Kliknutím sem přejdete na domovskou stránku EUFIC
BEZPEČNOST A JAKOST POTRAVIN
POTRAVINOVÁ TECHNOLOGIE
Food Risk Communication
VÝŽIVA
ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ STYL
ONEMOCNĚNÍ SPOJENÁ SE STRAVOU
Přehledy pro spotřebitele
(Pouze v angličtině)
Jídlo k zamyšlení (Food for thought)
(Pouze v angličtině)
Iniciativy EU
(Částečně přeloženo)
In the spotlight
Energetická rovnováha
Centrum pro média

Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace: overit. Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace:
overit.POTRAVINY DNEŠKA 04/2003

Vědecké zdůvodnění zdravotních účinků hlavních přísad do funkčních potravin

Food Today
"Funkční potraviny" je v současné době velmi populární označení ve světě potravin a předpokládá se, že jejich podíl na trhu v příštích letech bude podstatně vzrůstat. Mnoho lidí se domnívá, že funkční potraviny lze označovat jako zdravé. Bude proto vhodné podpořit diskusi o jejich zdravotních účincích potvrzených na vědeckém základě.

Existuje již mnoho definicí funkčních potravin, avšak na jedné z nich se nedávno shodly vědecké kruhy: "Potravina může být považována za funkční, jestliže byl dostatečně prokázán její příznivý vliv na jednu nebo více tělesných funkcí mimo přiměřených výživových účinků, na zdravotní stav a/nebo snížení rizika onemocnění. Funkční potraviny musí mít charakter potraviny a jejich příznivý vliv se musí projevit již při konzumaci množství odpovídajícím běžné potravině. Nejsou to pilulky nebo jiná forma běžných léčiv, ale tvoří součást normálních potravin".

Velký projekt týkající se funkčních potravin (FUFOSE), jenž je v rámci EU řízen mezinárodním ústavem pro Life Science (ILSI-Europe), uvádí dva typy požadavků, které jsou pro funkční potraviny zásadní:

  • Zvýšené funkční vlastnosti, které vyžadují, aby zjišťování funkčních účinků potraviny bylo založeno na ověřených ukazatelích zlepšených cílových funkcí.
  • Požadavek snížení rizika onemocnění, který vyžaduje, aby hodnocení bylo založeno na ověřených ukazatelích charakteristických pro příslušnou nemoc.

Vědci i spotřebitelé se zajímají o vztahy mezi spotřebou potraviny nebo přísady a jejich konečným účinkem na zdraví. V případech, kdy doba mezi konzumací potraviny a příslušným zdravotním projevem je příliš dlouhá, lze použít vyhodnocení účinku pozorovaných v mezičase.

Tyto účinky se nazývají "markery" nebo "biomarkery". Např. při srdečních onemocněních je možno hodnotit účinek složek funkční potraviny na zlepšení cílové funkce - nižší hladiny cholesterolu v krvi. Spotřebitelské vnímání výhod funkčních potravin záleží na aktuálních výhodách a rovněž na příslušné vhodné osvětě.

Komise EU pro záležitosti spotřebitelů (DG SANCO) vydala v červnu 2002 první návrh směrnice o výživě a funkčních a zdravotních požadavcích na potraviny. Oba výše uvedené typy požadavků jsou do návrhu zařazeny. Konečný návrh bude přijat jako úřední materiál EU koncem jara 2003 a očekává se, že formální projednání, kterého se zúčastní všechny členské státy bude zahájeno v druhé polovině roku 2003.

Další projekt EU PASSCLAIM, který je rovněž koordinován ISO-Europe, vyvíjí nezbytné pracovní nástroje a metody pro zdůvodnění zdravotních požadavků na potraviny především funkční, což bude nezbytnou součástí evropské legislativy v oblasti zdravotních požadavků.

Ref.

1. Ashwell, M. (2001) "Functional foods: a simple scheme for establishing the scientific basis for all claims". Public Health Nutrition 4, 859-862.
2. Diplock, A., Aggett, P., Ashwell, M. et al. (1999). "Scientific Concepts of Functional Foods, in Europe: Concensus Document ". British Journal of Nutrition, 81(No. 4), S1-S27.
3. EU Commission DG SANCO (2002). "Draft proposal for regulation of the European Parliament and of the Council on nutrition, functional and health claims made on foods". Working document 1832/2002.
4. Concepts of Functional Foods, ILSI Europe Concise Monograph Series, 2002. http://euroep.ilsi.org/passclaim

CO JE EUFIC?
Evropská rada pro informace o potravinách (European Food Information Council, EUFIC) je nezisková organizace, která poskytuje vědecky podložené informace o bezpečnosti a jakosti potravin, zdraví a výživě médiím, výživovým odborníkům, lékařům, pedagogům a lidem ovlivňujícím veřejné mínění tak, aby byly pro spotřebitele srozumitelné.

Další informace
Tato stránka byla naposledy aktualizována dne 20/09/2016
Zobrazit všechny výsledky vyhledávání