Kliknutím sem přejdete na domovskou stránku EUFIC
BEZPEČNOST A JAKOST POTRAVIN
POTRAVINOVÁ TECHNOLOGIE
Food Risk Communication
VÝŽIVA
ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ STYL
ONEMOCNĚNÍ SPOJENÁ SE STRAVOU
Přehledy pro spotřebitele
(Pouze v angličtině)
Jídlo k zamyšlení (Food for thought)
(Pouze v angličtině)
Iniciativy EU
(Částečně přeloženo)
In the spotlight
Energetická rovnováha
Centrum pro média

Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace: overit. Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace:
overit.POTRAVINY DNEŠKA 09/2001

Výživa a imunitní systém

Food TodayImunitní systém nás chrání před bakteriemi, viry a jinými organismy, které mohou vyvolávat různé choroby. Tvoří účinný a komplexní obranný systém. Otázka zní, zda tento imunitní systém může být ovlivněn způsobem našeho stravování.

Imunitní systém představuje obranný štít proti nemocím a vzhledem k jeho složitosti a komplexnosti je velmi nesnadné zhodnotit vliv potravy na jeho funkci. Výsledky výzkumu však prokázaly, že některé výživové faktory mohou ovlivnit lidskou imunitu.

Důležitý vliv na imunitní aktivitu má patrně množství energie přijaté organismem. Podvyživené osoby jsou vystaveny vyššímu riziku onemocnění. Některé užívané diety pro snížení hmotnosti s méně než 1200 kcal denního příjmu, mohou rovněž omezit imunitní funkce, což je dobrý důvod pro to, aby tyto "nárazové diety" nebyly vůbec užívány. Ovšem i nadbytečný příjem energie může omezovat schopnost imunitního systému potlačovat infekce. Při obezitě dochází k zvýšenému výskytu infekčních onemocnění. Navíc jsou obézní osoby náchylnější k oběhovým a srdečním chorobám, které jsou spojovány s poruchami imunitních funkcí.

Snížení tuku v potravě je důležité pro udržení požadované odpovídající hmotnosti a patrně rovněž ovlivňuje i správnou funkci imunitního systému. Výživa s vysokým podílem tuku zřejmě potlačuje imunitní reakce a zvyšuje tak riziko onemocnění. Naopak snížení množství přijímaného tuku může zvyšovat imunitní aktivitu, což se nemusí projevit pouze v potlačení infekcí, ale i v posilování imunitních buněk, které pak mohou omezovat růst nádorových buněk. Z tohoto hlediska je však důležité nejen množství přijatého tuku, ale i jeho původ. Je proto třeba zahrnout do diety tučné ryby, ořechy, sojový nebo lněný olej, neboť ve výživě je nutné zajistit správný poměr různých mastných kyselin.

Pravidelná konzumace fermentovaných mléčných výrobků, jako jsou jogurty nebo kefír, může přispět k zvýšení imunitních obranných schopností zažívacího traktu. Výsledky nedávných výzkumů prokázaly, že jogurty vyrobené s použitím určitých kmenů bakterií (nazývaných probiotika) mohou příznivě ovlivňovat imunitní systém. Například dobrovolníci, kteří každý den dostávali jogurt se specifickými probiotickými bakteriemi, vykazovali vyšší odolnost proti bakteriím, které bývají příčinou alimentárních otrav. V této oblasti je však nezbytný další výzkum.

Udržování imunitního systému na potřebné úrovni vyžaduje stálý příjem všech minerálních látek a vitaminů nezbytných pro organismus. To lze zajistit vyváženou stravou, která zahrnuje dostatek ovoce a zeleniny, dále mléčných, především fermentovaných výrobků. Celá řada nedávných studií poukazuje na skutečnost, že u zdravých, správně živených jedinců suplementace potravy nezvyšuje imunitu, avšak některé nové studie, které se vztahují na skupiny starších osob prokázaly, že multivitaminové a minerální preparáty mohou zvýšit imunitu těchto osob.

Literatura

  • Nutrition and Imunity in Man by Langseth, L., ILSI Europe Coucise Monographts, 1999 International Life Sciences Intistute.
Související podcasty
CO JE EUFIC?
Evropská rada pro informace o potravinách (European Food Information Council, EUFIC) je nezisková organizace, která poskytuje vědecky podložené informace o bezpečnosti a jakosti potravin, zdraví a výživě médiím, výživovým odborníkům, lékařům, pedagogům a lidem ovlivňujícím veřejné mínění tak, aby byly pro spotřebitele srozumitelné.

Další informace
Tato stránka byla naposledy aktualizována dne 20/09/2016
Zobrazit všechny výsledky vyhledávání