Kliknutím sem přejdete na domovskou stránku EUFIC
BEZPEČNOST A JAKOST POTRAVIN
POTRAVINOVÁ TECHNOLOGIE
Food Risk Communication
VÝŽIVA
ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ STYL
ONEMOCNĚNÍ SPOJENÁ SE STRAVOU
Přehledy pro spotřebitele
(Pouze v angličtině)
Jídlo k zamyšlení (Food for thought)
(Pouze v angličtině)
Iniciativy EU
(Částečně přeloženo)
In the spotlight
Energetická rovnováha
Centrum pro média

Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace: overit. Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace:
overit.POTRAVINY DNEŠKA 11/2007

Bezpečnost potravin – rady pro cestovatele

Food TodayPodzim a zima představují pro mnohé evropské cestovatele nejlepší období pro návštěvu exotických zemí. Návštěvníci však musí být opatrní, zvláště při pobytu v rozvojových zemích. Každý třetí cestovatel onemocní tzv. cestovatelským průjmem po požití kontaminované potraviny nebo vody. Vyskytuje se až u 80 % osob, které navštívily z tohoto hlediska rizikové země v Asii, Africe a Latinské Americe. Onemocnění je však možné se vyhnout za předpokladu dodržování určitých hygienických opatření.

Proč cestovatelé onemocní?

Kontaminovaná voda nebo potravina může být příčinou různých onemocnění s mírnými a krátkodobými symptomy (zvracení, průjem) i dlouhodobých vážných nemocí (cholera, tyfus, žloutenka A). Návštěvníci subtropických a tropických zemí mohou být rovněž napadeni střevními parazity.

Při cestách do cizích zemí jsme vystavení náhlým změnám, které snižují přirozenou obranyschopnost našeho imunitního systému. Spíme méně a jsme stresováni přerušením našich stravovacích zvyků a vlivem cizího prostředí. Rovněž jsme vystaveni působení mikroorganismů, s kterými se naše tělo nedovede vyrovnat a nebezpečí může být dále znásobeno teplým prostředím nebo nehygienickými podmínkami, které podporují růst a rozšiřování nebezpečných mikroorganismů.

Jak můžete snížit riziko infekce?

Podle zemí, které chcete navštívit budete patrně potřebovat očkování proti některým nemocem. Jestliže cestujete do vysoce rizikových zemí, doporučuje se preventivně užívat vhodná antibiotika nebo chemické preparáty, které jsou účinné proti některým formám cestovních průjmů. Rovněž výrobky obsahující probiotika (bakterie příznivě ovlivňující zdraví) mohou být vhodné, ačkoliv jejich účinnost proti cestovním průjmům není dosud ověřena. Jednoduchý způsob zvýšení imunity spočívá v dostatečném spánku a zdravém stravování před odjezdem. Při vlastním cestování je nutné mít neustále na mysli, že nejčastější příčinou kontaminace je znečištěná voda a zacházení s potravinami. Je proto nezbytné dodržovat základní hygienické pravidlo – mytí rukou (převařenou nebo bezpečnou vodou) před jídlem. Dále je vhodné řídit se níže uvedenými radami.

Rady pro zajištění bezpečnosti stravování

Pitnou vodu (přednostně sycenou CO2), užívejte výhradně z originálně uzavřených lahví, v případě pochybností ošetřete vodu vhodným filtračním systémem nebo desinfekčním činidlem, např. jódem.

Nedávejte led do svých nápojů; pro čištění zubů a oplachování potravin používejte jen bezpečnou vodu.

Nekupujte jídlo u pouličních prodavačů nebo ve stáncích, kde je hygiena na nízké úrovni.

Nepasterované mléko převařte.

Jezte vařenou potravu a přesvědčte se, že byla důkladně tepelně opracována a nebyla skladována několik hodin při pokojové teplotě.

Ovoce a syrovou zeleninu oloupejte, nejezte ovoce s poškozenou slupkou.

Vyhýbejte se salátu, který mohl být oplachován kontaminovanou vodou.

Vyhýbejte se potravinám, které mohou přijít do styku s mouchami nebo jiným hmyzem.

Nejezte syrové korýše a měkkýše a jídla obsahující syrové nebo nedovařené vejce, drůbež a maso.

V zemích, kde se vyskytují ryby a korýši, které obsahují jedovaté biotoxiny, získejte rady a informace přímo na místě.

Jak se chovat při onemocnění

Průjem, nejpravděpodobnější symptom onemocnění, může být příčinou nebezpečné dehydratace. Vezměte si proto s sebou orální rehydratační roztoky, nebo si je kupte přímo na místě. Většinou se nabízejí v suché formě, je nutné pouze přidat převařenou nebo jinak upravenou vodu. Jestliže průjem trvá déle než 24 hodin, zvracení déle než 12 hodin, nebo je ve stolici přítomná krev, nebo máte horečku či úporné křeče, je nezbytné vyhledat lékaře.

Ref.

1.Evans M.R. at al. Travel illnes in British package holiday tourists: prospective cohort study. J. Infect, 2001, 43:140-7
2. Saarela M. et al. Gut bacteria and health foods – the European perspective Internatinal Journal of Food Microbiol. 2002, 78:99-117

Další informace:
Foreign and Commonwealth Office: www.fco.gov.uk

World Health Organization: www.who.inf/ith

Travel Doctor: www.traveldoctor:co.uk/diseases-htm

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY (FAQ) (Pouze v angličtině)
CO JE EUFIC?
Evropská rada pro informace o potravinách (European Food Information Council, EUFIC) je nezisková organizace, která poskytuje vědecky podložené informace o bezpečnosti a jakosti potravin, zdraví a výživě médiím, výživovým odborníkům, lékařům, pedagogům a lidem ovlivňujícím veřejné mínění tak, aby byly pro spotřebitele srozumitelné.

Další informace
Tato stránka byla naposledy aktualizována dne 20/09/2016
Zobrazit všechny výsledky vyhledávání