Kliknutím sem přejdete na domovskou stránku EUFIC
BEZPEČNOST A JAKOST POTRAVIN
POTRAVINOVÁ TECHNOLOGIE
Food Risk Communication
VÝŽIVA
ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ STYL
ONEMOCNĚNÍ SPOJENÁ SE STRAVOU
Přehledy pro spotřebitele
(Pouze v angličtině)
Jídlo k zamyšlení (Food for thought)
(Pouze v angličtině)
Iniciativy EU
(Částečně přeloženo)
In the spotlight
Energetická rovnováha
Centrum pro média

Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace: overit. Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace:
overit.POTRAVINY DNEŠKA 05/2008

Projekt EU SAFE FOODS zkoumá současný přístup k analýze potravinového rizika

Food TodayKlasický model potravinového rizika, který byl vyvinut v letech po roce 1990, rozdělil celý proces analýzy do tří stupňů: stanovení rizika, řízení rizika, vzájemné sdělování poznatků o riziku. Někteří vědci se však domnívají, že tento model a z něho vyplývající praxe – nemusí dostatečně splňovat požadavky a zájmy spotřebitelů, které se týkají všech opatření k zajištění bezpečnosti.

Projekt Bezpečné potraviny

Společný projekt „Bezpečné potraviny" financovaný EU (probíhal od dubna 2004 do června 2008) vyvinul více holistický přístup k bezpečnosti potravin v souladu se zájmy spotřebitelů. Na řízení projektu se podílelo 37 partnerů včetně předních evropských vědců, potravinářských výzkumných ústavů, organizací, univerzit a partnerů z Jižní Afriky a Číny.

V rámci projektu byly definovány zájmy a názory spotřebitelů na bezpečnost potravin a bylo stanoveno, jakým způsobem bude možno nejlépe využívat dostupné postupy (technologie, přehledy, regulační postupy) pro lepší zajištění potřeb spotřebitelů.

SAFE FOODS představuje multidisciplinární názor na způsob, kterým lze optimálně využít všechny aspekty od vědeckého posouzení výše rizika až po způsoby komunikace se spotřebiteli. Klíčovým poznatkem bylo, že využitím současných národních poznatků při tvorbě pan-evropského nebo globálního názoru může být tento celý postup optimalizován.

V rámci SAFE FOODS byla vyvinuta on-line databáze 400 odborníků z 260 organizací 35 států, kterou mohou využívat vládní orgány pro identifikaci odpovídajících odborníků.

Pracovní team SAFE FOODS rovněž vytvořil plně funkční webové centrum, které slouží k rychlé identifikaci nebezpečí propojením více než 300 národních i evropských organizací, které se zabývají těmito problémy. Přesto, že tato databáze je teprve ve svých začátcích, již mnoho národních i evropských organizací, projevily zájem o její využívání.

V jednotlivých zemích jsou shromažďovány údaje o spotřebě potravin, potravinářských kontaminantech a toxinech, avšak možnosti porovnávání těchto údajů v různých zemích je velmi omezená, neboť označování jednotlivých potravin kódy a jejich uspořádání se velmi liší. Tento problém byl překonán využitím kódovací metody harmonizované s Codexem, takže např. jablečný koláč je označován jako zemědělské komodity (jablka, mouka, cukr, máslo). Registrace národních údajů dovoluje SAFE FOODS provádět simulace, které umožní zjistit, zda různé spotřební zvyky nebo postup monitorování mohou vysvětlit rozdíly v národních údajích.

V rámci tohoto projektu byly zkoumány postupy umožňující maximální využití dostupných údajů. Bylo analyzováno složení kukuřice a brambor užitím nové „omics“ techniky, která dovoluje vědeckým laboratořím provádět přímo analýzu zemědělských plodin současným stanovením mnoha, až tisíců parametrů (včetně genů, bílkovin a metabolitů). Vědci tak mohou zjistit, zda přenesením nového genu do jádra kukuřice se nechtěně nezmění její složení a lze tak stanovit, do jaké míry se šlechtěním mění nutriční hodnota (např. genetické metody, nanotechnologie, ekologické zemědělství).

SAFE FOODS rovněž řídila spotřebitelský výzkum optimalizace vzájemné komunikace v oblasti rizika potravin s výsledkem, že informace o riziku mají být upraveny podle spotřebitelských potřeb se zdůrazněním rozdílných informací a přístupů.

Značný počet praktiků v této oblasti připouští, že pro mnoho rutinních rozhodnutí v nekontroverzních případech lze použít klasický model analýzy rizika. Ovšem SAFE FOODS uvádí, že kontroverzní případy musí být posuzovány v širším kontextu ve srovnání s běžnými případy. Proto SAFE FOODS vypracoval doporučení pro nejlepší praxi, která zlepší klasické modely analýzy nebezpečí a zoptimalizuje celý proces analýzy nebezpečí.

Evropská komise jmenovala Poradní skupinu pro potravinový řetězec a další orgány pro diskuse k těmto problémům.

Pro další šetření zbývají další oblasti, jako je vývoj technického poradenství jak a kdy užívat technologie „omics“ a učební programy využívání výsledků těchto analýz pro správní rozhodování.

Ačkoliv projekt SAFE FOODS bude brzy ukončen, vývoj metodologie bude zcela jistě pokračovat dále.

Další informace: www.safefoods.nl

Související podcasty
Aspartame, Low-calorie sweetner, Food origins, Food safety
Food safety, Kontaminující látky v potravinách, Additives
CO JE EUFIC?
Evropská rada pro informace o potravinách (European Food Information Council, EUFIC) je nezisková organizace, která poskytuje vědecky podložené informace o bezpečnosti a jakosti potravin, zdraví a výživě médiím, výživovým odborníkům, lékařům, pedagogům a lidem ovlivňujícím veřejné mínění tak, aby byly pro spotřebitele srozumitelné.

Další informace
Tato stránka byla naposledy aktualizována dne 26/08/2016
Zobrazit všechny výsledky vyhledávání