Kliknutím sem přejdete na domovskou stránku EUFIC
BEZPEČNOST A JAKOST POTRAVIN
POTRAVINOVÁ TECHNOLOGIE
Food Risk Communication
VÝŽIVA
ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ STYL
ONEMOCNĚNÍ SPOJENÁ SE STRAVOU
Přehledy pro spotřebitele
(Pouze v angličtině)
Jídlo k zamyšlení (Food for thought)
(Pouze v angličtině)
Iniciativy EU
(Částečně přeloženo)
In the spotlight
Energetická rovnováha
Centrum pro média

Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace: overit. Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace:
overit.POTRAVINY DNEŠKA 12/2006

Nadějná budoucnost nanotechnologií

 
Food TodayNanotechnologie je vývoj nových technologií a produktů v rozměrech přibližně 0,1 až 100 nanometrů. Jeden nanometr, je jedna miliontina milimetru, takže se jedná skutečně o „vědu v malých rozměrech“. Pro porovnání, šířka jednoho atomu je přibližně jedna desetina nanometru, molekula DNA je široká kolem 25 nanometru a tloušťka lidského vlasu je asi 80.000 nanometru.
Na nedávné konferenci: Nano and Microtechnologies in the Food and Healthfood Industries, která se konala 25.-26.10.2006 v Amsterodamu, bylo jednáno o možnostech využití klasických materiálů, které při zpracování v nano- a mikroměřítku mají zcela odlišné vlastnosti. Tyto nové technologie mohou přinést revoluční změny mimo jiné i v oblasti výroby textilních materiálů, kosmetiky přípravků pro zdravotní péči a potravin.

Nanotechnologie a potraviny

Velké potravinářské společnosti v současné době investují značné částky na podporu výzkumu nanotechnologie, které nám mohou zajistit potraviny s vyšší nutriční hodnotou, chutnější a zdravější. Náklady na výrobu potravin bude možné snížit, neboť užité technologie budou účinnější, s menší spotřebou energie, vody a chemikálií a se sníženým množstvím odpadů. Ačkoliv je dosud na trhu jen několik výrobků, které využívají nanotechnologii, v různém stadiu výzkumu je celá řada překvapujících nových aplikací. Je to například oblast obalových materiálů, zajišťujících vyšší ochranu, a tím i bezpečnost potravinářských výrobků a tzv. „interaktivní potraviny“. Představte si například zmrzlinu, která má chuť a texturu zmrzliny, ale neobsahuje žádný tuk!

Balení potravin a jejich bezpečnost

Nově vyvíjený systém balení, označovaný jako _smart packaging“, se vyznačuje zlepšenou ochranou zabalené potraviny a dále umožňující aplikaci monitorovacích technik pro přesné sledování stavu potraviny na celé cestě „od vidlí až na vidličku“. Nové obalové materiály, které jsou lehčí, pružnější, odolnější proti vlivům tepla, světla a mechanického poškození, materiály schopné absorbovat kyslík a vlhkost, umožní uchovávat čerstvé potraviny po delší dobu. Rovněž se předpokládá uplatnění nano-částic s antimikrobiálními vlastnostmi a povrchy odpuzující nečistoty především v obalových materiálech a ve výrobních strojích a zařízeních, která se používají při výrobě potravin.

Perspektivní jsou rovněž materiály pro výrobu potrubí v potravinářském průmyslu, která mohou přizpůsobit své vlastnosti s ohledem na vnější nebo vnitřní podmínky, například teplotu, nebo které jsou schopny zacelit případné vzniklé trhliny a otvory. Dalším inovačním návrhem je zakotvení „nanosenzorů“ do obalového materiálu, které mohou detekovat minimální množství sloučenin, které se uvolňují, jestliže se zabalená potravina počíná kazit. Spotřebitel je pak upozorněn na její kažení nebo kontaminaci změnou zabarvení obalu.

Funkční/interaktivní potraviny

Pozornost je věnována i vývoji nových potravinových systémů se zvýšenými funkčními vlastnostmi. Jednou z vizí budoucnosti jsou potraviny s nízkým obsahem sodíku, které však mají slanou chuť vlivem interakcí s jazykem, dále pak užití nanokapsulí pro dodávku živin, antioxidantů a dokonce i lidských látek směřovaných do specifických částí těla v určenou dobu. Dokonce bude možno vyvíjet nanosenzory, které budou schopny sledovat individuální profil a uvolnit z produktu vhodné molekuly. Těmito postupy bude možno připravit přímo podle chuťových požadavků spotřebitelů potraviny i s ohledem na jejich zdravotní stav s nedostatkem mikroživin, nebo alergiemi. Potenciální aplikace zahrnují rovněž přípravu potravin, které jsou schopny uvolňovat potřebné množství vápníku po požití osobami s časovými stádií ostroporózy, nebo potravin obsahující „chybné filtry“, schopné vychytat molekuly, které mohou vyvolat alergické reakce.

Obavy spotřebitelů

Ačkoliv nanotechnologie nabízejí pro budoucnost velké možnosti, spotřebitelé, stejně jako při zavádění všech nových výrobků, mají obavy z možných rizik ohrožení zdraví lidí i životního prostředí. Současné směrnice EU jsou dostatečně široké, aby pokryly již existující nanotechnologie, přesto je tento problém neustále sledován. Důkladné testování výrobků před jejich uvedením na trh, zaměřené na velikost částic a na složení, je jedním ze způsobů, co spotřebitelé požadují. Výzkumné ústavy a vládní organizace ve Velké Británii a Německu představují vedoucí pracoviště v této oblasti. Německý federální ústav s gescí v této oblasti (German Federal Institute for Risk assesment) zahájil konzultační proces za účasti odborníků a spotřebitelů, který bude probíhat do konce 2006.

  1. Nanotechnology: Innovation for tomorrow's world.
  2. International Food Information Council.
  3. The National Nanotechnology Initiative.
  4. European Commission
  5. The A to Z of Nanotechnology.
  6. European Nanotechnology Gateway (nanoforum.org). Report on Nanotechnology in Agriculture and food
  7. The Royal Society/Royal Academy of Engineering Report: Nonoscience and nanotechnologies: opportunities and uncertainties
  8. Federal Institute for Risk Assessment
  9. http://www.foodtech-international.com/papers/nanotechnology.htm
  10. http://www.foodtech-international.com/papers/application-nano.htm
Související podcasty
Aspartame, Low-calorie sweetner, Food origins, Food safety
Carbohydrates & fibre, Dietary fibre, Obesity, Gut health, Functional foods
Food safety, Kontaminující látky v potravinách, Additives
ČASTO KLADENÉ OTÁZKY (FAQ) (Pouze v angličtině)
CO JE EUFIC?
Evropská rada pro informace o potravinách (European Food Information Council, EUFIC) je nezisková organizace, která poskytuje vědecky podložené informace o bezpečnosti a jakosti potravin, zdraví a výživě médiím, výživovým odborníkům, lékařům, pedagogům a lidem ovlivňujícím veřejné mínění tak, aby byly pro spotřebitele srozumitelné.

Další informace
Tato stránka byla naposledy aktualizována dne 20/09/2016
Zobrazit všechny výsledky vyhledávání