Kattintson ide az EUFIC kezdőlap felkereséséhez.
Élelmiszerbiztonság- És Minőség
Élelmiszertechnológia
Food Risk Communication
Táplálkozás
Egészség És Életmód
Étrendfüggő Betegségek
Felhasználói vélemények
(Csak angolul)
Gondolatok az ételekről
(Csak angolul)
EU kezdeményezések
(Részben lefordított)
Reflektorfényben
Energiaegyensúly
Médiaközpont

Portálunk oldalai megfelelnek az egészségügyi információk megbízhatóságát és hitelességét garantáló HONcode előírásainak. Ezt: itt ellenőrizheti Portálunk oldalai megfelelnek az egészségügyi információk megbízhatóságát és hitelességét garantáló HONcode előírásainak. Ezt:
itt ellenőrizheti.FOOD TODAY 08/2010

Motiválás a változtatásra: Ötletek egészségügyi szakembereknek

Számos krónikus egészségi probléma összefüggésbe hozható olyan módosítható életmódi tényezőkkel, mint a rossz ételválasztás és az elégtelen testmozgás. A meglévő viselkedési mintázatokat azonban közismerten nehéz megváltoztatni, még akkor is, ha az egyén felismeri, hogy egészségét kockáztatja. Az egészségügyi szakembereknek életfontosságú szerepe van a páciensek motiválásában, az egészségesebb életmód elfogadtatásáért. Ám, a változtatás érdekében alkalmazott hatékony stratégiák messze túlmutatnak az egyszerű tanácsadáson.

A motiváló tanácsadás

Hagyományosan, az egészségügyi szolgáltatók felvettek egyfajta „utasító-parancsoló” tanácsadó stílust, mikor pacienseikkel, az egészséggel kapcsolatos magatartásról beszéltek, a változtatáshoz szükségesnek tartott információkat és utasításokat adtak. 1 Míg ez az atyáskodó megközelítés megfelelő lehet néhány egyén számára, addig más paciensekben szándékolatlanul is növelheti az ellenállást. 2

A tartós viselkedésbeli változás hatékonyabban elérhető, mikor annak másokra terhelése helyett, az ilyen cselekvésre való motivációt magából a paciensből csaljuk elő. 1 Az ily módon, a belső jutalmazás által megerősített viselkedések kapcsolatban állnak az egyén szükségleteivel, érdeklődésével és érzelmeivel. Az olyan paciensközpontú technikák, mint a motiváló interjúzás és az együttműködő célkitűzés célja a belső motiválás támogatása, összefüggésbe hozhatók az egészségi állapot javulásával. 3-5 Az ilyen technikák önrendelkezésre bátorítják a pacienst abban, hogy eldöntse, milyen változtatások szükségesek, és azok miképpen érhetők el.

Hajlandóság…

A viselkedésváltozás egy fokozatos folyamat, olyan állomásokon át valósul meg, amelyeken a paciensnek előre kell jutnia. 6 Nem mindegyik, kockázatnak kitett egyén „kész” változni, és a viselkedési intervenciót is ennek megfelelően kell kialakítani. A problémára való figyelemfelhívás és az azzal kapcsolatos információszolgáltatás, amennyiben nem szembesítő módszerrel történik, segíthet növelni az egyének változásra való hajlandóságát. 5

…akarás…

Az egészséggel kapcsolatos magatartásformákat az egyének az adott témával kapcsolatos megértése, és azon felfogása határozza meg, hogy ezek a kérdések miként függenek össze személyes körülményeikkel. A változás bekövetkezéséhez hinniük kell abban, hogy magatartásuk sebezhetőbbé teszi őket egy bizonyos egészségi problémára, hogy a probléma potenciálisan súlyos, és hogy a cselekvés előnyei ellensúlyozzák a lehetséges költségeket. 7 Az olyan szociális tényezők, mint a társadalmi normák vagy ideálok és a barátok, valamint a család hozzáállása, szintén befolyásolhatják az egyén hajlandóságát a viselkedésbeli változás iránti elköteleződésre.

…és képesség

A kudarctól való félelem jelentősen akadályozhatja a változást. Az egészségügyi szakembereknek fontos szerepe van a paciens változásbeli közreműködésének és saját célmegvalósító képességének erősítésében. Ez nemcsak a bátorítást és építő jellegű visszajelzést jelent, hanem a siker eléréséhez szükséges képességek és források biztosítását is.

