Kliknutím sem přejdete na domovskou stránku EUFIC
BEZPEČNOST A JAKOST POTRAVIN
POTRAVINOVÁ TECHNOLOGIE
Food Risk Communication
VÝŽIVA
ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ STYL
ONEMOCNĚNÍ SPOJENÁ SE STRAVOU
Přehledy pro spotřebitele
(Pouze v angličtině)
Jídlo k zamyšlení (Food for thought)
(Pouze v angličtině)
Iniciativy EU
(Částečně přeloženo)
In the spotlight
Energetická rovnováha
Centrum pro média

Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace: overit. Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace:
overit.Evropská akční platforma pro výživu, fyzickou aktivitu a zdraví (EU Platform for Action on Diet, Physical Activity and Health)

NEW June 2015: EU Platform on Diet, Physical Activity and Health - 2015 Annual Report

September 2014: EU Platform on Diet, Physical Activity and Health - 2014 Annual Report

September 2013: EU Platform on Diet, Physical Activity and Health - 2013 Annual Report

 
 
January 2013: Watch this new DG Health & Consumers video, EU action on nutrition & physical activity (go to the video) "Working together at local, regional, national and European level." 

January 2013, The EU Platform for action on diet, physical activity and health visualised (PDF).

November 2011: Watch this video of John Dalli, the European Commissioner for Health and Consumer Policy, address a joint meeting of stakeholders of the EU Platform and a High Level Group of Member States’ representatives, on 29 November in Brussels. Commissioner Dalli commended achievements of stakeholders and urged them to step up efforts to make available more healthy options and promote physical activity, while highlighting results of food reformulation and responsible advertising. Read DG Sanco’s Flash Report.

See more multimedia links further below

-------------------------------------------------------------

Generální ředitelství Evropské komise SANCO (DG SANCO) zahájilo Akční platformu EU pro výživu, fyzickou aktivitu a zdraví oficiálně v březnu 2005. Vytvoření Platformy je součástí celkové strategie Evropské komise (EK) v oblasti výživy a fyzické aktivity a EUFIC na ní spolupracuje jako partner pro šíření relevantních informací. Vzniku Platformy předcházela několikaměsíční diskuse mezi Evropskou Komisí a dalšími zájmovými skupinami na téma, jak epidemii obezity v Evropě přistupovat.  
 
Procento výskytu obezity, zejména mezi dětmi, v EU stoupá a zdravotničtí odborníci se následků tohoto trendu obávají. Zájmové skupiny se shodly na tom, že klíčem k řešení tohoto problému je podpora zdravé výživy a fyzické aktivity Evropanů. Za tímto účelem byla vytvořena Evropská akční platforma pro výživu, fyzickou činnost a zdraví. Úkolem jejích členů je investovat zdroje na boj proti obezitě, aktivně podporovat zdravou výživu a fyzickou aktivitu, vyměňovat si
vědomosti o tom, jaké aktivity jsou účinné – a neúčinné – a šířit dodržování zásad v rámci EU v praxi.
 
Evropská unie musí hrát při boji proti obezitě pomocí politiky pro bezpečnost potravin, veřejné zdraví, výchovu a vzdělávání, vnitřní trh a pro zemědělství významnou úlohu. Spojením klíčových zájmových skupin na evropské úrovni chce Platforma spojit odborné znalosti a zkušenosti a vyvolat celoevropskou spolupráci v různých sektorech. Zorganizování Platformy na úrovni EU umožňuje Evropské komisi spojit nejlepší evropské odborníky a jejich znalosti. Platforma EU musí být také fórem, kde mohou úspěšné jednání jedné země napodobovat ostatní, a tak ho šířit po celém světě. Všichni členové Platformy se dohodli, že budou věnovat více zdrojů a úsilí buď na rozšíření stávajících iniciativ, nebo na zahájení nových akcí, jejichž cílem bude trend růstu obezity změnit. Členové Platformy dosud stanovili pět oblastí, na něž by se měly akce zaměřovat :
  • Informace pro spotřebitele, včetně značení výrobků
  • Osvěta
  • Podpora fyzické aktivity
  • Marketing a reklama
  • Složení potravin, dostupnost zdravých potravin, velikosti porcí
Po vzniku této Platformy sestavili její členové zprávu o tom, co v současné době na podporu zdravé výživy a fyzické aktivity dělají. Tyto informace budou sloužit jako základ pro monitorování budoucích iniciativ.
 
Členové Platformy připravili akční plány pro rok 2006. Základní princip přitom zní, že plán musí přesahovat již dosažené hranice.  Významnou zkouškou toho, nakolik je Platforma užitečná, bude zjištění, zda se podaří prostřednictvím akčních plánů navržených členy Platformy začít nové velké aktivity v oblasti boje proti obezitě. Do konce roku 2006 by tak Evropská komise měla být schopna posoudit, jaké jsou výsledky Platformy.
 

Evropská komise členům Platformy sdělila, že od nich očekává výraznou změnu, tj. výrazně větší úsilí při boji proti obezitě. Mírný rozvoj činností nebo pouze několik iniciativ nebude stačit. Je však možné, že Platforma povede ke vzniku nových aktivit nebo investic do již existujících iniciativ. Platforma představuje experimentální spolupráci s podniky a občanskou společností, jejíž výsledky by se měly projevit co nejrychleji a nejpružněji. Pokud však tento experiment nebude úspěšný, má Evropská komise stále k dispozici tradiční nástroje veřejné politiky, například regulaci. 

Click here to listen to the interview with Robert Madelin, DG SANCO, August 2006

Click here to listen to the interview with Robert Madelin, DG SANCO, March 2007

Click here to listen to the interview with Robert Madelin, DG SANCO, September 2007

Click here to listen to the interview with Robert Madelin, DG SANCO, April 2009

Click here to access the Platform's 5 year evaluation report, 12 July 2010, and here for EUFIC's Press Release

Click here to watch the webinar of the session EUFIC co-organised with DG SANCO at the 2nd World Congress of Public Health Nutrition in Porto, Portugal, 25 September 2010, concerning the Evaluation of the EU Platform.

Click here to listen to the interview with Despina Spanou, DG SANCO, December 2010 on Nutrition, overweight and obesity in Europe

For more information on the Platform for Action go to:

http://ec.europa.eu/health/nutrition_physical_activity/platform/index_en.htm

CO JE EUFIC?
Evropská rada pro informace o potravinách (European Food Information Council, EUFIC) je nezisková organizace, která poskytuje vědecky podložené informace o bezpečnosti a jakosti potravin, zdraví a výživě médiím, výživovým odborníkům, lékařům, pedagogům a lidem ovlivňujícím veřejné mínění tak, aby byly pro spotřebitele srozumitelné.

Další informace
Tato stránka byla naposledy aktualizována dne 26/09/2016
Zobrazit všechny výsledky vyhledávání