Kliknutím sem přejdete na domovskou stránku EUFIC
BEZPEČNOST A JAKOST POTRAVIN
POTRAVINOVÁ TECHNOLOGIE
Food Risk Communication
VÝŽIVA
ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ STYL
ONEMOCNĚNÍ SPOJENÁ SE STRAVOU
Přehledy pro spotřebitele
(Pouze v angličtině)
Jídlo k zamyšlení (Food for thought)
(Pouze v angličtině)
Iniciativy EU
(Částečně přeloženo)
In the spotlight
Energetická rovnováha
Centrum pro média

Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace: overit. Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace:
overit.POTRAVINY DNEŠKA 11/2003

Bezpečnost potravin a starší generace

Food Today
Náchylnost k onemocnění vlivem nevyhovujících potravin se zvyšuje s věkem spotřebitelů. Pro starší generace je proto velice důležité zajistit dostatek nezávadných potravin.


Jedním z důvodů je skutečnost, že některé tělesné funkce jsou se stoupajícím věkem narušeny. Například běžně dochází k oslabení zraku, což často znemožňuje přečtení návodu k přípravě pokrmu nebo doby spotřeby. Osoba s horším zrakem nemusí rozeznat, že nádobí není čisté nebo že použitá potravina má nezvyklou barvu.

S věkem může rovněž docházet k zhoršení čichu, především při onemocnění nebo vlivem některých léků. Zkažené potraviny většinou nepříjemně zapáchají, což je významné varování, že potravina není vhodná k jídlu. Osoba s málo citlivým čichem pak toto varování postrádá.

Starší osoby často ztrácejí sílu a obratnost v prstech, což ztěžuje loupání zeleniny, balení potravin a otevírání nebo zavírání potravinových obalů. Rovněž je pro ně obtížné až nemožné navlékat si ochranné rukavice při mytí nádobí, které pak nemůže být umýváno při potřebné teplotě.

Mnoho starších osob se bez pomoci těžko pohybuje a je pro ně obtížné se shýbat nebo delší dobu stát. Někdy je pro ně zcela nemožné udržovat v čistotě prostory určené k skladování potravin a přípravu pokrmů. Obtíže při nakupování potravin v obchodech mohou být příčinou uchovávání i používání potravin s prošlou záruční dobou.

Důsledkem zhoršené paměti je pak nesprávná příprava pokrmů - například vynechání důležitých kroků při zpracování nebo aplikace nesprávné teploty či doby.

Starší osoby jsou rovněž mnohem náchylnější k různým nemocím včetně alimentárních otrav. S vyšším věkem se oslabují imunitní systémy, což se projevuje různými komplikacemi při onemocnění a rovněž delší rekonvalescencí.

Mnoho starších osob je podvyživeno, což rovněž zvyšuje jejich citlivost k infekcím včetně infekcí vyvolaných patogeny v potravinách.

Dalším důvodem, proč u starších osob dochází častěji k otravám potravinami, je snížená produkce žaludečních kyselin. Tyto kyseliny likvidují mnoho druhů patogenů dříve, než se dostanou do tenkého střeva. Čím je prostředí méně kyselé, tím snadněji dochází k infekci patogeny z potravin. S věkem se rovněž zpomalují zažívací pochody a patogeny tak mají dostatek času k pomnožení a tvorbě toxinů v střevním traktu.

Omezené finanční prostředky mohou nutit staré osoby, aby nevyhazovaly potraviny i když jsou již ve špatném stavu. Rovněž nemohou nahradit poškozené nádobí a zařízení pro přípravu pokrmů.

Porozumění a správné vyhodnocení všech faktorů, které negativně ovlivňují výživu starších osob, umožní vyvinout a zavést příslušná opatření a strategii umožňující zlepšení zdravotního stavu seniorů.

CO JE EUFIC?
Evropská rada pro informace o potravinách (European Food Information Council, EUFIC) je nezisková organizace, která poskytuje vědecky podložené informace o bezpečnosti a jakosti potravin, zdraví a výživě médiím, výživovým odborníkům, lékařům, pedagogům a lidem ovlivňujícím veřejné mínění tak, aby byly pro spotřebitele srozumitelné.

Další informace
Tato stránka byla naposledy aktualizována dne 26/09/2016
Zobrazit všechny výsledky vyhledávání