Kliknutím sem přejdete na domovskou stránku EUFIC
BEZPEČNOST A JAKOST POTRAVIN
POTRAVINOVÁ TECHNOLOGIE
Food Risk Communication
VÝŽIVA
ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ STYL
ONEMOCNĚNÍ SPOJENÁ SE STRAVOU
Přehledy pro spotřebitele
(Pouze v angličtině)
Jídlo k zamyšlení (Food for thought)
(Pouze v angličtině)
Iniciativy EU
(Částečně přeloženo)
In the spotlight
Energetická rovnováha
Centrum pro média

Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace: overit. Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace:
overit.POTRAVINY DNEŠKA 07/2008

Nový zákon Evropské unie REACH řídí užívání chemických látek

Food TodayNový zákon Evropské unie o chemikáliích a jejich bezpečném užívání, který je nazýván REACH (Registration, Evalution, Authorisation and Rectriction of Chemicals - registrace, hodnocení, schvalování a omezení chemických látek) vstoupil v platnost 1. června 2007- Cílem tohoto nového zákona je zlepšení ochrany lidského zdraví a životního prostředí před nebezpečím, které představují chemické látky, zavést vhodné bezpečnostní testovací metody, zlepšit bezpečné zacházení a užívání chemických látek ve všech průmyslových oborech.

Zvýšená odpovědnost

Před platností zákona REACH spočívala většina odpovědnosti za hodnocení nebezpečí vyplývajícího ze zacházení s chemickými látkami a za poskytování bezpečnostních informací o těchto látkách na příslušných řídících orgánech. Podle nového zákona EU má hlavní odpovědnost průmysl.

Výrobci a dovozci chemikálií musí nyní srovnávat informace o vlastnostech jejich chemických látek a tyto informace registrovat – od 1. června 2009 – v ústřední databázi, která je řízena Evropskou chemickou agenturou (ECHA) ustanovenou v Helsinkách.

Tyto bezpečnostní informace o registrovaných chemických látkách jsou přístupné odborníkům i veřejnosti za účelem bezpečného zacházení a užívání příslušných látek. Tento nový systém rovněž umožňuje zjistit, pro jaké použití byla určitá látka registrována jako bezpečná s možností její náhrady vhodnější a bezpečností alternativou.

Zvýšená bezpečnost

Mimo zlepšení ochrany lidského zdraví a životního prostředí před bezpečnými chemickými látkami a zvýšené bezpečnosti při manipulaci a užívání těchto látek ve všech průmyslových oborech podporuje REACH rovněž vývoj alternativních bezpečných zkušebních metod, neboť tyto aktivity se mají stát prioritou výzkumu EU v příštích letech. Jakmile budou zhodnoceny nové testovací metody, které nebudou užívat laboratorní pokusná zvířata, tyto metody budou zákonem REACH schváleny a co nejrychleji nahradí testy na laboratorních zvířatech.

Význam REACH

Zdravotní a bezpečnostní testy nebyly v rámci EU povinné až do roku 1981. Následkem nových pravidel zákona REACH je, že před rokem 1981 bylo na trh uvedeno více než 100 tis. látek, které musí být registrovány v nové databázi.

Společnosti, které vyrábějí nebo dovážejí chemickou látku v množství 1 t nebo vyšším za rok nebo které předpokládají, že tak učiní před počátkem platnosti, musí uvažovanou látku předběžně registrovat u Evropské Chemické Agentury (ECHA) v období 1. června do 1. prosince 2008. V případě nesplnění tohoto termínu společnosti nemohou pokračovat ve výrobě nebo dovozu uvedené chemikálie až do doby, dokud nepředloží k registraci kompletní soubor dokumentů k tomuto problému. Tato předběžná registrace umožňuje pokračovat ve výrobě nebo dovozu předmětné látky do roku 2010, 2013 nebo 2018 v závislosti na látce a jejím vyráběném nebo dováženém množství.

REACH nevyžaduje, aby byly registrovány všechny chemické látky. Užití těchto látek v některých průmyslových oborech, např. v potravinářském průmyslu, je možné bez registrace REACH, neboť použití těchto látek je schvalováno jinými zákony EU. Například potravinářské přísady, které jsou v současné době schváleny Zákonem o potravinách EU 178/2002, nemusí být registrovány v rámci legislativy REACH. Užití jiných látek v potravinářském průmyslu, jako jsou obalové a čistící materiály však registraci REACH podléhají.

Rozsah dopadů REACH

V období, kdy dopady REACH na potravinářský průmysl budou vyhodnocovány Evropskou komisí pro bezpečnost (European Food Safety Authority-EFSA) budou sledovány z hlediska bezpečnosti. Je možné, že zahájení REACH se může projevit i ve změnách posuzování nebezpečí v potravinářském průmyslu na evropské úrovni. Lze předpokládat, že v rámci REACH postupná náhrada některých chemických látek bezpečnějšími alternativami přispěje k zvýšení bezpečnosti lidského zdraví a životního prostředí.

Ref.

  1. Food Quality News, News articles section
  2. European Commission, Chemicals section:
  3. European Chemicals Agency, Publications section
  4. European Food Safety Authority, Documents section
Související podcasty
Aspartame, Low-calorie sweetner, Food origins, Food safety
Food safety, Kontaminující látky v potravinách, Additives
ČASTO KLADENÉ OTÁZKY (FAQ) (Pouze v angličtině)
CO JE EUFIC?
Evropská rada pro informace o potravinách (European Food Information Council, EUFIC) je nezisková organizace, která poskytuje vědecky podložené informace o bezpečnosti a jakosti potravin, zdraví a výživě médiím, výživovým odborníkům, lékařům, pedagogům a lidem ovlivňujícím veřejné mínění tak, aby byly pro spotřebitele srozumitelné.

Další informace
Tato stránka byla naposledy aktualizována dne 20/09/2016
Zobrazit všechny výsledky vyhledávání