Kliknutím sem přejdete na domovskou stránku EUFIC
BEZPEČNOST A JAKOST POTRAVIN
POTRAVINOVÁ TECHNOLOGIE
Food Risk Communication
VÝŽIVA
ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ STYL
ONEMOCNĚNÍ SPOJENÁ SE STRAVOU
Přehledy pro spotřebitele
(Pouze v angličtině)
Jídlo k zamyšlení (Food for thought)
(Pouze v angličtině)
Iniciativy EU
(Částečně přeloženo)
In the spotlight
Energetická rovnováha
Centrum pro média

Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace: overit. Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace:
overit.POTRAVINY DNEŠKA 05/2008

Poruchy spánku a metabolické následky

Food Today

Jaký je význam spánku?

Spánek je nezbytný pro život, podporuje mnoho fyziologických a psychologických funkcí včetně obnovy tkání, růstu, zlepšení paměti a učení. Potřeba spánku u dospělých osob je různá, odborníci se však domnívají, že méně než 7 hodin spánku denně po delší období může mít negativní důsledky pro celý organismus.

Spánek a metabolismus

Při vyšetřování vztahů mezi spánkem a metabolismem je často velmi obtížné zjistit, zda určité metabolické okolnosti jsou podporovány spánkem nebo zda kvalita a délka spánku podporuje metabolismus. Například delší úseky hlubokého spánku bývají zjišťovány u osob fyzicky aktivních a dále u osob s hyperaktivní štítnou žlázou, tyto jevy jsou v obou případech spojovány se zrychleným metabolismem. Naopak osobám s málo aktivní štítnou žlázou nebo se sníženým metabolismem většinou stačí kratší hluboký spánek.

Při sledování souvislostí bylo pozorováno, že poruchy spánku jsou ovlivňovány celou řadou nežádoucích změn metabolismu; například hladina kortisolu (hormon, který ovlivňuje stres) v krvi vzrůstá, je ovlivňována imunitní odezva, schopnost organismu vyrovnat úbytek glukosy a může docházet k poruchám vnímání chutí. Podobné změny byly pozorovány u osob s často přerušovaným spánkem, například u malých dětí nebo u nemocných osob. Konečným výsledkem je poznatek, že normální tělesné funkce jsou negativně ovlivňovány nedostatkem spánku s některými metabolickými souvislostmi.

Je zdraví ovlivňováno nedostatkem spánku?

Laboratorní a epidemiologické studie uvádějí, že nedostatek spánku může ovlivňovat zvýšený výsledky cukrovky a obezity. Vztahy mezi omezením spánku, zvyšováním hmotnosti a rizikem vzniku cukrovky mohou vyvolávat poruchy metabolismu glukosy, změny v řízení přijímání potravy a snížení výdaje energie (1).

Spánek a metabolismus glukosy

Kratší spánek je spojován se sníženou glukosovou tolerancí a zvýšením koncentrace kortisolu v krvi. Glukosová tolerance je termín užívaný při popisu, jak organismus řídí dostupnost glukosy v krvi pro tkáně a mozek. Neobvyklé hodnoty hladiny glukosy a insulinu jsou znamením, že metabolismus glukosy není normální. Nízká glukosová tolerance je rizikovým faktorem pro cukrovku typu 2. Výzkumem bylo prokázáno, že dlouhodobé omezení spánku (méně než 6,5 hod. denně) může způsobit pokles glukosové tolerance až o 40 %.

Regulace chuti k jídlu

Vztah mezi krátkou dobou obvyklého spánku a zvýšením tělesné hmotnosti (BMI) byl popsán u velkých populačních skupin. Krátký spánek byl spojován se změnami hormonů, které řídí pocity hladu: hladina leptinu (snižuje chuť k jídlu) byla nízká, zatímco hladina hormonu grelin (zvyšuje chuť k jídlu) byla vysoká. Tyto účinky byly pozorovány, jestliže doba spánku byla nižší než 8 hod (1,3). Na základě těchto pozorování je možné se domnívat, že poruchy spánku patří mezi rizikové faktory pro vývoj obezity. V jedné ze studií provedené na zdravých mužích bylo zjištěno, že spánek v délce kolem 4 hodin podporoval zřetelně vyšší chuť na jídla s vysokým obsahem energie (sladkosti, tučné pokrmy apod.). U těchto osob byl rovněž pozorován zvýšený hlad (2).

Kratší doba věnovaná spánku ponechává více času pro příjem potravy a nápojů – některé výzkumné práce potvrzují, že tento faktor přispívá k obesogenním aspektům kratší doby spánku.

Snížení výdaje energie

Osoby s poruchami spánku jsou většinou fyzicky méně aktivní, z čehož vyplývá i nižší výdaj energie. Z tohoto hlediska představuje zvýšená chuť k jídlu a snížená tělesná aktivita vážný argument pro vliv spánku na řízení tělesné hmotnosti.

Uzavřený okruh souvislostí poruch spánku a obezity

Porucha spánku – apnoea ovlivňuje přibližně 24 % mužů a 9 % žen. Je charakterizována přerušovaným dýcháním, což vede k poruchám spánku a celodenní únavě. Existují těsné vazby mezi tělesnou kondicí a obezitou. Studie potvrdily, že u osob se spánkem rušeným apnoeou může docházet k metabolickým poruchám a negativnímu ovlivnění kvality spánku, s možností vyvolání zvýšeného hladu, což rovněž podporuje obézní stavy. K důkladnému objasnění těchto vztahů je však nezbytný další výzkum.

Závěr

Nedostatek kvalitního spánku podstatně ovlivňuje řízení energetické bilance, zvláště chuti k jídlu, hladu a výdaje energie. Poruchy spánku nepříznivě ovlivňují schopnost organismu řídit hladinu glukosy a mohou zvyšovat riziko cukrovky typu 2. Dosud není jasné, jak změny v kvalitě spánku mohou být využity k zajištění optimálního prostředí pro řízení tělesné hmotnosti a snížení rizika některých nemocí.

Ref.

  1. Knutson K.L. et al. (2007). The metabolic consequences of sleep deprivation. Sleep Medicine Reviews 11(3):159-62
  2. Spiegel K. et al. (2005). Sleep loss: a novel risk factor for insulin resistance and Type 2 diabetes. Journal of Applied Physiology 99:2008-19
  3. Van Cauter E. et al. (2007). Impact of sleep and sleep loss on neuroendocrine and metabolic function. Hormone Research 67:2-9
CO JE EUFIC?
Evropská rada pro informace o potravinách (European Food Information Council, EUFIC) je nezisková organizace, která poskytuje vědecky podložené informace o bezpečnosti a jakosti potravin, zdraví a výživě médiím, výživovým odborníkům, lékařům, pedagogům a lidem ovlivňujícím veřejné mínění tak, aby byly pro spotřebitele srozumitelné.

Další informace
Tato stránka byla naposledy aktualizována dne 24/08/2016
Zobrazit všechny výsledky vyhledávání