Kliknutím sem přejdete na domovskou stránku EUFIC
BEZPEČNOST A JAKOST POTRAVIN
POTRAVINOVÁ TECHNOLOGIE
Food Risk Communication
VÝŽIVA
ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ STYL
ONEMOCNĚNÍ SPOJENÁ SE STRAVOU
Přehledy pro spotřebitele
(Pouze v angličtině)
Jídlo k zamyšlení (Food for thought)
(Pouze v angličtině)
Iniciativy EU
(Částečně přeloženo)
In the spotlight
Energetická rovnováha
Centrum pro média

Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace: overit. Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace:
overit.POTRAVINY DNEŠKA 04/2005

Výživa a stárnoucí populace - vitamin D a jeho úloha při ovlivňování stavu kostí

Food Today
V současné době je v Evropě přibližně 20 % starých a starších obyvatel a podle odhadů se tento údaj v roce 2020 zvýší na 25 %. K největším demografickým změnám dochází ve skupině nejstarších osob (80 roků a výše). K prodloužení života přispívá celá řada faktorů, včetně výživy. Tento globální fenomén obnovil zájem o proces stárnutí nejen mezi vědci, ale i politiky a průmyslem.

Na semináři pořádaném Evropskou Komisí v listopadu 2004 byly projednány výsledky výzkumu zaměřeného na vztahy výživy a stárnutí a byly vytyčeny priority pro budoucnost. Pátý rámcový program EU podporoval výzkumné projekty zaměřené na problém výživy a stárnutí. Z významných projektů lze jmenovat: dieta a prevence Alzheimerovy choroby (LIPIDIET), funkční potraviny pro starší populaci (CROWNALIFE) nebo projekt Vitamin D a stav kostí a projekt OPTIFORD.

Problémy výživy

S vyšším věkem se zvyšuje i výskyt osteoporosy. Osteoporosa je onemocnění charakterizované nízkou hmotností kostí a zhoršením stavu kostní tkáně, což vede k zvýšené křehkosti a riziku zlomenin, především kyčle, páteře a zápěstí.

U starší generace k tomuto stavu přispívá více faktorů včetně horší kvality potravin, dále nízký příjem vápníku, nízká fyzická aktivita a nedostatečný pobyt na slunci, nízká hladina nebo zcela chybějící ženské a mužské pohlavní hormony. Osteoporosa více ohrožuje ženy než může, avšak i u nich představuje vysoké riziko. Muži se v mnoha případech nezajímají o možnosti, jak se před touto nemocí chránit.

Nedostatečné množství vápníku ve stravě je známý faktor při vzniku osteoporosy, důležitou úlohu však hraje i chronický nedostatek vitaminu D. Jeho nedostatek totiž snižuje schopnost organismu využívat vápník a tak přispívá k vývoji osteoporosy.

Vitamin D a zdravotní stav kostí

Vitamin D je v tuku rozpustný vitamin nezbytný pro zajištění dobrého zdravotního stavu kostí. Zvyšuje a usnadňuje využití vápníku v těle. V organismu se vápník podílí i na správných funkcích nervového systému, dále na růstu kostí a regulaci správné hustoty kostí.

Organismus získává vitamin D potravou a účinkem slunečního světla. Primárním zdrojem je vliv ultrafialové složky slunečního světla. Syntéza vitaminu D v kůži účinkem slunečního světla je však limitována řadou faktorů - ročním obdobím, zeměpisnou šířkou místa pobytu, denní dobou, přítomností smogu a věkem. Například lidé žijící na severní nebo jižní polokouli (šířka 40 stupňů severně nebo jižně) nejsou v zimních měsících dostatečně vystaveni účinkům ultrafialových paprsků, které by umožnily tvorbu vitaminu D. S přibývajícím věkem zřetelně klesá schopnost organismu syntetizovat vitamin D účinkem slunečního světla.

Vitamin D existuje v přírodním stavu v některých potravinách, nejlepším zdrojem jsou tučné ryby jako je losos, makrela a sardel. Tímto vitaminem jsou rovněž fortifikovány některé potraviny, např. margariny a některé cereální výrobky.

Projekt OPTIFORD

Cílem výzkumného týmu OPTIFORD, ve kterém se účastní výzkumní pracovníci z pěti evropských zemí, je zlepšit příjem vitaminu D ve velkých populačních skupinách, např. starších osob v Evropě. Cílem je snížit výskyt osteoporosy zvýšením obsahu vitaminu D v potravě.

Při řešení projektu je sledována možnost fortifikace chleba vitaminem D pro odstranění jeho nedostatku u velkých skupin populace a zároveň stanovit optimální hladinu fortifikace. Důležitým výstupem je posílení vědeckého přístupu pro stanovení doporučených denních dávek.

Ref.

1. OPTIFORD Project www.optiford.org.
2. European Research: http://europa.eu.int/comm/resear/press/2004/pr2911 en.cfm
3. World Health Organization: Active Ageing: A policy Framework Report of the Noncommunicable Disease Prevention and Health Promotion Department: Ageing and Life Course: www.who.int//hpt/ageing
4. Holick, M.F. Sunlight and vitamin D for bone health and prevention of autoimmune diseases, cancers and cardiovascular disease. Am.J.Clin.Nutr. 2004, 80 (Suppl), 16785-16885.
5. New, S.A. Exercise, bone and nutrition. Proceedings of the Nutrition Society (2001), 60, 265-274

CO JE EUFIC?
Evropská rada pro informace o potravinách (European Food Information Council, EUFIC) je nezisková organizace, která poskytuje vědecky podložené informace o bezpečnosti a jakosti potravin, zdraví a výživě médiím, výživovým odborníkům, lékařům, pedagogům a lidem ovlivňujícím veřejné mínění tak, aby byly pro spotřebitele srozumitelné.

Další informace
Tato stránka byla naposledy aktualizována dne 24/08/2016
Zobrazit všechny výsledky vyhledávání