Kliknutím sem přejdete na domovskou stránku EUFIC
BEZPEČNOST A JAKOST POTRAVIN
POTRAVINOVÁ TECHNOLOGIE
Food Risk Communication
VÝŽIVA
ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ STYL
ONEMOCNĚNÍ SPOJENÁ SE STRAVOU
Přehledy pro spotřebitele
(Pouze v angličtině)
Jídlo k zamyšlení (Food for thought)
(Pouze v angličtině)
Iniciativy EU
(Částečně přeloženo)
In the spotlight
Energetická rovnováha
Centrum pro média

Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace: overit. Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace:
overit.POTRAVINY DNEŠKA 07/2004

O diabetu - cukrovce

Food Today
Existují dva hlavní typy cukrovky typ 1 a typ 2 a počet případů onemocnění oběma typy celosvětově stoupá. V poslední době byl popsán nárůst onemocnění typem 2 i u dětí. Co je příčinou tohoto znepokojivého poznatku a co lze proti tomu učinit?

U lidí s neléčenou cukrovkou je hladina glukosy v krvi asi 2 až 3 krát vyšší než normálně. U typu 1 je toto zvýšení působeno nedostatkem insulinu, což je hormon produkovaný slinivkou, který zajišťuje přísun glukosy do svalů a dalších tkání. V případě cukrovky typu 2 je obvykle insulin produkován v dostatečném množství, ale svaly, které by normálně přijímaly glukosu a využívaly ji jako zdroj energie, nebo uchovaly pro případné zvýšené energetické nároky, se stávají k insulinu rezistentní a proto hladina glukosy v krvi stoupá.

Cukrovka typu 1

Tento typ cukrovky se obvykle vyskytuje u dětí a příčinou vzniku je poškození pankreatických buněk produkujících insulin vlivem autoimunitní odezvy. Důvody nejsou dosud přesně známy, avšak osoby se zvýšenou genetickou citlivostí patří mezi rizikovou skupinu a virové infekce mohou pravděpodobně být příčinou vzniku tohoto onemocnění. Tento typ cukrovky je léčen pravidelnými injekcemi insulinu a je rovněž označován jako "cukrovka závislá na insulinu".

Cukrovka typu 2

Tento typ byl původně označován jako "cukrovka nezávislá na insulinu" a vyskytoval se pouze u osob středního a vyššího věku. Nedávno se však rozšířil do všech věkových skupin a byl zjištěn i u dětí a mladých osob, především obézních (1) a to ve vyspělých i rozvíjejících se zemích.

Insulinová rezistence

Jestliže se svaly stanou rezistentními k insulinu, nemohou přijímat glukosu, která je obsažena v cirkulující krvi. K vyrovnání tohoto deficitu pak slinivka produkuje stále více insulinu, avšak po vyčerpání možností stoupá hladina glukosy v krvi a může tak dojít k vývinu cukrovky. Co je tedy příčinou insulinové rezistence?

Vliv obezity

Již dlouho je známo, že nadváha a obezita jsou prvotními průvodci cukrovky typu 2 a obezita je stav insulinové rezistence. Především u osob s tzv. centrální obezitou, kdy přebytečný tuk se ukládá kolem pasu, se nejčastěji vyskytuje insulinová rezistence. Není přímá shoda mezi nárůstem výskytu cukrovky typu 2 a celkovým nárůstem případů nadváhy a obezity a tak cukrovka typu 2 dostala přezdívku "diabezita".

Zdravý životní styl

Opatření pro prevenci a léčbu "diabezity" jsou následující: snížení hmotnosti a pravidelné cvičení. I mírné snížení hmotnosti se projevuje ve zřetelném snížení insulinové rezistence a celkového metabolismu. Tělesná aktivita poskytuje dvojí užitek - nejenom hraje klíčovou roli při kontrole hmotnosti, ale zlepšuje i citlivost na insulin a správné využívání glukosy, především ve svalech.

Cukrovka v mateřství

Existují přesvědčivé důkazy, že u žen trpících cukrovkou v mateřství, včetně cukrovky, která se vyvinula během těhotenství, se podstatně zvyšuje pravděpodobnost vývoje cukrovky 2 typu později v životě dětí. Obezita představuje významný rizikový faktor pro vznik cukrovky v těhotenství, proto je velmi důležitá prevence obezity u žen ve fertilním věku.

Prevence

Cukrovka je choroba, která podstatně zvyšuje riziko onemocnění srdce, oběhových problémů a vysokého tlaku. Nárůst případů cukrovky typu 2 u dětí představuje vážný problém vyžadující pozornost. Prevencí je zdravé stravování a životní styl se zaměřením

·  na snížení výskytu cukrovky typu 2 u dospělých,

·  na nadváhu a obezitu dětí a mládeže.


Ref.

1. Drake A.J., Smith P.R. a další (2002). Type 2 diabetes in obese white children. Archives of Diseases in Childhood 86 (3): 297-298.
2. Cahagan S. and Silverstein (2003). Prevention and treatment of type 2 diabetes melitus in childten with special emphasis on American Indian and Alaska Native children. Pediatrics vol. 112 no. 4. Available at www.pediatrics.org.
3. Tuomilehto J., Lindstrom J: a další. Prevention of type 2 diabetes melitus by changes in lifestyle among subjects with impaired glucose tolerance. N.Engl.J.Med. 2001. May 3; 344 (18), 1343-50.

CO JE EUFIC?
Evropská rada pro informace o potravinách (European Food Information Council, EUFIC) je nezisková organizace, která poskytuje vědecky podložené informace o bezpečnosti a jakosti potravin, zdraví a výživě médiím, výživovým odborníkům, lékařům, pedagogům a lidem ovlivňujícím veřejné mínění tak, aby byly pro spotřebitele srozumitelné.

Další informace
Tato stránka byla naposledy aktualizována dne 20/09/2016
Zobrazit všechny výsledky vyhledávání