Kliknutím sem přejdete na domovskou stránku EUFIC
BEZPEČNOST A JAKOST POTRAVIN
POTRAVINOVÁ TECHNOLOGIE
Food Risk Communication
VÝŽIVA
ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ STYL
ONEMOCNĚNÍ SPOJENÁ SE STRAVOU
Přehledy pro spotřebitele
(Pouze v angličtině)
Jídlo k zamyšlení (Food for thought)
(Pouze v angličtině)
Iniciativy EU
(Částečně přeloženo)
In the spotlight
Energetická rovnováha
Centrum pro média

Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace: overit. Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace:
overit.POTRAVINY DNEŠKA 06/2014

Projekt financovaný ze zdrojů EU zkoumá vliv střevního mikrobiomu na zdraví a pohodu

Je známo, že mikroby v lidských střevech ovlivňují schopnost těla získávat energii ze stravy a rovněž fungování mozku. Projekt MyNewGut, který je financován ze zdrojů Evropské unie, má za cíl zkoumat a rozvíjet stravovací doporučení, která mohou napomoci k prevenci obezity a poruch vyvolaných chováním a životním stylem.

 

Střevní mikrobiota a zdraví
Vlivu střevního mikrobiomu na lidské zdraví a pohodu prozatím detailně nerozumíme. Podrobné poznatky o střevním mikrobiomu by mohly vést k vypracování stravovacích doporučení, což by umožnilo lepší kontrolu nad jeho funkcemi a zamezilo by to poruchám vyvolaným stravou a životním stylem.

Pojem „střevní mikrobiota“ označuje populaci mikrobů žijících v lidských střevech. Tvrzení, že střevní mikrobiota a její genom (mikrobiom) hrají roli v rozvoji a fyziologii lidské bytosti, se opírá o rozsáhlou odbornou literaturu. Funkce související s mikrobiomem závisejí na řadě faktorů životního stylu, které spoluurčují zdravotní stav dané osoby a riziko, že se u ní rozvinou poruchy související se stravou a činností mozku. K těmto faktorům patří strava, stravovací návyky a dokonce například i způsob porodu, přičemž jistý význam mají i věk a pohlavní charakteristiky. Tyto faktory mohou ovlivňovat komunikaci a fungování střeva, mozku a souvisejících tkání, jako jsou játra, slinivka břišní a tuková tkáň (tělesný tuk).

Cíle projektu MyNewGut
Projekt MyNewGut (www.mynewgut.eu) zajistí, aby závěry zkoumání základního lidského mikrobiomu byly využitelné při osvětě o zdravějším životním stylu. Jedná se o pětiletý projekt, jenž byl zahájen v prosinci 2013. MyNewGut se bude zabývat otázkami týkajícími se role a dopadu mikrobiomu na lidské zdraví ve čtyřech hlavních oblastech:

  1. Zkoumání role střevního mikrobiomu a jeho specifických součástí při metabolismu živin a energetické bilance.
  2. Chápání vlivu faktorů prostředí na střevní mikrobiom během těhotenství a vývoje dítěte a dopad mikrobiomu na mozek, imunitní systém a metabolické zdraví.
  3. Identifikace specifických součástí střevního mikrobiomu, které jsou předpokladem vzniku metabolických poruch a poruch příjmů potravy nebo které k jejich vzniku přispívají.
  4. Rozvoj nových surovin a prototypů potravin ve spolupráci s potravinářským sektorem v EU s důrazem na střevní ekosystém, aby se omezila rizika metabolických a mozkových poruch.

Projekt MyNewGut těchto cílů dosáhne pomocí přísně kontrolovaných epidemiologických studií (které se zaměřují na výskyt a rozšíření nemocí v populaci) a studií lidských zásahů (které testují účinnost konkrétních léčebných či preventivních metod). Lépe tak pochopíme, do jaké míry strava může změnit střevní mikrobiotu a střevní mikrobiom. Využity budou i rozsáhlé technologické platformy a výpočetní metody.

Očekávané výsledky výzkumu MyNewGut
Projekt MyNewGut usiluje o vypracování přesvědčivých vědeckých poznatků o roli střevního mikrobiomu při rozvoji a fungování mozku, střeva a periferních tkání. Výsledky projektu spadají do tří kategorií: prohloubení vědeckých poznatků, zkvalitnění doporučení v oblasti veřejného zdraví a zlepšení průmyslových inovací a konkurenceschopnosti.  

Projekt MyNewGut hodlá podpořit vědecké poznání definováním součástí a metabolitů  střevního mikrobiomu, které regulují metabolismus konzumované stravy a energetické bilance. Projekt bude dále studovat interakce mezi střevním mikrobiomem, lidským tělem a faktory životního stylu, které ovlivňují riziko poruch souvisejících s příjmem potravy, jako jsou například obezita nebo poruchy chování. Pozornost bude věnována také interakcím mezi střevem a mozkem v dětství a v dospělosti. Tyto robustní vědecké poznatky a znalosti zkvalitní doporučení v oblasti veřejného zdraví.

Poznatky získané během projektu mohou být navíc využity k výrobě nových potravinových produktů a ingrediencí, které mohou být přínosné pro zdraví spotřebitelů. Výsledná vědecká data pak podpoří průmyslové inovace a přispějí k ověřování tvrzení o zdravotním přínosu potravin.

Konsorcium MyNewGut
Projekt MyNewGut provádí multidisciplinární výzkumné konsorcium, které zahrnuje 30 partnerů z 15 zemí pod vedením Prof. Yolandy Sanzové ze Španělské národní výzkumné rady (CSIC). Na projektu se budou podílet vědci ze zemí EU i mimo EU, kteří se specializují na výzkum mozku, výpočetní modelování, imunologii, mikrobiologii, výživu, fyziologii a technologie používané v „omických“ vědách, jako jsou metagenomika a metabolomika.

Projekt MyNewGut (zkoumání vlivu mikrobiomu na energetickou bilanci a rozvoj/fungování mozku s cílem řešit nemoci a chování související se stravou) je financován ze sedmého rámcového programu Evropské unie pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace. Grantová dohoda č.: 613979.

Další informace:
http://www.mynewgut.eu/

The role of gut microorganisms in human health (Role střevních mikroorganismů v lidském zdraví), EUFIC Food Today č. 89

World Digestive Health Day 2014 - The Human Gut Microbiota Infographic

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY (FAQ) (Pouze v angličtině)
CO JE EUFIC?
Evropská rada pro informace o potravinách (European Food Information Council, EUFIC) je nezisková organizace, která poskytuje vědecky podložené informace o bezpečnosti a jakosti potravin, zdraví a výživě médiím, výživovým odborníkům, lékařům, pedagogům a lidem ovlivňujícím veřejné mínění tak, aby byly pro spotřebitele srozumitelné.

Další informace
Tato stránka byla naposledy aktualizována dne 22/08/2016
Zobrazit všechny výsledky vyhledávání