Kliknutím sem přejdete na domovskou stránku EUFIC
BEZPEČNOST A JAKOST POTRAVIN
POTRAVINOVÁ TECHNOLOGIE
Food Risk Communication
VÝŽIVA
ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ STYL
ONEMOCNĚNÍ SPOJENÁ SE STRAVOU
Přehledy pro spotřebitele
(Pouze v angličtině)
Jídlo k zamyšlení (Food for thought)
(Pouze v angličtině)
Iniciativy EU
(Částečně přeloženo)
In the spotlight
Energetická rovnováha
Centrum pro média

Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace: overit. Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace:
overit.POTRAVINY DNEŠKA 07/2007

Označování potravin z hlediska výživových a zdravotních požadavků

Food TodayV současné době na potravinářských výrobcích narůstá počet etiket, , které uvádějí výživové i zdravotní údaje a poskytují tak pro spotřebitele užitečné informace o kupovaných potravinách. Mohou tak pomoci k lepšímu porozumění jak různé potraviny přispívají k zdravému stravování.

Nové nařízení o výživových a zdravotních požadavcích

Nařízení 1924/2006 o výživových a zdravotních požadavcích na potraviny bylo publikováno v lednu 2007 a od 1. července 2007 bude užíváno v členských státech EÚ. Toto nařízení představuje prvou část specifické legislativy směrem k výživových a zdravotním požadavkům.

Jeho cílem je:

  • zajistit vysokou úroveň ochrany spotřebitelů proti uvádění neopodstatněných, zveličených a nepravdivých vlastností potravin. Využitím nové legislativy se spotřebitelé mohou spolehnout na jasné a přesné informace uváděné na etiketách, které jim umožňují získat dobrý přehled o volbě vhodných potravin,

  • harmonizovat legislativu ve všech státech EU poskytnutím výrobcům a zpracovatelům potravin jasná pravidla, která umožní zavádět potřebné inovace v potravinářském průmyslu tak, aby byly zajištěny zdravotní a výživové požadavky,

  • nařízení 1924/2006 se vztahuje na všechny zdravotní a nutriční informace a tvrzení o potravinách a nápojích vyráběných pro lidskou spotřebu a prodávaných ve státech EU. Je rovněž použitelné na potraviny pro zvláštní výživové účely a potravní doplňky.

Typy informací a požadavků

V rámci EU je možno uplatňovat pro potraviny tři typy informací:

  • nutriční informace a tvrzení, které konstatují, doporučují nebo uvádějí, že potravina vykazuje určité užitečné vlastnosti vzhledem k jejímu složení (s ohledem na energetický obsah nebo zvláštní živiny). Příklady tohoto typu tvrzení mohou být: „zdroj ….“,  „bez….“,  „s vysokým obsahem…“,  „s nízkým obsahem….“ nebo „se sníženým obsahem ….“ kalorií nebo určité živiny,

  • zdravotní požadavky, které konstatují, doporučují nebo uvádějí, že existuje vztah mezi určitou potravinou nebo její některou složkou a zdravím. Tento typ tvrzení uvádí fyziologickou funkci určité složky, například vápník může podporovat tvorbu silných kostí. Toto tvrzení musí být založeno na obecně přijatých vědeckých údajích a být srozumitelné pro průměrného spotřebitele,

  • třetím typem informací je „snížení rizikových faktorů“. Jsou specifickým typem zdravotních tvrzení, která uvádějí, že určitá potravina nebo některá z jejich složek zřetelně snižuje riziko vzniku lidského onemocnění. Například fytosteroly mohou snižovat hladinu cholesterolu v krvi, a tak snižovat rizikový faktor vzniku kardiovaskulárního onemocnění. Poprvé je povoleno uvést určité onemocnění, avšak pouze po schválení Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA).

Složení živin a nutriční a zdravotní tvrzení

Při prezentaci potravinářských výrobků se užívají tvrzení o jejich zdravotních a nutričních výhodných vlastnostech. Ve většině případů spotřebitelé považují výrobky, na jejichž etiketách jsou uvedena určitá tvrzení o jejich výhodných zdravotních účincích, za výrobky užitečnější a dávají jim přednost. Avšak zároveň potravina s vysokým obsahem tuku, soli a/nebo cukru může být označena jako „s vysokým obsahem vitaminu C“ nebo „s vysokým obsahem vlákniny“ i když celkový zdravotní a nutriční přínos takového výrobku je nízký.

Nařízení o nutričních a zdravotních tvrzeních je zaměřeno na ochranu spotřebitelů proti uvádění v omyl o zdravotních a výživových vlastnostech. V případě zdravotních tvrzení toho bude dosaženo zpracováním pozitivního seznamu vlastností, který bude realizován ve třech stupních. Členské státy nejprve pošlou seznam tvrzení, které považují za platné, založené na obecně uznávaných vědeckých poznatcích ve státě (k lednu 2008), EFSA tato tvrzení, která během dvou let obdrží vyhodnotí. Seznam schválených informací a tvrzení bude pak zveřejněn. Pro tvrzení, která se týkají zdravotních požadavků je nutné, aby společnost, která má v úmyslu uvádět tato tvrzení na svých výrobcích, poskytla EFSA podpůrné poznatky. Pro tvrzení, která se týkají snížení rizika onemocnění a pro tvrzení zaměřená na zdraví dětí se předpokládá zaslání podrobnější zdůvodnění.

Evropská komise požaduje, aby v nařízení byly stanoveny nutriční profily jako kriteria, která potravina musí splňovat, aby vyhovovala uvedeným tvrzením. Tyto nutriční profily budou založeny na vědeckých názorech EFSA. V průběhu 24 měsíců od počátku platnosti nařízení projedná komise jeho obsah s významnými odborníky a návrhy nutričních profilů předloží odborníkům členských států. V případě souhlasu je komise přijme a použije jako podmínku pro uplatňování tvrzení.

Ve snaze uplatnit užití tohoto opatření bylo odsouhlaseno povolení, které umožňuje uvádět i výživová tvrzení, jestliže obsah pouze jedné výživové složky je vyšší než hodnota uvedená v příslušném profilu. Vyšší hodnota této živiny však musí být jasně uvedena na etiketě. Jestliže limit převyšují dvě nebo více složek, nelze na etiketě podobné tvrzení uvádět.

Ref:

1. Aggett P.J. et al. (2005) PASSCLAIM Process for the Assessment of Scientific Support for Claims on Foods: Consensus on Criteria. Eur. J. Clin. Nut. 44 (Suppl.1), 1-30
2. Regulation E.C. No. 1924/2006 of the European Parliament and of the Council on nutrition and health clains made on foods.


 

CO JE EUFIC?
Evropská rada pro informace o potravinách (European Food Information Council, EUFIC) je nezisková organizace, která poskytuje vědecky podložené informace o bezpečnosti a jakosti potravin, zdraví a výživě médiím, výživovým odborníkům, lékařům, pedagogům a lidem ovlivňujícím veřejné mínění tak, aby byly pro spotřebitele srozumitelné.

Další informace
Tato stránka byla naposledy aktualizována dne 24/08/2016
Zobrazit všechny výsledky vyhledávání