Kliknutím sem přejdete na domovskou stránku EUFIC
BEZPEČNOST A JAKOST POTRAVIN
POTRAVINOVÁ TECHNOLOGIE
Food Risk Communication
VÝŽIVA
ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ STYL
ONEMOCNĚNÍ SPOJENÁ SE STRAVOU
Přehledy pro spotřebitele
(Pouze v angličtině)
Jídlo k zamyšlení (Food for thought)
(Pouze v angličtině)
Iniciativy EU
(Částečně přeloženo)
In the spotlight
Energetická rovnováha
Centrum pro média

Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace: overit. Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace:
overit.POTRAVINY DNEŠKA 10/2006

Je na čase omezit dětskou obezitu

Food TodayPočet dětí s nadváhou nebo obezitou v Evropě neustále roste, proto je nutné rychle realizovat vhodné preventivní akce. Přes to se dosud vedou rozsáhlé diskuse o tom, kdy a jak zavádět intervenční opatření a jaká měřítka mají být pro tato opatření užita. V dalším jsou uvedeny některé úvahy k tomuto problému.

Opatření

Existují tři hlavní aspekty životního stylu dětí, které se podílejí na šíření obezity: potrava, úroveň fyzické aktivity a úroveň sedavých činností, především počet hodin strávených sezením u televize nebo u počítačových her. Prevenční programy mohou zajistit jednoduchá opatření a zaměřit se pouze na jednu oblast, např. zlepšit výživu nebo omezit dobu sledování televize, nebo zavádět kombinaci správné výživy spolu s tělesnými aktivitami a omezením sedavých činností.

Úpravy opatření

Obecná opatření mohou být upravena tak, aby zaváděné programy vyhovovaly zainteresovaným skupinám dětí. Např. nabízené druhy sportu a dalších aktivit se mohou lišit podle toho, zda jsou zaměřeny na chlapce nebo děvčata. Důležitý je rovněž věk dětí, který určuje, co je možné a přijatelné. Velké rozdíly jsou mezi žáky základních a středních škol, včetně možností využívat školní sportovní zařízení. Důležitý je i školní systém stravování (zda mají děti možnost výběru z různých pokrmů nebo nikoliv). V úvahu je třeba vzít i rozdíly v sociálním postavení a příslušnost k různým etnickým skupinám. Dětem obézním nebo s nadváhou je třeba poskytovat zvláštní péči a pomoc.

Prostředí

Pro zahájení akcí proti obezitě jsou zcela jistě nejvhodnější školy, neboť tam se shromažďuje velký počet dětí a existuje možnost podpory zavádění programů pro zlepšení zdraví. Ovšem tyto školní programy se mohou dostat do potíží, jestliže chybí podpora v rodinách nebo v širší společnosti. Rodiče a sourozenci se mohou zapojit do ozdravných aktivit např. při pořádání zvláštních „akčních dnů“ pro celé rodiny, které mohou pokračovat i doma. Pokud se na těchto programech podaří zainteresovat širší společnost, např. sportovní středisko a dodavatele potravin (od výrobců až po obchody), má celá akce velkou naději na úspěch.

Vytrvalost

Pokud má být jakýkoliv program úspěšný, musí být funkční po dlouhou dobu, což v mnoha případech vyžaduje podporu a porozumění širší společnosti, například změny ve školní jídelně se mohou provést relativně snadno, jestliže jsou akceptovány vedením školy i pracovníky jídelny. Na druhou stranu však takové programy, které vyžadují zvýšené počty pracovníků nebo speciální nákladná opatření, mohou být finančně náročné a nelze je uplatňovat po delší dobu.

Věnovat pozornost opačným účinkům

V ideálním případě budou tato opatření motivovat děti k dodržování zdravého životního stylu a pomohou jim tak k získání správné hmotnosti odpovídající jejich výšce, a to i v dospělosti. Je však nezbytné dbát na to, aby nedocházelo k nežádoucímu ovlivňování psychického i fyzického zdraví dětí. Např. nesmí vyvolávat u dětí s normální hmotností snahu svoji hmotnost snižovat, nebo vyvolávat psychické problémy u obézních dětí.

Další cesta vpřed

Až dosud byla uskutečněna celá řada studií, které tento problém obézních dětí sledovaly z různých hledisek. V současné době je proto nutné všechny tyto studie vyhodnotit a navrhnout další postup. V dalších částech Food Today bude těmto problémům věnována zvýšená pozornost včetně návrhu doporučení pro další budoucí činnost.

Ref.

Doak CM a další (2006) The prevention of overweight and obesity in children and adolescents: a review of interventionts and programmes, Obesity Reviews 7:111-132
Flynn, M.K. a další (2006) Reducing obesity and related chronic disease risk in children and youth: a synthesis at evidence with "best practice" recommendations,. Obesity Reviews 7, Suppl.1:7-66

CO JE EUFIC?
Evropská rada pro informace o potravinách (European Food Information Council, EUFIC) je nezisková organizace, která poskytuje vědecky podložené informace o bezpečnosti a jakosti potravin, zdraví a výživě médiím, výživovým odborníkům, lékařům, pedagogům a lidem ovlivňujícím veřejné mínění tak, aby byly pro spotřebitele srozumitelné.

Další informace
Tato stránka byla naposledy aktualizována dne 20/09/2016
Zobrazit všechny výsledky vyhledávání