A „célkijelölés és akcióterv készítés” egy eszköz, amely segítheti a pacienseket táplálkozásuk és aktivitási szintjük fejlesztésében, különösen akkor, mikor azt egészségügyi szakemberrel együttműködve tervezték meg. 4,8 Előnyben részesítendők az olyan akciótervek, melyeknél nagy a siker valószínűsége, mivel még a kis sikerek is javíthatják a paciens önbecsülését és motivációját. A SMMRI (angolul SMART) betűszót iránymutatóként használják a megfelelő célok megállapítására és a Specifikus, Mérhető, Megvalósítható, Releváns és Időkeretes célokra utal. 9
 
Gyakorlatias irányelvek
 • Olyan magatartás felismerése, mely kedvező hatással lehet a paciens egészségére.
 • A magatartás és az egészség közötti kapcsolat megbeszélése és, hogy a paciens felfogása szerint ez mennyire igaz saját helyzetére.
 • A paciens változtatási készségének értékelése az észlelt ellenállás mértékéhez viszonyítva, és a konzultáció ennek megfelelő átalakítása.
 • Az ítélkezés és konfrontáció kerülése, ne ragaszkodjunk a változtatás javaslatához, mikor azzal szemben nagy ellenállás mutatkozik.
 • Derítsük ki és éljük bele magunkat a paciens motivációiba, érzéseibe és hiedelmeibe. Biztassuk őket saját kifejezéseikkel a magatartásbeli változás mellett és ellen szóló tényezők felmérésére.
 • Ha a változtatás elhatározása küszöbön állónak tűnik, kalauzoljuk a pacienst saját akciótervének megfogalmazásában.
 • Biztassuk SMMRI (SMART) célok felállítására (háromig), beleértve olyan magatartásokat, melyek könnyedén beilleszthetőek jelenlegi életmódjukba és nagyon valószínű, hogy sikerre vezetnek. A családtól, barátoktól vagy más paciensektől kapott támogatás segíthet e célok elérésében.
 • Beszéljék meg a változás lehetséges akadályait és az azokkal való bánásmód tervét.
 • Hozzáférés biztosítása az információhoz és egyéb forrásokhoz, melyek segíthetik a folyamatban a pacienst. Az egyénre szabott, számítógép generálta segédanyagok hasznosak lehetnek.
 • Tartsuk fenn a kontaktust, adjunk visszajelzés és támogassuk az önellenőrzés fejlődését.
 • Tudatosítsák, hogy visszaesés gyakran előfordul, és nem jelenti a folyamat kudarcát. Beszéljék meg a pacienssel az el nem ért célokkal való bánásmód lehetőségeit.

Valószínűleg minden egészségügyi szakember hasznát láthatja e motivációs technikák általánosan nem ítélkező, nem paternalista hangnemének. Bár, tudatosítani kellene, hogy használatuk időt és elszántságot igényel, és, hogy az érdekelt szakembereknek tanácsos professzionális útmutatást és képzést keresniük.
 
Irodalomjegyzék
 1. Rollnick S et al. (2005). Consultations about changing behaviour. BMJ 331:961–963.
 2. Miller WR. (2005). Enhancing patient motivation for health behavior change. Journal of Cardiopulmonary Rehabilitation 25:207-209.
 3. Rubak S et al. (2005). Motivational interviewing: a systematic review and meta-analysis. British Journal of General Practice 55:305–312.
 4. Handley M et al. (2006). Using Action Plans to Help Primary Care Patients Adopt Healthy Behaviors: A Descriptive Study. Journal of the American Board of Family Medicine 19:224–231.
 5. Britt E et al. (2004). Motivational interviewing in health settings: a review. Patient Education and Counseling 53:147–155.
 6. Prochaska JO et al. (1992). In search of how people change: Applications to addictive behaviours. American Psychology 47:1102-1114.
 7. Elder JP et al. (1999). Theories and Intervention Approaches to Health-Behavior Change in Primary Care. American Journal of Preventive Medicine 17:275–284.
 8. MacGregor K et al. (2006). Behavior-Change Action Plans in Primary Care: A Feasibility Study of Clinicians. Journal of the American Board of Family Medicine 19:215–223.
 9. Siegert RJ and Taylor WJ. (2004). Theoretical aspects of goal-setting and motivation in rehabilitation. Disability and Rehabilitation 26:1–8.

Kapcsolódó podcastok
Elhízás, Eating behaviour, Healthy eating, Ételválasztás, Fizikai aktivitás
Zsírok, Diet-related diseases, Healthy eating, Ételválasztás, Omegas, Trans fatty acids
AZ EUFIC-RÓL
Az Európai Élelmiszer Információs Bizottság (EUFIC) egy olyan non-profit szervezet, amely az élelmiszerbiztonság és –minőség, valamint az egészség és táplálkozás kapcsolatáról nyújt tudományon alapuló információkat a médiának, egészség- és táplálkozásügyi szakembereknek, oktatóknak, valamint a közvéleményt formáló személyeknek közérthető formában.

Részletek
A webhely utolsó frissítésének dátuma: 20/09/2016
Az összes találat megtekintése