Kliknutím sem přejdete na domovskou stránku EUFIC
BEZPEČNOST A JAKOST POTRAVIN
POTRAVINOVÁ TECHNOLOGIE
Food Risk Communication
VÝŽIVA
ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ STYL
ONEMOCNĚNÍ SPOJENÁ SE STRAVOU
Přehledy pro spotřebitele
(Pouze v angličtině)
Jídlo k zamyšlení (Food for thought)
(Pouze v angličtině)
Iniciativy EU
(Částečně přeloženo)
In the spotlight
Energetická rovnováha
Centrum pro média

Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace: overit. Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace:
overit.POTRAVINY DNEŠKA 09/2011

Zvláštní nutriční požadavky pro dětské sportovce

Tělesná aktivita dětí je ze zdravotního hlediska velice prospěšná. Rychlý růst v dětství a dospívání však klade na jejich výživu jiné požadavky než u dospělých.

Tělesná aktivita: doporučení a výhody
WHO doporučuje, aby děti a dospívající mládež ve věku 5-17 roků se věnovaly alespoň jednu hodinu denně tělesným aktivitám.1 Tyto činnosti pomáhají rozvíjet pohybovou koordinaci, posilují svaly a kosti a mohou i pozitivně ovlivňovat krevní tlak.1,2 Fyzická aktivita také přispívá k lepšímu tělesnému pocitu.3,4

Aktivní děti mají specifické požadavky
Výživa hraje základní úlohu při zajišťování optimálního růstu a vývoje, při prevenci poranění a zlepšování celkové výkonnosti.5 Požadavky na výživu organismu dětí a dospívající mládeže se zvyšují úměrně intenzitě, jakou věnují svým fyzickým aktivitám.

Celkový příjem energie
Příjem energie pro tuto populační skupinu musí zajišťovat všechny požadavky růstu, dospívání i všech tělesných aktivit.5 Bez dostatečného podílu dodané energie by se děti nemohly správně vyvíjet po stránce fyzické i mentální.5 V případě nižšího příjmu energie organismus využívá jako zdroj energie bílkoviny svaloviny.5 Problémy spojené s růstem a zdravým vývojem kostí mohou být spojovány s dlouhodobým nedostatečným příjmem energie a živin.

Sacharidy, tuky a bílkoviny
Sacharidy představují zdroj energie preferovaný organismem při výraznějších tělesných aktivitách; to však nelze přímo aplikovat u dětí.2, 6 Je známo, že děti - v porovnání s dospělými - mohou jako zdroj energie využívat při tělesných aktivitách také tuky. Sacharidy však z dětské stravy nelze vyloučit, neboť zvláště celozrnné potraviny představují dobrý zdroj vlákniny a dalších živin.5 Mládež a děti, stejně jako dospělí, využívají sacharidy při dlouhodobé tělesné zátěži.6

Příjem tuků je důležitý pro aktivní děti. Tuk může být využit jako zdroj energie, a také jako zdroj esenciálních mastných kyselin, proto má tvořit součást denní stravy. Potraviny s vysokým obsahem tuku, jako jsou tučné ryby, maso a mléčné výrobky, obsahují také vitaminy a minerální látky důležité pro růst a vývoj organismu; např. vitamin B12, vitaminy rozpustné v tuku (vitaminy A a D), z minerálních látek pak železo, zinek, chrom, hořčík a vápník.5

Bílkoviny v potravě jsou zdrojem esenciálních aminokyselin a hrají tak rozhodující úlohu při růstu tkání, včetně svalů. Aktivní jedinci, zvyšující svůj celkový příjem energie, přirozeně zvyšují také příjem bílkovin. Fyzicky aktivní děti, které se živí pouze vegetariánskou nebo veganskou potravou, potřebují odpovědnou pomoc při volbě jídelníčku tak, aby byl zajištěn dostatečný příjem bílkovin.

Příjem tekutin
Děti a mládež nemají ve srovnání s dospělými stejnou schopnost regulace tělesné teploty. Děti akumulují více tepla z prostředí, neboť mají vyšší poměr svého povrchu ke své hmotnosti5, což může přinášet problémy zejména při pobytu v horkém prostředí. Pocení je u dětí nižší, s dospíváním se zvyšuje.5 Z těchto důvodů je třeba pečovat o to, aby děti během dne vypily dostatek tekutin, aby se předešlo dehydrataci a tepelnému stresu.

Důsledky nečinnosti
Nadváha a obezita převládá u neaktivních dětí, které nevynaloží dostatek tělesné námahy k využití energie ze zvýšeného příjmu potravin. Tento přebytek je pak v dětském organismu ukládán ve formě tělesného tuku.7 Velké procento dětí se běžně neúčastní žádných tělesných aktivit. V rámci evropského projektu HELENA bylo zjištěno, že pouze 57 % chlapců ve stáří 12 až 19 let a 28 % děvčat věnovalo denně alespoň hodinu nějaké tělesné činnosti.8 Jiná studie, která zahrnovala 34 zemí z celého světa uvádí, že 76 % chlapců 13-15 letých a 83 % stejně starých dívek nedosahovalo doporučené úrovně tělesné aktivity.9

Závěr
Tělesná aktivita dětí je pro ně velmi pozitivní. V období rychlého růstu a vývoje je důležité, aby děti přijímaly prostřednictvím potravy dostatek energie a živin. Požadované množství sacharidů konzumované dětmi při tělesné námaze se liší od potřeb dospělých, při aktivitách dětí jsou jejich organismem více využívány tuky. Fyzicky aktivní děti by měly vypít přiměřené množství tekutin, neboť jsou - ve srovnání s dospělými osobami – více ohroženy dehydratací a tepelným stresem.

Literatura

  1. WHO (2011). Global Recommendations on Physical Activity for Health - 5-17 years old.
  2. Mcmurray RG et al. (2002). A school-based intervention can reduce body fat and blood pressure in young adolescents. J Adolesc Health 31(2):125-132.
  3. Donaldson SJ, Ronan KR. (2006). The effects of sports participation on young adolescents' emotional well-being. Adolescence 41(162):369-389.
  4. Steptoe A, Butler N. (1996). Sports participation and emotional wellbeing in adolescents. Lancet 347(9018):1789-1792.
  5. Petrie HJ et al. (2004). Nutritional concerns for the child and adolescent competitor. Nutrition 20:620-631.
  6. Montfort-Steiger V, Williams CA. (2007). Carbohydrate intake considerations for young athletes. J Sports Sci Med 6:343-352
  7. EUFIC Basics (2006). Child and adolescent nutrition.
  8. Ruiz JR et al. (2011). Objectively measured physical activity and sedentary time in European adolescents: The HELENA study. Am J Epidemiol, doi:10.1093/aje/kwr068
  9. Guthold R et al. (2010). Physical activity and sedentary behaviour among schoolchildren: A 34-country comparison. J Pediatr 157(1):43-49.e1.
ČASTO KLADENÉ OTÁZKY (FAQ) (Pouze v angličtině)
CO JE EUFIC?
Evropská rada pro informace o potravinách (European Food Information Council, EUFIC) je nezisková organizace, která poskytuje vědecky podložené informace o bezpečnosti a jakosti potravin, zdraví a výživě médiím, výživovým odborníkům, lékařům, pedagogům a lidem ovlivňujícím veřejné mínění tak, aby byly pro spotřebitele srozumitelné.

Další informace
Tato stránka byla naposledy aktualizována dne 22/08/2016
Zobrazit všechny výsledky vyhledávání