Kliknutím sem přejdete na domovskou stránku EUFIC
BEZPEČNOST A JAKOST POTRAVIN
POTRAVINOVÁ TECHNOLOGIE
Food Risk Communication
VÝŽIVA
ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ STYL
ONEMOCNĚNÍ SPOJENÁ SE STRAVOU
Přehledy pro spotřebitele
(Pouze v angličtině)
Jídlo k zamyšlení (Food for thought)
(Pouze v angličtině)
Iniciativy EU
(Částečně přeloženo)
In the spotlight
Energetická rovnováha
Centrum pro média

Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace: overit. Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace:
overit.POTRAVINY DNEŠKA 03/2006

Metabolický syndrom

Food Today
 Jeden ze šesti Evropanů a až jeden ze tří v některých zemích EU trpí metabolický syndromem, což je stav, který významně zvyšuje riziko diabetu2, kardiovaskulárních potíží a mrtvice a který může být příčinou předčasného úmrtí. Rychlé zvyšování počtů osob s nadváhou a obezitou v mladším věku, to vše jsou zámky syndromu. Výskyt metabolického syndromu se dokonce zvyšuje i v geografických oblastech, kde byli obyvatelé tradičně chráněni zdravou i životním stylem, např. ve Francii nebo Řecku. Dopad na společnost je veliký, odborníci předpokládají zvýšení nákladů na zajištění zdraví a společenského blahobytu v Evropě v blízké budoucnosti.

 

Abnormality v metabolismu glukosy a tuků

Metabolický syndrom (rovněž označovaný jako Syndrom X nebo syndrom insulinové rezistance) je diagnostikován, jestliže vyšetřovaná osoba splňuje tři nebo více dále uvedených podmínek: obezita v oblasti břicha (obvod pasu u mužů nad 102 a u žen nad 88 cm), vysoká hladina triglyceridů, vysoký tlak krve, vysoká hladina cukrů v krvi. Mezinárodní a národní zdravotnické organizace se však poněkud liší v některých přesných kriteriích.

Nepříznivé zdravotní účinky

Všechny faktory spojené s metabolickým syndromem mají vzájemné souvislosti. Obezita a nedostatek tělesných aktivit vede k insulinové rezistenci. Insulinová resistence dále zvyšuje hladinu LDL cholesterolu (low-density lipoprotein - „špatný" cholesterol) a krevních triglyceridů a snižuje úroveň HDL cholesterolu (high-density lipoprotein - „dobrý" cholesterol). Tento stav může vést k usazování tukových zásob v tepnách a za určitou dobu být příčinou kardiovaskulárních chorob, tvorby krevních sraženin a infarktu. Insulinová resistance rovněž zvyšuje hladinu insulinu a glukosy v krvi. Chronicky zvýšená hladina glukosy negativně ovlivňuje stav cév a některých orgánů, především ledvin a může vést k vzniku cukrovky. Vlivem vysoké hladiny insulinu zadržují ledviny mnoho sodíku, což zvyšuje tlak krve a může vést k hypertenzi.

Snaha EU v boji proti tomuto problému

Evropská komise řídí ambiciosní pětiletý výzkumný program nazvaný LipGene, který se metabolickým syndromem zabývá. V rámci programu spolupracuje 25 významných pracovišť v této oblasti s cílem zjistit, jak strava (především obsažené tuky) a naše individuální genetické uspořádání může ovlivňovat vznik syndromu. Program, který rovněž přispěje k vývoji účinných opatření k zabránění jeho vzniku, zahrnuje: rozsáhlou studii o lidské výživě, vývoj nových technologií pro zvýšení obsahu „správných tuků“, jako jsou omega-3 mastné kyseliny s dlouhým řetězcem v potravinách, dále pak i výchovnou kampaň.

Jak si můžeme pomoci sami?

Nejlepší způsob jak zabránit vzniku nebo snížit insulinovou resistenci je udržovat svoji správnou tělesnou hmotnost, vybírat si správné a zdravé pokrmy a být aktivní. Pokud máte nadváhu, je vhodné snížit energetickou hodnotu přijímané potravy a tak snížit svoji hmotnost o 5-10 %. Vhodná dieta má rovněž nezávisle na snížení hmotnosti i další vliv – je zřejmé, že středomořská dieta a diety s vyšším obsahem omega-3 mastných kyselin s dlouhým řetězcem (tzn. s vysokým podílem ryb, nebo celozrnných potravin; všechny tyto diety snižují nebezpečí metabolického syndromu. Přiměřené tělesné aktivity v délce alespoň 30 minut denně jsou rovněž účinné – např. chození po schodech místo jízdy výtahem, neužívat dálkové ovládání televize, chůze do práce atd.

Potřebujeme vědět více o metabolickém syndromu?

Velmi cenné jsou znalosti o metabolickém syndromu. Umožňují rozeznat osoby se zvýšeným rizikem této nemoci a stanovení účinnějších opatření proti ní. Z epidemiologického hlediska, metabolický syndrom potvrzuje souvislosti mezi poruchami ovlivněné životním stylem (obezita insulinové resistence, hyperglykemie atd.) a zvýšeným ohrožením kardiovaskulárními chorobami. Zároveň poskytuje účinný stimul pro zlepšení našeho zdraví.


Ref.

1. Chaplin S., Type 2 diabetes prevention and management (2005). ILSI Europe concise monograph series
2. Pi-Sunyer, F.X. Pathophysiology and long-term management of the metabolic syndrome (2004). Obesity Research 12 Suppl: 1745-80 S.
3. Buttriss, J. and Nugent A.Lipogene: an integrated approach to tackling the metabolic syndrome (2005). Proceedings of the Nutrition Society 64: 345-347.

CO JE EUFIC?
Evropská rada pro informace o potravinách (European Food Information Council, EUFIC) je nezisková organizace, která poskytuje vědecky podložené informace o bezpečnosti a jakosti potravin, zdraví a výživě médiím, výživovým odborníkům, lékařům, pedagogům a lidem ovlivňujícím veřejné mínění tak, aby byly pro spotřebitele srozumitelné.

Další informace
Tato stránka byla naposledy aktualizována dne 20/09/2016
Zobrazit všechny výsledky vyhledávání