Kliknutím sem přejdete na domovskou stránku EUFIC
BEZPEČNOST A JAKOST POTRAVIN
POTRAVINOVÁ TECHNOLOGIE
Food Risk Communication
VÝŽIVA
ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ STYL
ONEMOCNĚNÍ SPOJENÁ SE STRAVOU
Přehledy pro spotřebitele
(Pouze v angličtině)
Jídlo k zamyšlení (Food for thought)
(Pouze v angličtině)
Iniciativy EU
(Částečně přeloženo)
In the spotlight
Energetická rovnováha
Centrum pro média

Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace: overit. Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace:
overit.POTRAVINY DNEŠKA 05/2009

Programování výživy – strava matky a zdraví dítěte

Food TodayTěhotenství je období neustálých změn, kdy se dítě v matce vyvíjí a její strava může ovlivnit zdraví dosud nenarozeného dítěte i desítky let později. Pochopení tohoto programování výživy pomáhá zabránit vzniku onemocnění ovlivněných nevhodnou potravou během těhotenství.
Programování zdraví před narozením
 
Před určitou dobou vědci navrhli, že výživové podmínky existující v průběhu vývoje dítěte v matce a vlastní výživy kojenců a batolat ovlivňují jejich vývoj a budoucí zdraví. Tato domněnka platí především pro některá chronická onemocnění, jako jsou choroby srdce a cukrovka.
 
Výzkum zaměřený na programování výživy
 
Výzkum v této oblasti se rychle rozvíjí. Při sledování osob, které přežily hladomor v Holandsku v letech 1944-43 prokázal, že děti těhotných žen, které přežily podmínky tohoto hladomoru, byly náchylnější k onemocnění a k vývoji cukrovky typu 2, obezitě, vysokému tlaku a kardiovaskulárním chorobám.
 
Skupina osob, které přežily období tzv. Holandského hladomoru a dosud žijí, jsou dále sledovány a byly zjištěny zajímavé poznatky. Například nedávno bylo zjištěno, že osoby, jejichž matky byly vystaveny hladovění v prvých 16 týdnech od početí, dávají přednost tučným pokrmům, což mohlo zvyšovat nebezpečí vývoje vysoké hladiny cholesterolu, zvláště pokud v tucích převažují nasycené mastné kyseliny nebo trans mastné kyseliny. Tyto osoby jsou rovněž méně fyzicky aktivní.
 
Získané výsledky potvrdily, že změny výživy ve specifických obdobích těhotenství mohou podstatně ovlivnit zdraví dítěte. Dva výzkumné projekty v rámci EU nazvané EDEN a EARNEST se těmito problémy zabývají mnohem podrobněji.
 
Které aspekty vývoje a zdraví jsou ovlivňovány programováním výživy?
 
Zdá se, že celá řada aspektů týkajících se zdraví a pohody novorozenců je ovlivňována výživou matky, její hmotností před těhotenstvím a jak se zvyšovala její hmotnost během těhotenství. To ovlivňuje velikost dítěte při porodu a rovněž ovlivňuje, zda se dítě narodilo předčasně. Například na základě několika populačních studií bylo zjištěno, že malá velikost novorozence je spojována s vyšším rizikem vývoje kardiovaskulárních chorob.
 
V jedné studii projektu EARNEST bylo zjištěno, že zdravé stravování v průběhu těhotenství včetně některých dobrých zdrojů omega-3 tuků (např. tučné ryby jako losos, sleď a makrela) může poskytovat určitou ochranu proti chronickým nemocem jako astma a mohou mít příznivé vlivy na imunitní systém.
 
Další studie prokázaly, že vysoký příjem omega-3 tuků v průběhu těhotenství kladně ovlivňuje růst dítěte před porodem a rovněž snižuje nebezpečí předčasného porodu. V projektu EDEN byl mimo jiné podrobně sledován typ tuků, které žena konzumuje těsně před a v průběhu těhotenství a růst nenarozeného dítěte. Vyšší příjem omega-3 tuků (relativně k celkovému příjmu polynenasycených tuků) zlepšuje růst a vývoj plodu.growth.
 
Beyond birth
 
Zdraví v dospělosti může být rovněž do určité míry ovlivňováno výživou v dětství. Z mnoha psychologických a fyziologických důvodů je pro dítě optimální kojení. Podle některých studií mají kojené děti větší pravděpodobnost, že v dospělosti nebudou obézní a kojení v délce 5-7 měsíců je pro kojence optimální. To je v souladu s doporučením WHO, které uvádí, že optimální výživa je výhradně kojení po dobu prvých šesti měsíců života.5 Pro stanovení optimální výživy v průběhu těhotenství i dětství je zapotřebí další výzkum, avšak je zřejmé, že vyrovnaná strava a udržování zdravé hmotnosti žen během těhotenství dává dobré předpoklady pro zajištění dobrého zdraví kojence a jeho dalšího vývoje.
 
Další informaci:
 
Ref.:
  • Barker DJ (1997) Fetal nutrition and cardiovascular disease in later life. Br Med Bull 53:96–108
  • Lussana F, Painter RC, Ocke MC, Buller HR, Bossuyt PM, Roseboom TJ (2008) Prenatal exposure to the Dutch Famine is associated with a preference for fatty foods and a more atherogenic lipid profile. Am J Clin Nutr 88:1648-52
  • Drouillet P, Forhan A, De Lauzon-Guillain B, Thiébaugeorges O, Goua V, Magnin G, Schweitzer M, Kaminski M, Ducimetière P, Charles MA (2008) Maternal fatty acid intake and fetal growth: evidence for an association in overweight women. The ‘EDEN mother-child’ cohort (study of pre-and early postnatal determinants of the child’s development and health). Br J Nutr 101:583-91
  • Olsen SF, Østerdal ML, Salvig JD, Mortensen LM, Rytter D, Secher NJ, Henriksen TB (2008) Fish oil intake compared with olive oil intake in late pregnancy and asthma in the offspring: 16 y of registry-based follow-up from a randomized controlled trial Am J Clin Nutr 88:167-75
  • O'Tierney PF, Barker DJ, Osmond C, Kajantie E, Eriksson JG (2009) Duration of breast-feeding and adiposity in adult life. J Nutr 139(2):422S-5S
  • WHO (2001) The optimal duration of exclusive breastfeeding - a systematic review. Available at: http://whqlibdoc.who.int/hq/2001/WHO_NHD_01.08.pdf
CO JE EUFIC?
Evropská rada pro informace o potravinách (European Food Information Council, EUFIC) je nezisková organizace, která poskytuje vědecky podložené informace o bezpečnosti a jakosti potravin, zdraví a výživě médiím, výživovým odborníkům, lékařům, pedagogům a lidem ovlivňujícím veřejné mínění tak, aby byly pro spotřebitele srozumitelné.

Další informace
Tato stránka byla naposledy aktualizována dne 20/09/2016
Zobrazit všechny výsledky vyhledávání