Kliknutím sem přejdete na domovskou stránku EUFIC
BEZPEČNOST A JAKOST POTRAVIN
POTRAVINOVÁ TECHNOLOGIE
Food Risk Communication
VÝŽIVA
ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ STYL
ONEMOCNĚNÍ SPOJENÁ SE STRAVOU
Přehledy pro spotřebitele
(Pouze v angličtině)
Jídlo k zamyšlení (Food for thought)
(Pouze v angličtině)
Iniciativy EU
(Částečně přeloženo)
In the spotlight
Energetická rovnováha
Centrum pro média

Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace: overit. Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace:
overit.POTRAVINY DNEŠKA 07/2006

Strava ve vztahu k riziku výskytu rakoviny a kardiovaskulárních onemocnění - výsledky dosud největšího řízeného stravovacího pokusu

Food Today


Stravovací směrnice uvádějí, že naše strava má obsahovat jen přiměřeně menší množství tuku, avšak hodně ovoce, zeleniny a obilovin. Nedávné výsledky získané v rámci dosud největšího stravovacího pokusu však jednoznačně neprokázaly příznivý vliv těchto směrnic a doporučení na omezení vývoje rakoviny a kardiovaskulárních onemocnění. Nebo snad prokázaly? Ve skutečnosti interpretace výsledků této důležité studie vyžaduje velmi citlivý a pečlivý přístup.

Důvody proti tuku a pro ovoce a zeleninu

Vědci se dlouhou dobu domnívali, že vysoký podíl tuku ve stravě zvyšuje riziko vzniku rakoviny prsu. Tyto domněnky byly založeny na laboratorních pokusech a na zjištění, že u skupiny osob, které konzumovaly méně tuku, byl zjištěn nižší výskyt tohoto onemocnění. Tyto závěry byly potvrzeny i dalšími studiemi, které však byly poněkud odlišně zaměřeny. Existuje rovněž domněnka, že strava s nízkým obsahem tuku a velkým množstvím zeleniny, ovoce a tím i vlákniny, má příznivé účinky při ochraně proti rakovině tlustého střeva. Důkazy jsou však prozatím málo přesvědčivé.

Negativní vliv tuku na srdeční choroby je významný, avšak hlavním původcem jsou nasycené tuky a tuky obsahující trans-mastné kyseliny. Naproti tomu tuky s vyšším podílem nenasycených mastných kyselin, především rybí oleje, mají významné ochranné vlastnosti.

Ženská zdravotní organizace (WHI) proto uspořádala dlouhodobý pokus, kterého se zúčastnilo 48 835 žen ve věku 50 až 79 roků, který trval 8 let. Příjem tuku jedné skupiny představoval 38 % celkové energetické spotřeby. Ve druhé skupině bylo množství přijímaného tuku sníženo na 27-30 % původního množství prvé skupiny. Zároveň byla přiměřeně zvýšena spotřeba zeleniny, ovoce a obilovin.

Bližší pohled na výsledky

Počet případů rakoviny prsu, tlustého střeva a konečníku i kardiovaskulárních onemocnění nebyl zřetelně odlišný mezi oběma skupinami. Přes nedostatek statistických rozdílů však nelze předpokládat, že složení stravy nemá vliv na četnost výskytu rakoviny nebo kardiovaskulárních onemocnění.

Rakovina

Výsledky jsou v souladu s dřívějšími poznatky, kde u žen s původně vysokým příjmem tuku, po jeho omezení a zvýšení podílu ovoce a zeleniny došlo k snížení rizika výskytu nádorových onemocnění prsu. Toto snížení rizika bylo signifikantní u všech účastnic pokusné skupiny na rozdíl od rizika rakoviny tlustého střeva a konečníku.

Koronární onemocnění srdce (CHD-coronary heart disease)

U žen se sníženým příjmem nasycených tuků bylo pozorováno snížení rizika výskytu CHD. Závěry této studie vzhledem k CHD je však třeba interpretovat velmi opatrně, neboť úprava příjmu potravy během pokusu nebyla zcela v souladu se současnými výživovými doporučeními – například nebyl snižován příjem nasycených tuků a zvyšován příjem vhodných nenasycených tuků. Přesto však výsledky potvrdily poznatek, že změny v příjmu tuku snižují hladinu LDL-cholesterolu, což příznivě ovlivňuje stav srdce.

Možné příčiny jen mírného účinku

V průběhu pokusu byl u pokusné skupiny snížen příjem tuku o jednu čtvrtinu a zvýšen příjem zeleniny a ovoce o jednu třetinu. Pozorovaný účinek pouze u některých typů rakoviny prsu a CHD se proto zdá velmi malý a lze je pokládat za zklamání. Důvod může spočívat v tom, že nebyla zajištěna optimalizace složek potravy (např. druh tuku), což by se ve výsledcích jistě projevilo mnohem příznivěji. Jiným důvodem je skutečnost, že příznivé účinky diety se mohou hromadit po celý život, avšak větší význam mají v prvé polovině života.

Ref.

1. Prentice R.L. a další: Low-Fat Dietary Pattern and Risk of Invasive Breast Cancer: The Women´s Health Initiative Randomized Controlled Dietary Modification Trial. JAMA 2006: 295:620-642
2. Beresford S.A.A. a další: Low-Fat Dietary Pattern and Risk of Colorectal Cancer: The Women´s Health Initiative Randomized Controlled Dietary Modification Trial JAMA 2005: 295:643-654
3. Howard B.X. a další: Low-Fat Dietary Pattern and Risk of Cardiovascular Diseases. The Women´s Health Initiative Randomized Controled Dietary Modification Trial. JAMA 2006, 295:655-666.

CO JE EUFIC?
Evropská rada pro informace o potravinách (European Food Information Council, EUFIC) je nezisková organizace, která poskytuje vědecky podložené informace o bezpečnosti a jakosti potravin, zdraví a výživě médiím, výživovým odborníkům, lékařům, pedagogům a lidem ovlivňujícím veřejné mínění tak, aby byly pro spotřebitele srozumitelné.

Další informace
Tato stránka byla naposledy aktualizována dne 22/08/2016
Zobrazit všechny výsledky vyhledávání