Kliknutím sem přejdete na domovskou stránku EUFIC
BEZPEČNOST A JAKOST POTRAVIN
POTRAVINOVÁ TECHNOLOGIE
Food Risk Communication
VÝŽIVA
ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ STYL
ONEMOCNĚNÍ SPOJENÁ SE STRAVOU
Přehledy pro spotřebitele
(Pouze v angličtině)
Jídlo k zamyšlení (Food for thought)
(Pouze v angličtině)
Iniciativy EU
(Částečně přeloženo)
In the spotlight
Energetická rovnováha
Centrum pro média

Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace: overit. Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace:
overit.POTRAVINY DNEŠKA 07/2007

Více informací o volbě a preferencích potravin mládeži v Evropě

Food TodayStudie HELENA (Healthy Life styles in Europe by Nutrition in Adolescens – Zdravý životní styl ve výživě evropské mládeže) poskytuje nový pohled na stravovací a životní zvyky mládeže v pěti zemích a ukazuje překvapující podobnosti i některé rozdíly napříč celou Evropou.

Tříletý projekt HELENA podporovaný EU byl zaměřen na lepší porozumění zvyků v oblasti výživy a životního stylu mládeže ve věku 13-16 let v 10 evropských zemích (některé detailní informace o studii jsou uvedeny ve Food Today č. 49 – červen 2005).

Počáteční fáze projektu

Příjem potravy je ovlivňován nejen úrovní názorů na výživu a zdraví, avšak i volbou a preferencí různých potravin. Předběžnou fází studie HELENA bylo vyšetření těchto parametrů zaměřené na pochopení lidského chování a důvodů, které toto chování ovlivňují v pěti státech, jež na řešení projektu spolupracovaly (Belgie, Maďarsko, Španělsko, Švédsko, Spojené království).

Metoda

Celkem 304 školáků bylo rozděleno podle věku a pohlaví (věk 13-14 a 15-16) do 44 skupin. Uvnitř těchto skupin byly organizovány diskuse řízené zkušenými moderátory, ve všech skupinách byl k dispozici písemný průvodce pro diskuse přeložený do příslušného jazyku. Účastníci byly především tázáni na faktory, které nejvíce ovlivňovaly jejich volbu potravin pro každodenní pokrmy nebo zákusky.

Výsledky

Drobné zákusky (snacky) jsou universální

Volba potravin pro každé jídlo byla různá v každé zemi. Typické pro všechny země byly tři jídla denně a mezi nimi nějaké snacky. Výjimkou je Španělsko, kde mladí lidé jedli 3-5 jídel denně plus snacky. Mlsání různých snacků, zvláště po vyučování, bylo běžné ve všech zemích.

Výběr potravin ovlivňuje na prvním místě jejich chuť. Hlavní vlivy na výběr potravin byly ve všech zemích velmi podobné. „Chuť“ byla daleko nejdůležitějším faktorem pro volbu pokrmu ve všech zemích. Dalšími podobnými faktory byly vliv rodičů, zvláště při snídani a večeři, důraz byl kladen na zdraví (většinou však rodiči, než samotnými účastníky) a pohodlnost.

Zvyky ovlivňují výběr potravin ve všech zemích, zvláště při snídani a výběru snacků, především v Belgii a Španělsku. Méně již v Maďarsku a Spojeném království. Ve Švédsku jsou zvyky velmi důležité při volbě snídaně i oběda.

Zábrany zdravého stravování

Mladí lidé, kteří se zúčastnili tohoto výzkumu, dobře rozumějí důležitosti zdravého stravování a vědí, že vždy se nestravují tak, jak by měli. Navíc se domnívají, že problém „zdravých“ potravin je nudnou záležitostí, tyto potraviny nejsou příliš chutné, neuspokojí jejich hlad, příprava vyžaduje velké úsilí a jsou drahé. Mohou mít určité znalosti o výživě a zdraví, avšak diskuse ukazují, že mají potíže s jejich praktickým uplatňováním.

Kam směřujeme?

Výsledky budou využity při vývoji dotazníku pro získání kvantitativních informací o vlivech na volbu potravin mládeží a preference v 10 zemích (mimo výše uvedených pěti zemích, dále v Rakousku, Francii, Německu Řecku a Itálií). Hlavní zájem bude soustředěn na snacky, nápoje, zvyky a postoje k potravinám, pokrmům a zdraví. Získané informace budou uplatňovány při vývoji zdravých potravin, které budou vyhovovat mládeži z hlediska chutě a uspokojování hladu a pomohou odstranit překážky při zdravém stravování.

Ref.

1.Gilbert C.C. et al. (2007) Qualitative research investigating food choices and preferences of adolescents in Europe. Abstract and poster on behalf of the HELENA study group www.helena study.com.
2. The HELENA study takes place with the financial support of the European Community (Contract FOOD-CT-2005-017034). The Content of this Notice reflects only the author´s views and the Community is not liable for any use that may be made of the information contained therein.

CO JE EUFIC?
Evropská rada pro informace o potravinách (European Food Information Council, EUFIC) je nezisková organizace, která poskytuje vědecky podložené informace o bezpečnosti a jakosti potravin, zdraví a výživě médiím, výživovým odborníkům, lékařům, pedagogům a lidem ovlivňujícím veřejné mínění tak, aby byly pro spotřebitele srozumitelné.

Další informace
Tato stránka byla naposledy aktualizována dne 26/09/2016
Zobrazit všechny výsledky vyhledávání