Kliknutím sem přejdete na domovskou stránku EUFIC
BEZPEČNOST A JAKOST POTRAVIN
POTRAVINOVÁ TECHNOLOGIE
Food Risk Communication
VÝŽIVA
ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ STYL
ONEMOCNĚNÍ SPOJENÁ SE STRAVOU
Přehledy pro spotřebitele
(Pouze v angličtině)
Jídlo k zamyšlení (Food for thought)
(Pouze v angličtině)
Iniciativy EU
(Částečně přeloženo)
In the spotlight
Energetická rovnováha
Centrum pro média

Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace: overit. Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace:
overit.POTRAVINY DNEŠKA 09/1998

Zdravé stravování může být pozitivní zkušeností

Food TodayJíst zdravě v žádném případě neznamená dělat kompromisy v chutnosti stravy. Není nutné si odpírat oblíbené a chutné pokrmy. Přibližně jedna třetina spotřebitelů v rámci EU uvažuje o zdravější stravě, zbylé dvě třetiny jsou spokojeny se svou současnou stravou a nechtějí žádná zlepšení. Naskytuje se příležitost představit zdravé stravování v příznivém světle. Většina evropských spotřebitelů (80%) má představu, že přechod na zdravé stravování je velmi obtížný. Ankety "Názor spotřebitelů na potraviny, výživu a zdraví"(l) se zúčastnilo více než 14.000 občanů EU. Koordinátor této ankety, prof. Gibney, má tento názor: "Jedním z hlavních úkolů pro osoby, které se podílejí na vzdělávání v oblasti výživy je, aby lidé získali pozitivní názor na zdravé stravování. Jenom tak lze dosáhnout zlepšení ve výživě většiny obyvatel".

Obvyklé překážky
Nedostatek času vlivem nepravidelné pracovní doby a uspěchaného životního stylu jsou překážky, které brání lidem si osvojit zdravější návyky stravování. Mladí lidé a zaměstnané osoby mají pocit, že mají příliš málo času na to, aby se stravovali zdravěji. Zvláště osoby ve věku 15 až 34 let se domnívají, že jíst zdravěji znamená slevit na chutnosti pokrmů. Nejsou ochotné vyměnit své oblíbené pokrmy za něco, co si představují jako nevzhledná a málo chutná "zdravá" jídla.

Většina osob, které se zúčastnily ankety, se domnívala, že zdravé stravování je obtížné a je spojeno s mnoha nesnázemi. Nedostatek vůle k provedení nezbytných změn, které nejsou příjemné, patří mezi nejčastěji uváděné příčiny proč se dotázané osoby nesnaží změnit své stravovací návyky.

Pozitivní myšlení
Znalosti, jak zlepšit své stravovací návyky, jsou na dobré úrovni, avšak vůle k nutným změnám, je malá. Klíčem k budoucím změnám stravování v rámci EU je přejít od negativních představ k pozitivním.

(l) A pan-EU survey of Consumer Attitudes to Food, Nutrition and Health (1996) Report no. 3, Institute of European Food Studies.
V našem středisku v Paříži si můžete objednat brožurku EUFIC. 10 Tips for healthy eating.

... a zde je 10 tipů

  • Jez rozmanité potraviny
  • Svoji stravu založ na potravinách s vysokým obsahem sacharidů
  • Jez mnoho ovoce a zeleniny
  • Udržuj si přiměřenou tělesnou hmotnost a dobrou pohodu
  • Jez přiměřeně - menší porce, nevynechávej jídla
  • Jez pravidelně
  • Pij mnoho tekutinZajisti si dostatek pohybu
  • Začni ihned - změny prováděj postupně

Pamatuj si - neexistují dobré a špatné pokrmy

Související podcasty
Obesity, Jídelníček a kontrola hmotnosti, Dietary fibre
Nutrigenomics, Obesity, Jídelníček a kontrola hmotnosti
ČASTO KLADENÉ OTÁZKY (FAQ) (Pouze v angličtině)
CO JE EUFIC?
Evropská rada pro informace o potravinách (European Food Information Council, EUFIC) je nezisková organizace, která poskytuje vědecky podložené informace o bezpečnosti a jakosti potravin, zdraví a výživě médiím, výživovým odborníkům, lékařům, pedagogům a lidem ovlivňujícím veřejné mínění tak, aby byly pro spotřebitele srozumitelné.

Další informace
Tato stránka byla naposledy aktualizována dne 26/08/2016
Zobrazit všechny výsledky vyhledávání