Kliknutím sem přejdete na domovskou stránku EUFIC
BEZPEČNOST A JAKOST POTRAVIN
POTRAVINOVÁ TECHNOLOGIE
Food Risk Communication
VÝŽIVA
ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ STYL
ONEMOCNĚNÍ SPOJENÁ SE STRAVOU
Přehledy pro spotřebitele
(Pouze v angličtině)
Jídlo k zamyšlení (Food for thought)
(Pouze v angličtině)
Iniciativy EU
(Částečně přeloženo)
In the spotlight
Energetická rovnováha
Centrum pro média

Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace: overit. Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace:
overit.POTRAVINY DNEŠKA 10/2004

Procházkami k prodloužení života

Food Today
Výtahy, autobusy, auta, skútry, pohyblivé pásy na letištích a ve stanicích metra, to vše je určeno k usnadnění našeho každodenního života. Tyto vymoženosti tak zvaných "rozvinutých" zemí mohou být na základě nedávného šetření provedeného agenturou Eurobarometer považovány za potenciálního nepřítele naší "linie".

Energetická rovnováha

Vlivy nevyvážené stravy na naše zdraví jsou obecně známé. V mnoha zemích se nárůst obezity stává významnou záležitostí v rámci obecného zdraví. Například ve Spojených státech i Spojeném království skoro dvě třetiny dospělé populace má nadváhu nebo trpí obezitou. Každodenní vyrovnaná strava může přispět k snížení nadváhy. Jiný účinný způsob pro udržení správné postavy jsou pravidelná cvičení. Klíčem k zabránění přibývání hmotnosti je zajištění rovnováhy mezi energií přijatou potravou a vydanou pomocí tělesných aktivit.

Kampaně pro zajištění zdraví každého jedince, zaměřené na zdravé stravování a zvýšení tělesné činnosti, postupně získávají následovníky. Naproti tomu projevy konzumní společnosti, jako je nakupování přes internet a dodávky zboží až do domu, podporují sedavý způsob života a mohou nebezpečně ohrožovat zdraví lidí.

Jak aktivní jsou Evropané?

Šetření provedené Eurobarometrem v prosinci 2003, které se uskutečnilo v 15 zemích EU a týkalo se 16.000 osob (přibližně tisíc osob v každé zemi) přineslo zajímavé poznatky o úrovni tělesné aktivity. Tak alarmujících 57,4 % respondentů uvedlo, že v posledním týdnu nevykonávalo žádnou usilovnější tělesnou aktivitu a 40,8 % z nich nevykonávalo ve stejném období vůbec žádnou tělesnou aktivitu.

Provedené šetření potvrdilo směřování společnosti k automatizaci a tím i k snížení tělesných aktivit za vzniku rizikových skupin obyvatelstva. Úroveň tělesné aktivity byla rozdílná u různých věkových skupin: 80 % starších osob uvedlo, že ve sledovaném týdnu nevykonávalo žádnou významnější činnost, zatímco tento počet klesl na 43 % ve skupině osob starých 15 - 25 let. Překvapující je rozdíl mezi osobami různého pohlaví. Významnější tělesnou činnost nevykonávalo 50 % mužů, zatímco u žen to bylo 66 %.

Rozdíly mezi severem a jihem

Úroveň tělesných aktivit je rozdílná i podle zeměpisné polohy jednotlivých zemí. Obecná úroveň tělesné aktivity byla velmi nízká, zejména ve Francii, Belgii, Itálii, Španělsku a Portugalsku. Naproti tomu vyšší úroveň byla zaznamenána ve státech severní Evropy: Holandsku, Dánsku, Finsku, Švédsku, Německu a Lucembursku.

Jsou tyto rozdíly způsobeny vlivem nedostatku vhodného vybavení pro cvičení nebo nedostatkem společenských stimulů? Více než dvě třetiny (70 %) sledované populace připustilo, že domácí prostředí nabízí mnoho příležitostí pro tělesnou činnost. Avšak pro většinu respondentů není tělesná činnost spojována s trávením volného času ani jako "gesto pro životní prostředí" (např. chození pěšky místo jízdy autem).

Co lze pro zlepšení učinit?

Agentury podporující zdraví obyvatelstva vynakládají značné finanční částky na kampaně, které doporučují lidem, aby "...chodili pěšky". Jejich motiv je obyčejně podobný: není nutné, abyste byl tělesně zdatný jako Beckham nebo Agassi, jde jenom o to změnit některé své špatné zvyky.

Ve Francii se uskutečnila v televizi a rádiu kampaň, která zdůrazňovala, že "bačkory, televize a pohovka" jsou "vysoce rizikové záležitosti". Plakáty v autobusech doporučují cestujícím aby "...dokončili svoji cestu pěšky". Britská organizace NGO vyhlašuje dvakrát do roka kampaň s názvem "Týden chození do školy pěšky". Mimo zřejmých výhod pro upevnění zdraví je v této kampani zdůrazňováno, že chození po městě pěšky většinou netrvá o mnoho déle než cesta autem či veřejnou dopravou. To jsou jen některé příklady z hlediska podpory obecného zdraví, které by měly být dále rozvíjeny.

Tělesné činnosti přispívají k řešení obecného problému - obezity. Nebezpečí výskytu ostatních chorob, jako jsou nemoci krevního oběhu, některé druhy rakoviny, cukrovka, osteoartritida a osteoporoza, dokonce i různé deprese, může být zmírněno pravidelnou tělesnou aktivitou.

Posledním důvodem pro zanechání svého auta doma a zajít si do obchodu pro čerstvou zeleninu je, že šetří peněženku.
 

CO JE EUFIC?
Evropská rada pro informace o potravinách (European Food Information Council, EUFIC) je nezisková organizace, která poskytuje vědecky podložené informace o bezpečnosti a jakosti potravin, zdraví a výživě médiím, výživovým odborníkům, lékařům, pedagogům a lidem ovlivňujícím veřejné mínění tak, aby byly pro spotřebitele srozumitelné.

Další informace
Tato stránka byla naposledy aktualizována dne 22/08/2016
Zobrazit všechny výsledky vyhledávání