Kliknutím sem přejdete na domovskou stránku EUFIC
BEZPEČNOST A JAKOST POTRAVIN
POTRAVINOVÁ TECHNOLOGIE
Food Risk Communication
VÝŽIVA
ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ STYL
ONEMOCNĚNÍ SPOJENÁ SE STRAVOU
Přehledy pro spotřebitele
(Pouze v angličtině)
Jídlo k zamyšlení (Food for thought)
(Pouze v angličtině)
Iniciativy EU
(Částečně přeloženo)
In the spotlight
Energetická rovnováha
Centrum pro média

Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace: overit. Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace:
overit.POTRAVINY DNEŠKA 06/1998

Proč jíme to, co jíme

Food Today
Za účelem zjištění, čím jsou konzumenti motivováni při výběru a nákupu potravin a uskutečnil Ústav pro evropské studie potravin (Institute of European Food Studies-IEFS) novou akci, do které bylo zahrnuto 14 500 respondentů - spotřebitelů z členských států EU. Dotazy byly zaměřeny na jejich chování při výběru a nákupu potravin. Toto je prvý ze série článků, které zpracovávají výsledky a uvádějí hlavní důvody ovlivňující úroveň stravování a názory na „zdravé stravování.

Nejdůležitější je kvalita

Za hlavní kriterium při výběru potravin byla ve všech zemích považována bez výjimky kvalita. Další kriterium ovlivňující výběr byla chuť potraviny a cena, pořadí těchto dvou ukazatelů se lišilo v jednotlivých zemích. Na příklad v Řecku, Lucembursku a Irsku převažovala chuť nad cenou, zatím co jednoznačně opačné pořadí bylo zjištěno ve Finsku, Německu a Španělsku. Přibližně jedna třetina dotázaných řadila zdravé stravování mezi tři hlavní důvody ovlivňující stravovací zvyklost. V některých zemích, např. Rakousku a Dánsku, věnovala zdraví a zdravému stravování pozornost přibližně polovinu respondentů, v jiných zemích (Francie, Itálie) byl tento problém zmiňován jen čtvrtinou dotázaných osob. Méně důležitými aspekty napříč všemi zeměmi byly zájem o aditiva, úroveň balení, potraviny podporující štíhlou linii, pro vegetariány a etnické skupiny.

Chápat a dodržovat stravovací doporučení

Pro zjištění vlivu současných stravovacích směrnic byla respondentům položena řada otázek a na základě odpovědí byli rozděleni do skupin:

  • Přibližně polovina dotázaných osob je spokojena se svým současným způsobem stravování a nemá zájem na změnách svých stravovacích zvyklostí.
  • Asi jedna třetina uskutečnila změny ve svém stravování, o kterých se domnívá, že podporují zdraví a tyto změny dodržuje.
  • Jedna desetina se snaží změnit své stravovací zvyklosti nebo o tom uvažuje.
  • Menší skupina dotázaných změnila své stravování, avšak brzy se vrátila k původnímu způsobu.

Většina sledovaných osob (71 %) věří, že nemusí měnit své stravovací zvyklosti, neboť považuje svůj současný způsob stravování za dostatečně zdravý. Změny směrem k zdravému stravování tak, jak je vnímají spotřebitelé, nejsou většinou v souladu se současnými doporučeními pro zdravou výživu.

Prof. M. Sibney, ředitel IEFS, komentoval anketu následovně: “Výsledky prokázaly velmi rozdílný přístup k zdravému stravování v jednotlivých zemích. Z těchto důvodu lze jen velmi obtížně vytvořit jednotný systém výchovných programů a jejich zavádění. Pravděpodobně bude vhodné zaměřit se v jednotlivých zemích na určité skupiny spotřebitelů.

Ref.

Institute of European Food Studies. A pan-EU survey of consumer attitudes to food, nutriton and health (1996), Report No. l.

CO JE EUFIC?
Evropská rada pro informace o potravinách (European Food Information Council, EUFIC) je nezisková organizace, která poskytuje vědecky podložené informace o bezpečnosti a jakosti potravin, zdraví a výživě médiím, výživovým odborníkům, lékařům, pedagogům a lidem ovlivňujícím veřejné mínění tak, aby byly pro spotřebitele srozumitelné.

Další informace
Tato stránka byla naposledy aktualizována dne 20/09/2016
Zobrazit všechny výsledky vyhledávání