Kliknutím sem přejdete na domovskou stránku EUFIC
BEZPEČNOST A JAKOST POTRAVIN
POTRAVINOVÁ TECHNOLOGIE
Food Risk Communication
VÝŽIVA
ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ STYL
ONEMOCNĚNÍ SPOJENÁ SE STRAVOU
Přehledy pro spotřebitele
(Pouze v angličtině)
Jídlo k zamyšlení (Food for thought)
(Pouze v angličtině)
Iniciativy EU
(Částečně přeloženo)
In the spotlight
Energetická rovnováha
Centrum pro média

Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace: overit. Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace:
overit.POTRAVINY DNEŠKA 12/2010

Zvažování výhod a nebezpečí potravin: představení projektu BRAFO

Bylo to mléko teplé nebo studené, pasteurované nebo syrové? Obsahoval ten kus ryby mnoho zdravých omega -3 mastných kyselin, nebo mnoho rtuti? Jak je to s kyselinou listovou, jak je užitečná a jak moc je riziková? Jak se posuzují výhody a nebezpečí potravin?

Zvažování potřeb: pozadí a studie
Optimální výživa má podstatný vliv na prevenci nemocí. Existují však závažné rozdíly při posuzování výhod a nebezpečí potravin, neboť doporučení jsou často závislá na subjektivním rozhodování. Je tedy nezbytné zavést pro tyto účely společnou strategii. Evropská komise proto založila a podporuje program nazvaný BRAFO (Benefit-Risk-Analysis of Foods) pro hodnocení vlastností potravin z hlediska jejich výhod i případného rizika jejich konzumace. Cílem je zavedení společného systému pro posouzení zdravotních výhod, ale i rizika potravin a potravinových složek (specifických živin nebo chemických substancí). Jedním z cílů je vytvořit vědecký základ pro jednotné posuzování v celé Evropské unii.

BRAFO využívá celou řadu studií vypracovaných v rámci Evropské komise: EU-FOSIE (Food Safety in Europe, Risk Assesment of Chemicals in Food), PASSCLAIM (Proces for the Assesment of Scientific Support for Claims on Foods), QALIBRA (Quality of Life – integrated Benefit and Risk Assesment), BEPRARIBEAN (Best Practices in Risk-Benefit Analysis) – s cílem zjistit a navrhnout nejlepší postup pro hodnocení potravin a potravinových složek.

Tvorba modelu: metodologická složka
V září 2007 BRAFO vytvořilo evropskou síť pro shromažďování odborných metodik hodnocení výhod a rizik, se zapojením akademických a výzkumných pracovišť a zástupců potravinářského průmyslu. Většina klasických metod hodnotí výhody a rizika odděleně, zatímco BRAFO oba tyto aspekty hodnotí společně.

Po posouzení současných metod hodnocení vědečtí pracovníci vyvinuli vzor pro současné hodnocení výhod a rizika potravin.1 Navržený model je založen na systému čtyř oblastí hodnocení.

Po vypracování metodiky, založené na hodnocení čtyř oblastí, byl druhý rok řešení BRAFO zaměřen na testování metodik s využitím studia potravin neupravených a tepelně ošetřených (ryba, soja). U neupravených potravin byla pozornost zaměřena na složky rybího masa – omega-3 mastné kyseliny, z hlediska rizika na obsah rtuti. Výsledná studie posuzující tepelné zpracování potravin stanovila příznivý zdravotní vliv takto ošetřených potravin.

Realizace modelu: shodnost všech částí
Konečnou součástí projektu BRAFO je posoudit aplikovatelnost vypracované metodiky na různé studie a zajistit shodu s revidovanou metodikou BRAFO. Získané výsledky budou rozšířeny mezi vědecké a výzkumné organizace, potravinářský průmysl a spotřebitelské organizace, dále budou uplatněny v dalším projektu EU pro použití v celé Evropě.
Zatímco projekt BRAFO dosud pokračuje, Evropská komise pro bezpečnost potravin (EFSA) vydala zprávu o posuzování potravin z hlediska jejich výhod i rizik.2 Tato zpráva shrnuje výsledky BRAFO a dalších projektů EU týkajících se této problematiky.

Další informace
EU project Benefit-Risk Assessment of Foods (BRAFO) - www.brafo.org  
EU project Process for the Assessment of Scientific Support for Claims on Foods (PASSCLAIM) - http://www.ilsi.org/Europe/Pages/PASSCLAIM_Pubs.aspx  
EU project Food Safety in Europe: Risk Assessment of Chemicals in Food (FOSIE) - http://www.ilsi.org/Europe/Pages/FOSIE.aspx  
EU project Quality of Life - integrated Benefit and Risk Assessment (QALIBRA) - http://www.qalibra.eu/  
EU project Food Risk Communication (FoodRisC) - www.eufic.org/article/en/show/eu-initiatives/rid/foodrisc/  
EU Safefood era project Best Practices in Risk-Benefit Analysis (BEPRARIBEAN) - http://en.opasnet.org/w/Bepraribean  

References

  1. Hoekstra J et al. BRAFO tiered approach for benefit-risk assessment of foods. Food Chemical Toxicology (2010). doi:10.1016/j.fct.2010.05.049
  2. European Food Safety Authority (2010). SCIENTIFIC OPINION - Guidance on human health risk-benefit assessment of foods. EFSA Journal 8(7):1673. Available at: http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1673.pdf  
CO JE EUFIC?
Evropská rada pro informace o potravinách (European Food Information Council, EUFIC) je nezisková organizace, která poskytuje vědecky podložené informace o bezpečnosti a jakosti potravin, zdraví a výživě médiím, výživovým odborníkům, lékařům, pedagogům a lidem ovlivňujícím veřejné mínění tak, aby byly pro spotřebitele srozumitelné.

Další informace
Tato stránka byla naposledy aktualizována dne 24/08/2016
Zobrazit všechny výsledky vyhledávání