Kliknutím sem přejdete na domovskou stránku EUFIC
BEZPEČNOST A JAKOST POTRAVIN
POTRAVINOVÁ TECHNOLOGIE
Food Risk Communication
VÝŽIVA
ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ STYL
ONEMOCNĚNÍ SPOJENÁ SE STRAVOU
Přehledy pro spotřebitele
(Pouze v angličtině)
Jídlo k zamyšlení (Food for thought)
(Pouze v angličtině)
Iniciativy EU
(Částečně přeloženo)
In the spotlight
Energetická rovnováha
Centrum pro média

Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace: overit. Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace:
overit.POTRAVINY DNEŠKA 03/2011

Zdraví v Evropě – jak si vedeme?

V posledních několika desetiletích se sice obecný zdravotní stav obyvatel evropských zemích podstatně zlepšil, přesto existuje mnoho různých rizikových faktorů. Tyto problémy pomáhá vysvětlit a řešit nedávno publikovaná zpráva „Health at a Glance: Europe 2010“.

Pozadí vydání této zprávy
Zpráva je výsledkem dlouhodobé spolupráce mezi Organizací pro ekonomickou spolupráci a vývoj (OECD), kde vlády jednotlivých zúčastněných států mohly porovnávat politické zkušenosti v rámci Evropské komise.1 Ve zprávě jsou uvedeny zdravotní údaje z 31 zemí, tedy 27 členských států EU, dále Islandu, Norska, Švýcarska a Turecka.

Životní vyhlídky
Předpokládaná délka života se od roku 1980 prodloužila o šest let, v roce 2007 dosáhla 78 let. Tento významný nárůst je přičítán růstu životního standardu, zlepšení životního stylu a úrovně výchovy, dále pak zvýšení kvality a dostupnosti lékařských služeb. Přesto však rozdíl mezi nejlepšími a nejhoršími životními vyhlídkami mezi evropskými zeměmi činí přibližně 8 let u žen (Francie 84,4 proti Rumunsku76,2 roků) a 14 let pro muže Švédsko 78,8 a Litva 65,1 roků).

Ve spojitosti s tendencemi k prodlužování života se předpokládá, že dotyčné osoby prožijí získané roky v dobrém zdravotním stavu, bez ohrožení výskytem kardiovaskulárních chorob a rakoviny. Jaké jsou naše snahy o snížení účinnosti rizikových faktorů?

Kouření a alkohol
Na prvním místě je to kouření, které lze omezit; od osmdesátých let došlo k významnému poklesu v celé Evropě. Tento úspěch, např. pokles denních kuřáků v Dánsku z 36 % na 23 % u dospělých byl převážně důsledkem vládní politiky, podporou protikuřáckých kampaní a zákazem propagace kouření. Vlivem světových kampaní se kouření stalo společensky méně přijatelné.

Celková spotřeba alkoholu (bez další specifikace) rovněž poklesla. Zejména se snížila v tradičních víno produkujících státech jako je Francie, Itálie a Španělsko, což je spojováno s dobrovolným i povinným omezením reklamy. Naproti tomu, přes celkový pokles spotřeby, v některých zemích, včetně Finska, Irska a Spojeného království, došlo v posledních letech ke znatelnému zvýšení spotřeby alkoholu.

Spotřeba ovoce
Stravovací zvyklosti, které se tvoří v dětství, mohou přetrvat po celý život, proto pravidelná konzumace ovoce patří mezi zdravé stravovací návyky. V letech 2005/6 však pouze jedna třetina chlapců a dvě pětiny dívek ve věku 11-15 let snědla alespoň jeden kousek ovoce denně. Z tohoto hlediska měla z dlouhodobého pohledu nejlepší výsledky mládež v Itálii a Belgii. Zvýšená dostupnost ovoce ve školách i ve volném čase a správná motivace je doporučována ve zprávách, týkajících se tohoto problému.

Tělesná hmotnost
Přibližně jedna polovina evropské populace má nadváhu (BMI 25,0-29,9) nebo je obézní (BMI 30 a více), což představuje závažný celoevropský problém, na němž se podílí pokles cen potravin i nárůst podílu volného času tráveného bez jakékoliv tělesné aktivity. V posledních dvaceti letech se zdvojnásobil počet obézních osob, nejvíce v UK, Irsku a na Maltě, kde je obézních více než 20 % dospělých. Průměr ve všech zemích EU je 15,5 % obézních dospělých. Protože obezita zvyšuje riziko chronických onemocnění, odhaduje se, že celkové zdravotní náklady spojené s nadváhou se v letech 2007 až 2015 zvýší o 70 %.

Priority zdravotní péče
Celkové zdravotní náklady se ve všech evropských zemích zvýšily ze 7,3 % HDP v roce 1998 na 8,3 % HDP v roce 2008, a často rostou rychleji než ekonomický růst. Evropský zdravotní systém je zaměřen více na „péči o nemocné“ než na prevenci. Léčebné a rehabilitační náklady tvoří v zemích EU více než 60 % celkových výdajů na zdravotnictví, další značný podíl zahrnují náklady na léky a ostatní pomůcky. Pro srovnání, 2 9 % celkových zdravotních nákladů v EU je zaměřeno na veřejné akce pro zlepšování zdraví, očkovací akce a kampaně podporující zdravé stravování, snižování spotřeby alkoholu a kouření.

Pozitivně dobré zdraví
Většina dospělé populace v převážné většině zemí EU hodnotí své zdraví jako „dobré“ nebo „velmi dobré“, avšak po dosažení věku 45 let se toto kladné subjektivní hodnocení zdravotního stavu snižuje a další pokles následuje po dovršení stáří 65 let. Z toho jasně vyplývá, že je zapotřebí přidávat k rokům život a nikoliv léta k životu.

Literatura

  1. OECD (2010), Health at a Glance: Europe 2010, OECD Publishing. Available at: http://dx.doi.org/10.1787/health_glance-2010-en  
CO JE EUFIC?
Evropská rada pro informace o potravinách (European Food Information Council, EUFIC) je nezisková organizace, která poskytuje vědecky podložené informace o bezpečnosti a jakosti potravin, zdraví a výživě médiím, výživovým odborníkům, lékařům, pedagogům a lidem ovlivňujícím veřejné mínění tak, aby byly pro spotřebitele srozumitelné.

Další informace
Tato stránka byla naposledy aktualizována dne 26/09/2016
Zobrazit všechny výsledky vyhledávání