Kliknutím sem přejdete na domovskou stránku EUFIC
BEZPEČNOST A JAKOST POTRAVIN
POTRAVINOVÁ TECHNOLOGIE
Food Risk Communication
VÝŽIVA
ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ STYL
ONEMOCNĚNÍ SPOJENÁ SE STRAVOU
Přehledy pro spotřebitele
(Pouze v angličtině)
Jídlo k zamyšlení (Food for thought)
(Pouze v angličtině)
Iniciativy EU
(Částečně přeloženo)
In the spotlight
Energetická rovnováha
Centrum pro média

Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace: overit. Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace:
overit.POTRAVINY DNEŠKA 07/2006

Bezpečnost potravin: jak vnímají rizika spotřebitelé v Evropě

Food Today
Pro vývoj účinných komunikačních strategií z hlediska zdravotních rizik je důležité porozumět, jak spotřebitelé vnímají možná nebezpečí vyplývající z konzumace nevhodných potravin. Nedávná zpráva s názvem „Risk Issues“, kterou publikoval Eurobarometer, poskytuje cenné informace z této oblasti.

Zprávu společně zpracovaly Evropský úřad pro bezpečnost potravin (European Food Safety Authority – EFSA) a Generální ředitelství ochrany spotřebitelů (Consumer Protection Directorate General DG SANCO). Zpráva byla zpracována na základě dotazníkové akce, která se uskutečnila v 25 členských státech v období od 2. září – 6. října 2005.

Vnímání rizika

Evropané se domnívají, že jejich zdraví je více ohrožováno znečištěním životního prostředí, automobilovými nehodami nebo vážnými nemocemi, než potravinami.

Potraviny jsou z tohoto hlediska hodnoceny pozitivně, neboť jsou spojovány především s chutí a příjemnými pocity. Méně než jeden z pěti dotazovaných spotřebitelů uváděl, že potraviny mohou ovlivňovat zdraví. Nedávné problémy, jako byl na příklad výskyt BSE nebo výskyt dioxinů již nejsou hlavním předmětem zájmu evropských spotřebitelů. Častěji jsou však jmenovány alimentární otravy, rezidua v potravinách nebo obezita. Spotřebitelé se méně obávají osobních faktorů jakou jsou potravinové alergie, než těch, které jsou spojeny s jejich vlastním chováním – přípravou pokrmů, hygienou a přibýváním hmotnosti. Obecně lze říci, že ženy se více zabývají bezpečností potravin než muži.

Vnímání vládních akcí

Více než tři z pěti evropských spotřebitelů si uvědomují činnost orgánů EU v oblasti bezpečnosti potravin. Až 85 % vnímá varování o škodlivosti na balíčkách cigaret, což odráží velký vliv akcí proti kouření.

Všeobecně existuje velká důvěra spotřebitelů při posuzování akcí, které realizovaly vládní orgány na poli zdraví a bezpečnosti potravin. Lidé věří, že opatření směřující k zlepšení zdraví jsou myšleny velmi vážně (54 %) a že příslušné orgány reagují rychle (55 %), avšak skeptičtí účastníci (47 %) se domnívají, že ekonomické zájmy výrobců mají prioritu před zdravím spotřebitelů.

Vzhledem k opatřením pro zvýšení bezpečnosti potravin je více než 60 % spotřebitelů v zemích EU přesvědčeno, že vládní orgány se při tvorbě politických rozhodnutí řídí nejnovějšími vědeckými poznatky. Více než polovina účastníků byla spokojena s úrovní a aktuálností informací o riziku spojeném s potravinami. Názory na pokroky učiněné v oblasti bezpečnosti potravin za posledních 10 let jsou kladné, spotřebitelé velice oceňují všechna opatření, která učinily vlády zemí EU v rámci zajišťování vysoké zdravotní nezávadnosti potravin.

Zdroje informací

Hlavním zdrojem informací jsou sdělovací prostředky – tisk, televize a rozhlas. Lidé si většinou uvědomují, že četli, viděli nebo slyšeli zprávy o zdravotním riziku vyplývajícím z kouření, obezity, alkoholu a infekčních chorob, asi 60 % spotřebitelů si vzpomnělo, že v posledních šesti měsících vidělo nebo slyšelo o nezdravých nebo málo bezpečných potravinách.

Více než polovina respondentů uvedla, že změnila stravovací zvyklosti, z toho 37 % příležitostně a 16 % trvale. Naproti tomu 40 % dotázaných spotřebitelů ignoruje všechna opatření a rady pro zvýšení bezpečnosti potravin.

Z celé akce vyplývá, že mezi důvěryhodné zdroje informací patří sdružení spotřebitelů, lékaři a vědci, následují vládní orgány. Sdělovací prostředky získaly v této oblasti jen malou důvěru, avšak za nejméně důvěryhodný zdroj informací považují spotřebitelé výrobce potravin, zemědělce a obchodníky.

Ref.

European Food Safety Authority. Risk Perception: Eurobarometer Survey Report.
ČASTO KLADENÉ OTÁZKY (FAQ) (Pouze v angličtině)
CO JE EUFIC?
Evropská rada pro informace o potravinách (European Food Information Council, EUFIC) je nezisková organizace, která poskytuje vědecky podložené informace o bezpečnosti a jakosti potravin, zdraví a výživě médiím, výživovým odborníkům, lékařům, pedagogům a lidem ovlivňujícím veřejné mínění tak, aby byly pro spotřebitele srozumitelné.

Další informace
Tato stránka byla naposledy aktualizována dne 20/09/2016
Zobrazit všechny výsledky vyhledávání