Kattintson ide az EUFIC kezdőlap felkereséséhez.
Élelmiszerbiztonság- És Minőség
Élelmiszertechnológia
Food Risk Communication
Táplálkozás
Egészség És Életmód
Étrendfüggő Betegségek
Felhasználói vélemények
(Csak angolul)
Gondolatok az ételekről
(Csak angolul)
EU kezdeményezések
(Részben lefordított)
Reflektorfényben
Energiaegyensúly
Médiaközpont

Portálunk oldalai megfelelnek az egészségügyi információk megbízhatóságát és hitelességét garantáló HONcode előírásainak. Ezt: itt ellenőrizheti Portálunk oldalai megfelelnek az egészségügyi információk megbízhatóságát és hitelességét garantáló HONcode előírásainak. Ezt:
itt ellenőrizheti.FOOD TODAY 06/2003

Mi jelent a kockázatelemzés?

Food TodayA nagyfokú élelmiszerbotrányok, amelyek Európát sújtották mostanában, az élelmiszerbiztonság alapos tárgyalásához vezettek. Továbbá az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) létrejöttét idézték elő. Az EFSA a tudományon alapuló kockázatbecslésért felelős, miközben az irányítással kapcsolatos döntések meghozatala az Európai Unió szabályozóinak, valamint döntéshozóinak kizárólagos feladata. A kockázatok értékelése, valamint irányítása egy Kockázatelemzés nevű rendszer keretein belül működik. Ez a cikk megmagyarázza, hogy mi is a Kockázatelemzés.
Tisztában vagyunk vele, hogy mit értünk “kockázat”alatt? Egyik körülírása: “egy ártalmas esemény, veszélyes vagy káros történés lehetősége, valamint annak hatása előfordulásakor”. A kockázatok értékelése és annak eldöntése, hogy miként lehet azokat az Európai Unió összetett és széles skáláján a legjobban irányítani, egy óriási kihívás. Nehéz egy kockázat összes nézőpontját figyelembe venni, valamint átlátni az irányító intézkedések összes következményét; számos hézag valamint bizonytalanság lesz a szerzett ismeretekben. A kockázatelemzés egy olyan szisztematikus útja a kockázatok teljesebb értékelésének, amely az átláthatóságot teljességgé alakítja, valamint azonosítja a bizonytalanságokat és tudásbeli hézagokat. Megkönnyíti a kockázatirányítás döntéshozatalát, valamint a rizikók közlését. A kockázatelemzés három tevékenységből tevődik össze: kockázatértékelésből, kockázatirányításból, valamint kockázatkommunikációból.
 
 
Kockázatértékelés

Egy élelmiszer kapcsán, a kockázatok a fogyasztókra gyakorolt potenciális hatásokat jelentik. Az élelmiszerekben lévő lehetséges veszélyek magukban foglalják a fertőző mikroorganizmusokat, a szennyeződésként előforduló kemikáliákat (pl. a tisztító vegyületeket) illetve a fizikai ágenseket (mint pl. az üveg). Miközben minden erőfeszítést az előforduló veszélyek minimalizálása érdekében tesznek, az élelmiszerbiztonság nem teljes és a veszélyek bármikor előfordulhatnak. A kockázatértékelés egy strukturált megközelítést követ, hogy a kockázatokat felbecsülje, és betekintést nyerjen azokba a tényezőkbe, melyek a kockázatokat pozitív vagy negatív értelemben befolyásolják. Egy kockázat becslése történhet abszolút időszakban (pl. azoknak a fogyasztóknak a száma, akik egy év alatt betegedtek meg egy adott terméktől) vagy relatív időszakokban (pl. egy termék biztonságának összehasonlítása egy másikéval).

Kockázatirányítás

A kockázatirányítók vezetik a Kockázatelemzést. Ők döntik el, hogy szükséges-e kockázatbecslés a probléma megoldásához valamint a kockázatbecslőket ők támogatják a munkájukban. Ha egyszer befejeződött a kockázatelemzés, a kockázatirányítók használják fel az eredményeket ahhoz, hogy eldöntsék, mit tegyenek a rizikóval kapcsolatban. Amennyiben szükségessé válik a kockázat csökkentése, ahhoz a kockázatirányításnak kell kiválasztania a legjobb intézkedést.

Kockázatkommunikáció

A kockázatelemzésben különböző típusú kommunikációk is fontos szerepet kapnak. A technikai megbeszélések a menedzserek, becslők valamint érdekeltek között a privát szektorban folynak. Amikor arról döntenek, hogy miként lehet egy kockázatot a legjobban irányítani és mikor a döntéseket megvalósítani, a kockázatirányítók, a publikum illetve a privát szféra közti kommunikáció válik rendkívül fontossá. Ez a megbeszélés sokkal kevésbé technikai és magában foglalhatja a gazdasági, szociális valamint etikai értékeket is. Annak érdekében, hogy egy olyan döntést hozzanak, amely megfelel a célnak, valamint a részvényesek számára is elfogadhatónak bizonyul, a kockázatirányítóknak megfelelő kockázatkommunikációt kell biztosítaniuk. Sok ember látja úgy, hogy a kockázatkommunikáció nem más, mint egy PR típusú tevékenység, de hogy hűek legyünk ahhoz a tudományághoz, amiből ez kifejlődött, ez elsősorban a kockázatészlelés iskolájának terméke. A kockázatészlelés elsősorban a pszichológiai vizsgálatok hosszú sorára utal, mely mintegy 50 évvel ezelőtt kezdődött, azt vizsgálva, hogy az emberek egyes kockázatokat miért észlelnek jobban a másiknál. Ez a kutatás azt mutatta ki, hogy az emberek sokkal inkább aggódnak az önkéntelen, mint önkéntes rizikók miatt, illetve jobban a technikai, mint a természetes veszélyek miatt. Ezek a felfedezések nagyban befolyásolják azt, hogy a kockázatokat miként kommunikálják legjobban a publikum felé. Az eredeti kockázatkommunikációs stratégiák felülről lefelé működnek, mint például a szabályozótól a publikum felé. Mostanában a kockázatkommunikációról szóló dialógus, amely a publikumot valamint részvényeseket arra bátorítja, hogy aktívan vegyenek részt a kommunikációs folyamatokban, vált kedveltebbé.

A EUFIC szorosan követi a kockázatelemzés fejleményeit az európai élelmiszeripar területén. Szervezetünk különös érdeklődéssel van a kockázatkommunikáció iránt. Így visszatérünk még a témához, és az elkövetkezendő hónapok kockázatokkal kapcsolatos tevékenységeiről is értesítjük Önöket.

Irodalomjegyzék:

ILSI, Food Safety Management Tools, J.L.Jouve, M.F.Stringer and A.C. Baird Parker, April 1998
AZ EUFIC-RÓL
Az Európai Élelmiszer Információs Bizottság (EUFIC) egy olyan non-profit szervezet, amely az élelmiszerbiztonság és –minőség, valamint az egészség és táplálkozás kapcsolatáról nyújt tudományon alapuló információkat a médiának, egészség- és táplálkozásügyi szakembereknek, oktatóknak, valamint a közvéleményt formáló személyeknek közérthető formában.

Részletek
A webhely utolsó frissítésének dátuma: 24/08/2016
Az összes találat megtekintése