Kliknutím sem přejdete na domovskou stránku EUFIC
BEZPEČNOST A JAKOST POTRAVIN
POTRAVINOVÁ TECHNOLOGIE
Food Risk Communication
VÝŽIVA
ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ STYL
ONEMOCNĚNÍ SPOJENÁ SE STRAVOU
Přehledy pro spotřebitele
(Pouze v angličtině)
Jídlo k zamyšlení (Food for thought)
(Pouze v angličtině)
Iniciativy EU
(Částečně přeloženo)
In the spotlight
Energetická rovnováha
Centrum pro média

Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace: overit. Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace:
overit.POTRAVINY DNEŠKA 06/2006

Současné trendy ve výzkumu obezity

Food Today
Obezita ohrožuje zdraví a kvalitní život Evropanů ve vzrůstajícím měřítku. Evropská komise a národní vlády proto uvolnily značné zdroje na zjištění, jakým způsobem lze tento trend zastavit. Ačkoliv jsou k dispozici dobré znalosti o systémech kontroly a řízení tělesné hmotnosti i o genetických vlivech, současný rychlý nárůst počtu obézních osob v Evropě je ze značné části působen životním stylem, způsobem stravování a nedostatkem tělesných aktivit. Je nutné získat více informací o faktorech, které obezitu ovlivňují a na tomto základě vypracovat návrhy na ochranu veřejného zdraví. Článek představuje přehled některých současných výzkumných projektů.

Prvotní výživa

Existují poznatky, že výživa plodu v průběhu těhotenství i dítěte v nejranějším věku ovlivňuje zdraví a vývoj, dítěte v pozdějším věku. Tři projekty se zabývají prenatální a kojeneckou výživou za účelem zjištění, jak ovlivňuje pozdější riziko obezity a/nebo vývoj podmínek pro vznik nemocí jako je cukrovka, kardiovaskulární onemocnění, rakovina a mentální poruchy. Projekt EARNEST se zabývá studiem vlivů výživy v počátečních fázích života na zdraví dospělého jedince. Projekt NUTRIX sleduje růst plodu a vliv nevhodné výživy v prenatálních a postnatálních podmínkách na předpoklady pro vývoj obezity v dospělosti. Skupina s názvem EU Childhood Obesity Group sleduje vztahy mezi obsahem bílkovin v kojenecké stravě a možným vznikem dětské obezity.

Dospívání

V období dospívání dochází ke změnám mnoha celoživotních návyků, ať již zdravých nebo nezdravých. Proto je důležitým obdobím pro utváření a podporu pozitivních návyků a zdravého životního stylu. Tříletý projekt HELENA se věnuje porozumění a podpoře návyků ve výživě a životním stylu adolescentů v Evropě. Zlepšené znalosti o tělesných aktivitách, volbě a preferenci potravin, umožní vývoj počítačových účinnějších vzdělávacích programů pro tuto populaci.

Složení stravy

Složení a množství hlavních složek stravy, jejich vliv na řízení tělesné hmotnosti a interakce s lidskými geny jsou důležitou oblastí výzkumu. V této oblasti existuje v současné době několik projektů. Např. DIOGENES se zabývá úlohou sacharidů, zvláště glykemického indexu a bílkovin na růst hmotnosti. Glykemický index je míra zvýšení krevní glukózy po snědení určité potraviny v porovnání se standardní potravinou, který udává rychlost, jakou je sacharid stráven a absorbován krevním řečištěm. Projekt LIPOGEN je zaměřen na zjištění, zda složení tuku v potravině má vliv na jeden z nepříznivých účinků obezity, insulinovou rezistenci a zda tento proces je ovlivňován genetickými odlišnostmi.

Chování

Některé z těchto studií si všímají i psychologických a/nebo behaviorální aspektů, které mohou ovlivňovat nebezpečné přibývání hmotnosti. Studie s názvem Factors in Healthy Eating Study se zabývá sociálními, psychologickými a genetickými vlivy, které ovlivňují náchylnost jedinců k stravovacím poruchám.

Vzhled do příštích let

Budoucí opatření zaměřená na zlepšení zdravotního stavu obyvatel budou ovlivněna výsledky uvedených studií.

Získané výsledky budou:

·    pomáhat v porozumění nejlepších způsobů výživy matek a kojenců tak, aby u těchto dětí nedocházelo k vývoji fenotypů se sklonem k přejídání a obezitě

·   zvyšovat naše znalosti o optimální rovnováze mezi příjmem potravy a tělesnými aktivitami a o podmínkách zabránění přibývání na váze i o dalších chronických nemocech

·   umožňovat identifikaci velmi rizikových poruch stravování a poskytovat znalosti k jejich odstranění

·   umožňovat získáním lepšího přehledu o způsobech motivace adolescentů pro výběr zdravého životního stylu

Pro získání detailních údajů o jednotlivých projektech navštivte příslušné webové stránky.

Více informace je uvedeno:

1. EARNEST (Výživa v nejrannějším věku) www.metabolic programming.org.
2. NUTRIX (Výživa a syndrom X) www.nutrix.be
3. EU Childhood Obesity group (Dětská obezita: včasné ovlivnění kojeneckou výživou?) www.childhood.obezity.org.
4. HELENA (Zdravý životní styl adolescentů v Evropě z hlediska výživy) www.helenastudy.com.
5. DIOGENES (Problém obezity: hledání nových možností a postupů prevence) www.diogenes.eu.org.
6. LIPGENE (Strava, geny a metabolický syndrom:integrovaná výživová, potravinářská, sociální a ekonomická analýza)www.lipgene.tcd.ie

CO JE EUFIC?
Evropská rada pro informace o potravinách (European Food Information Council, EUFIC) je nezisková organizace, která poskytuje vědecky podložené informace o bezpečnosti a jakosti potravin, zdraví a výživě médiím, výživovým odborníkům, lékařům, pedagogům a lidem ovlivňujícím veřejné mínění tak, aby byly pro spotřebitele srozumitelné.

Další informace
Tato stránka byla naposledy aktualizována dne 24/08/2016
Zobrazit všechny výsledky vyhledávání