezi konzumací alkoholu a rakovinou úst, hrdla, oesophagu, konečníku (u mužů) a prsu (u žen). Pravděpodobně existuje u žen i vztah mezi rakovinou jater a střev a zvýšenou konzumací alkoholických nápojů.

Maso, drůbež, ryby a vejce

Člověk je považován za všežravce a panuje obecný názor, že zdravá dieta zahrnuje potraviny rostlinného i živočišného původu, jako je maso, drůbež, ryby a vejce. Tyto potraviny představují dobrý zdroj vysoce kvalitních bílkovin a mnoha důležitých mikroživin. Při konzumaci červeného masa např. hovězí, vepřové, skopové se v těle zvyšuje hladina N-nitroso sloučenin, což je patrně působeno vysokým obsahem hemového železa. Rovněž mnoho masných výrobků - šunka, anglická slanina, párky, salámy atd. obsahují dusitany, dusičnany a některé konzervační prostředky, které se přidávají během nakládání. Dusičnany a dusitany jsou považovány za lidské karcinogeny, neboť se v organismu mění na N-nitroso sloučeny.

Závěr

Existují přesvědčivé důkazy, že trvalá a nadměrná konzumace červeného masa nebo výrobků z něho může zvyšovat riziko rakoviny střevního systému.

Mléko a mléčné výrobky

Mléko a výrobky z mléka – sýry, máslo, jogurt jsou lidmi konzumovány od doby, kdy byla zvířata poskytující mléko (krávy, ovce, kozy, bůvoli) domestifikována. Příjem vápníku může být ve vyspělých oblastech, jako je Evropa, užit jako ukazatel spotřeby mléka. Vápník je považován jako ochranný faktor proti rakovině, neboť přímo ovlivňuje růst a obnovu buněk a může ve střevu vázat přítomné žlučové kyseliny a tuky a proto chrání výstelku střev před poškozením. Mléko rovněž obsahuje bioaktivní složky, které mohou hrát také ochrannou roli. Na druhé straně však vysoký příjem vápníku může zvyšovat rychlý růst buněk prostotaty.

Závěr

Vztahy mezi rakovinou a mléčnými výrobky lze hodnotit z různého hlediska. Mléko pravděpodobně chrání před rakovinou konečníku a existují dosud omezené poznatky, že mléko chrání před rakovinou močového měchýře. Existují i pravděpodobné příčinné souvislosti mezi vysokou spotřebou vápníku a rizikem rakoviny prostaty.

Tuky, oleje, cukr a sůl

Tuky a oleje jsou složky potravy s nejvyšším obsahem energie. Cukry jsou sladce chutnající sacharidy. Tuky a cukry jsou součástí mnoha potravin a nápojů s vysokým obsahem energie, mohou být významným faktorem, který ovlivňuje nadváhu, což může zvyšovat riziko vzniku rakoviny. Neexistuje však přesvědčující nebo pravděpodobný poznatek, že tuky, oleje, nebo cukry jsou specifickou příčinou vzniku některého typu rakoviny. Sůl (chlorid sodný) je nezbytná pro zajištění normálních tělesných funkcí a dříve byla vysoce ceněnou komoditou. V současné době je hojně užívána jako konzervační činidlo např. v soleném masu, rybách, olivách, dále se používá při výrobě všech typů masných výrobků, v hotových pokrmech a mnoha dalších potravinách a pochutinách. Bylo zjištěno, že vysoký příjem soli negativně ovlivňuje výstelku žaludku, zvyšuje produkci N-nitroso sloučenin v těle a podporuje vznik rakoviny žaludku.

Závěr

Vysoký příjem soli a solí konzervovaných potravin pravděpodobně zvyšuje riziko vzniku rakoviny žaludku.

Významný příspěvek

Nepřenosné choroby včetně rakoviny jsou celosvětově hlavními důvody ohrožení zdraví obyvatelstva. Předložená zpráva uvádí přehled významných příspěvků k rozšíření našich znalostí o rakovině a pomáhá určit rozsah, jak potraviny, výživa a fyzická aktivita mohou ovlivňovat riziko rakoviny. Tyto informace bude možno nejlépe využít v kombinaci s doporučeními vydanými národními vládami k podpoře zdravého životního stylu.

Přisvojení příznivého životního stylu a stravování v mládí a dodržování v dospělosti pomůže snížit riziko nežádoucích jevů, jako je obezita, srdeční choroby, vysoký tlak, diabetes a některé druhy rakoviny. Zdravý způsob stravování může být zajištěn vyrovnaným příjmem potravy s umírněnou konzumací širokého sortimentu různých potravin.

Ref.

  1. WCRF/AICR (1997). Food, Nutrition and the Prevention of Cancer – a Global Perspective. Washington D.C.
  2. WCRF/AICR (2007). Food, Nutrition, Physical Activity and the Prevention of Cancer – a Global Perspective. Washington D.C. Available from www.dietandcancerreport.org
CO JE EUFIC?
Evropská rada pro informace o potravinách (European Food Information Council, EUFIC) je nezisková organizace, která poskytuje vědecky podložené informace o bezpečnosti a jakosti potravin, zdraví a výživě médiím, výživovým odborníkům, lékařům, pedagogům a lidem ovlivňujícím veřejné mínění tak, aby byly pro spotřebitele srozumitelné.

Další informace
Tato stránka byla naposledy aktualizována dne 20/09/2016
Zobrazit všechny výsledky vyhledávání