Kliknutím sem přejdete na domovskou stránku EUFIC
BEZPEČNOST A JAKOST POTRAVIN
POTRAVINOVÁ TECHNOLOGIE
Food Risk Communication
VÝŽIVA
ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ STYL
ONEMOCNĚNÍ SPOJENÁ SE STRAVOU
Přehledy pro spotřebitele
(Pouze v angličtině)
Jídlo k zamyšlení (Food for thought)
(Pouze v angličtině)
Iniciativy EU
(Částečně přeloženo)
In the spotlight
Energetická rovnováha
Centrum pro média

Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace: overit. Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace:
overit.POTRAVINY DNEŠKA 01/2004

Nadváha v dětství a dospívání - prevence a léčení

Food Today
V minulém vydání (Food Today 40) bylo uvedeno, že v současné době dochází k epidemickému šíření dětské obezity, a tím i ke vzniku vážných fyzických a psychických problémů v dětství a zvýšenému riziku nemocí a úmrtí v mladém věku. Proto jednou z priorit současného zdravotnictví je prevence a léčba dětské obezity. Jaké jsou aktuální informace o metodách a výsledcích?


Z teoretického hlediska je prevence a léčba jakékoliv nadváhy velice snadná. Jestliže energetický příjem organismu je nižší než výdej, tělesná hmotnost se snižuje, jestliže příjem je vyšší, zvyšuje se i hmotnost těla. Toto je teoreticky velmi snadné, avšak v praxi obtížné, protože:

·   již po mnoho tisíciletí lidské geny podporovaly ty jedince, kteří si v období dostatku potravy nashromáždili dostatečné množství tuku, který jim umožňoval přežít období nedostatku;

·   v ekonomicky silných zemích je vyráběn přebytek atraktivních potravin s vysokou energetickou hodnotou (mění se i stravovací zvyklosti);

·    dochází k změnám životního stylu, převažují zaměstnání nevyžadující výdej většího množství energie.

Ačkoliv lze souhlasit s tím, že prevence dětské obezity patří mezi obecné zdravotní priority, zatím existuje málo poznatků o tom, jak toho lze docílit. V nedávné době byla na několika výzkumných pracovištích provedena analýza dostupných a aplikovaných strategií prevence a léčby dětské obezity. Většina těchto programů byla zaměřena na skupiny školní mládeže nebo na rodiny.

Školní programy byly orientovány na prevenci se zaměřením na studenty vybraných tříd se snahou zabránit stigmatizaci obézních dětí. Mimo jiné tyto programy zahrnují:

·   podporu zdravého školního stravování a zvýšení fyzické aktivity v rámci školních her,

·   praktické zavádění těchto principů změnou složení školních pokrmů směrem k snížení obsahu tuku a zvýšení podílu zeleniny a ovoce,

·   zaměřit školní činnosti na zvýšení podílu času věnovaného fyzickým aktivitám v rámci školního dne.

Úspěch těchto aktivit do značné míry závisí na nadšení a porozumění učitelského sboru a jeho znalostech principů zdravého životního stylu.

Rodinné programy

V souladu s názvem jsou tyto programy zaměřeny na jednotlivé rodiny s tím, že pokud rodina jako celek nemá dostatek vůle přizpůsobit se zdravějšímu životnímu stylu, ani děti pravděpodobně nebudou pokračovat v dodržování těchto zásad. Většina těchto studií zdůrazňuje význam odborníků z oblasti zdravotnictví i společenského chování pro nezbytnou podporu trvalého přejímání zdravých zásad. Mimo rodinných programů má stejný význam i školní výchova.

Na základě současného hodnocení však většina školních intervenčních programů nebyla úspěšná právě v oblasti snižování obezity. Dlouhodobé snižování tělesné hmotnosti bylo pozorováno jen u jedinců, kteří byli nějakým způsobem významně motivováni. Jedním z možných vysvětlení, proč je tak obtížné dosáhnout dlouhodobě snižování tělesné hmotnosti je skutečnost, že rodinné i školní programy nejsou příliš účinné. Další možností jsou změny prostředí (např. nárůst sedaných činností včetně televize, video-her, počítačů, nedostatek městského a příměstského prostředí, které umožňuje a podporuje aktivní životní styl, jako jsou vycházkové a cyklistické styky; negativně se rovněž projevuje i nárůst stravování mimo domov a větší porce potravy).

Další studie v této oblasti, v kterých je rozhodně zapotřebí pokračovat, by měly být zaměřeny na vhodné kombinace školních a rodinných programů pro zajištění zdravého životního stylu.

Ref.

1. Prentice, A.M., Jebb, S.A.: Obesity in Britain: gluttony or sloth. Brit. med. J., 311, 437-439, 1995.
2. Summerbell, C., Kelly, S. a Campbell, K: The prevention and treatment of childhod obesity, Effective Health Care, Vol. 7, Nb. 6, 2002.
3. Ebbeling, C.B., Pawlak, D.B., Ludwig, D.S. (2002): Childhood obesity: public health crisis, common sence cure, Lancet, 360: 473-82.
4. Müller, M.J., Asbeck, I., Mast, M., 2001.: Prevention of obesity - more than an intention. International Journal of Obesity, Vol. 25, Suppl. 1: s. 66-79

CO JE EUFIC?
Evropská rada pro informace o potravinách (European Food Information Council, EUFIC) je nezisková organizace, která poskytuje vědecky podložené informace o bezpečnosti a jakosti potravin, zdraví a výživě médiím, výživovým odborníkům, lékařům, pedagogům a lidem ovlivňujícím veřejné mínění tak, aby byly pro spotřebitele srozumitelné.

Další informace
Tato stránka byla naposledy aktualizována dne 20/09/2016
Zobrazit všechny výsledky vyhledávání