Kliknutím sem přejdete na domovskou stránku EUFIC
BEZPEČNOST A JAKOST POTRAVIN
POTRAVINOVÁ TECHNOLOGIE
Food Risk Communication
VÝŽIVA
ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ STYL
ONEMOCNĚNÍ SPOJENÁ SE STRAVOU
Přehledy pro spotřebitele
(Pouze v angličtině)
Jídlo k zamyšlení (Food for thought)
(Pouze v angličtině)
Iniciativy EU
(Částečně přeloženo)
In the spotlight
Energetická rovnováha
Centrum pro média

Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace: overit. Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace:
overit.POTRAVINY DNEŠKA 05/2007

Prevence dětské obezity – posouzení současného stavu

Food TodayPoslední ze série článků o prevenci dětské obezity poskytuje celkový přehled o výsledcích dřívějších studií, které mohou být využity pro zlepšení prováděných opatření při prevenci.

V současné době byly uskutečněny rozsáhlé analýzy pro zjištění nejlepších postupů v oblasti prevence dětské obezity (1,2) Tyto odborné přehledy však nepřinesly očekávané výsledky pro hledání rozhodujících informací pro budoucí opatření, což není nijak překvapující s ohledem na velkou různorodost individuálních studií. Přesto bylo vybráno více základních rozhodnutí, která se mohou dobře uplatnit v budoucích programech prevence dětské obezity.

Všechna opatření směrovaná na dětskou populaci musí být vedena velmi citlivě; na jedné straně je nutné zabránit, aby se štíhlé děti snažily omezovat svoji hmotnost, na druhé straně zabránit zesměšňování obézních dětí. Nové poznatky pro dětskou populaci se musí zaměřit obecně na zdravé stravování, aktivní životní styl a vlastní ocenění své osoby spíše, než se zaměřit výhradně na snižování hmotnosti (1). Odborné přehledy potvrzují, že tělesná činnost tvoří nezbytnou složku všech opatření pro snižování objemu tělesného tuku. Rovněž snížení délky sedavých činností je velmi slibné. Doak a spol. (2) uvádějí velmi povzbudivé výsledky získané u dětí, kterým byla omezena doba sledování televize a strávená u počítačových her.

V rámci prevence obezity je vhodné volit k dětem různý přístup s ohledem na rozdílnou situaci. Jako nejvíce úspěšné se ukázaly takové intervenční programy, které přihlížejí k specifickým potřebám dětí (věk, pohlaví, etnický původ).

Významnou úlohu pro osvojení správného životního stylu u dětí hrají školy, neboť soustřeďují převážnou většinu dětské populace (1,2). Jsou místem, kde děti mohou být seznamovány se zásadami zdravého životního stylu a zároveň s jejich realizací. Školy rovněž mohou zajistit pozitivní změny v dětském stravování nabídkou vhodných pokrmů ve školních jídelnách. Rovněž mohou rozvíjet tělesné aktivity v rámci zájmových kroužků a sportovních klubů. Nesmí však být podceňována úloha rodičů, kteří se musí aktivně zúčastnit realizace dětských programů.

Flynn a spol. (1) zdůrazňují význam vedoucího programu, jehož osobní vlastnosti mohou rozhodujícím způsobem ovlivnit úspěch programu. Vedoucí musí mít dobré komunikační schopnosti, musí umět děti podporovat a vést správným směrem a celkově musí být vzorem pro děti, které vede.

Převážná většina studií v této oblasti potvrzuje příznivé změny ve zlepšení zdravotního stavu dětí. Obavy, že by se mohly projevovat negativní vztahy k obézním dětem, které by se tak mohly vyčleňovat z kolektivu děti s normální hmotností, se nepotvrdily (1,2). Flynn a spol. (1) zdůrazňuje, že rozsáhlé programy, které se zabývají dětskou obezitou, mohou být rovněž rozšířeny i na prevenci dalších chronických onemocnění jako je rakovina, onemocnění srdce, neboť strategie jejich prevence je obdobná.

Ref.
1. Flynn M.H.T. et al. (2006) Reducing obesity and related chronic disease risk in children and youth: a syntheses of evidence with best practice recommendations. Obesity Reviews 7, (Suppl l) 7-66.
2. Doak C.M. et al. (2006 The prevention of overweigh and obesity in children and adolescents: a review on interventions and programmes. Obesity Reviews 7, 111-136.

CO JE EUFIC?
Evropská rada pro informace o potravinách (European Food Information Council, EUFIC) je nezisková organizace, která poskytuje vědecky podložené informace o bezpečnosti a jakosti potravin, zdraví a výživě médiím, výživovým odborníkům, lékařům, pedagogům a lidem ovlivňujícím veřejné mínění tak, aby byly pro spotřebitele srozumitelné.

Další informace
Tato stránka byla naposledy aktualizována dne 26/09/2016
Zobrazit všechny výsledky vyhledávání