Kliknutím sem přejdete na domovskou stránku EUFIC
BEZPEČNOST A JAKOST POTRAVIN
POTRAVINOVÁ TECHNOLOGIE
Food Risk Communication
VÝŽIVA
ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ STYL
ONEMOCNĚNÍ SPOJENÁ SE STRAVOU
Přehledy pro spotřebitele
(Pouze v angličtině)
Jídlo k zamyšlení (Food for thought)
(Pouze v angličtině)
Iniciativy EU
(Částečně přeloženo)
In the spotlight
Energetická rovnováha
Centrum pro média

Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace: overit. Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace:
overit.POTRAVINY DNEŠKA 12/2009

Sledování tělesné zdatnosti mládeže v Evropě

Food TodayTělesná zdatnost v dětství a dospívání je dobrý indikátor aktuálního a budoucího zdraví jednotlivců. Výzkumní pracovníci soustředění v projektu Helena vypracovali návrh protokolů, které mohou pomoci identifikovat mladé jedince, kteří potřebují zlepšit svoji kondici. Tyto protokoly zohledňují věk a pohlaví mládeže a uvádějí normované hodnoty pro fyzickou zdatnost evropské mládeže.

Co je to fyzická zdatnost?
Fyzická zdatnost není jediný znak, ale kombinace aerobní kapacity, síly, rychlosti, hbitosti, koordinace a přizpůsobitelnosti, které společně určují schopnost jedince vykonávat fyzické činnosti, včetně aktivit spojovaných s každodenním životem. Z praktického hlediska umožňuje dobrá fyzická zdatnost aktivně pracovat, snížit nebezpečí zranění, aktivně řešit nepředvídané okolnosti, dále pak zúčastnit se odpočinkových aktivit jako je sport a různé oddechové činnosti. Fyzická zdatnost je rovněž považována za významný ukazatel zdravotního stavu. Nedávné výsledky studie HELENA jasně prokázaly, že to je rovněž záležitost evropské mládeže (1-4).

Standarty HELENA pro fyzickou zdatnost

Částí studie HELENA jsou údaje týkající se svalové zdatnosti, rychlosti a pružnosti přibližně 3500 mladých osob ve věku 12 až 19 let. Tato data řešitelé projektu shromáždili v různých evropských městech s použitím devíti běžných, dobře standardizovaných testů pro fyzickou zdatnost, vhodných pro srovnávání evropské mládeže v kategoriích podle věku a pohlaví (5). Tyto normativní hodnoty byly zpracovány tak, aby každý jedinec mohl být hodnocen stupnicí 1-10. Získané hodnoty mohou být prakticky využívány ve školách, mimo jiné i pro motivaci jednotlivců ke zlepšení zdatnosti tak, aby postoupili výše na stupnici.

Tělesná zdatnost a zdravotní ukazatelé

Údaje získané od více než 1000 účastníků v rámci studie HELENA byl dále analyzovány pro lepší porozumění závislosti mezi rizikovými faktory pro kardiovaskulární choroby a fyzickou zdatností (4). Kritéria pro tělesnou tlouštku – Body Mass Index (BMI), síla kožního záhybu a obvod pasu u mládeže obou pohlaví byla významně nižší u osob s vysokou aerobní zdatností. Podobně rizikové faktory pro kardiovaskulární choroby, jako je hladina cholesterolu, triglyceridů, homocysteinu a insulinu, byly optimální u jedinců s vysokou aerobní zdatností.

Nejen dobré pro srdce

Nedávné publikace uvádějí, že aerobní zdatnost není dobrá pouze pro srdce, ale má i pozitivní vliv na deprese, úzkostlivost, náladu a zdá se být spojován i s vyššími výkony ve škole. Svalová zdatnost, rychlost a obratnost má pozitivní vliv na skeletární zdraví, jako je zvýšení kostní hustoty (1). Nejúčinnější a nejzdravější je důkladná tělesná aktivita, která je charakterizována zvýšenou srdeční činností a hlubokým dýcháním.

Dobré zprávy

Povzbudivá je skutečnost, že skoro u dvou třetin evropské mládeže (60%) byla zjištěna taková úroveň aerobické aktivity, která je spojena s nízkým rizikem srdečních nemocí (5). Tato část osob musí být podporována v pokračování v tomto zdravém stylu. Naproti tomu u 40 % evropské mládeže existuje zvýšené nebezpečí budoucího výskytu srdečních chorob a tato část mládeže musí zlepšit svoji tělesnou zdatnost aby si zachovala zdraví i v budoucnosti.

Budoucnost

Údaje získané ze studie HELENA zdůrazňují potřebu vývoje a zavádění strategií na podporu tělesné zdatnosti, zvláště u mládeže s nízkou aerobní zdatností (6). Vývoj normativních hodnot pro tělesnou zdatnost je důležitým mezníkem, který jejich správnou interpretací umožňuje hodnocení evropské mládeže a vývoj programů pro zlepšení tělesné zdatnosti.
 
Ref.:
  1. Ortega FB, Ruiz JR Castillo MJ, Sjöström M (2008). Physical fitness in childhood and adolescence a powerful marker of health. International Journal of Obesity 32(1):1-11.
  2. Ruiz JR, Castro-Piñero J, Artero EG, Ortega FB, Sjöström M, Suni J, Castillo MJ (2009). Predictive validity of health-related fitness in youth: A systematic review. British Journal of Sports Medicine. Published online doi:10.1136/bjsm.065499
  3. HELENA – Healthy Lifestyle in Europe by Nutrition in Adolescence. Details of the EU funded programme available at http://www.helenastudy.com/
  4. The HELENA study. Traditional and novel cardiovascular risk factors in European Adolescents: Role of cardiorespiratory fitness. Personal communication
  5. Ortega FB et al (2009). Physical fitness levels among European adolescents: The HELENA Study. British Journal of Sports Medicine. Published online doi:10.1136/bjsm.062679
  6. Ruiz JR, Ortega FB, Gutierrez A, Sjöström M, Castillo MJ (2006). Health-related physical fitness assessment in childhood and adolescence; A European approach based on the AVENA, EYHS and HELENA studies. Journal of Public Health 14:269-277.
 
ČASTO KLADENÉ OTÁZKY (FAQ) (Pouze v angličtině)
CO JE EUFIC?
Evropská rada pro informace o potravinách (European Food Information Council, EUFIC) je nezisková organizace, která poskytuje vědecky podložené informace o bezpečnosti a jakosti potravin, zdraví a výživě médiím, výživovým odborníkům, lékařům, pedagogům a lidem ovlivňujícím veřejné mínění tak, aby byly pro spotřebitele srozumitelné.

Další informace
Tato stránka byla naposledy aktualizována dne 24/08/2016
Zobrazit všechny výsledky vyhledávání