Kliknij tutaj, aby odwiedzić stronę główną Europejskiej Rady Informacji o Żywności (EUFIC)
BEZPIECZEŃSTWO I JAKOŚĆ ŻYWNOŚCI
TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI
Food Risk Communication
ŻYWIENIE
ZDROWIE I STYL ŻYCIA
CHOROBY DIETOZALEŻNE
Badania konsumenckie
(Tylko w języku angielskim)
Współczesna żywność
(Tylko w języku angielskim)
Inicjatywy EUFIC
(Częściowo przetłumaczone)
In the spotlight
Równowaga energetyczna
Centrum medialne

Stosujemy się do standardu HONcode dla wiarygodnej informacji zdrowotnej Stosujemy się do standardu HONcode dla wiarygodnej informacji zdrowotnej:
sprawdź tutaj.WSPÓŁCZESNA ŻYWNOŚĆ 05/2012

Oznaczanie wartości odżywczej staje się obowiązkowe w Europie

Komisja Europejska opublikowała nowe Rozporządzenie w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności („Rozporządzenie w sprawie Informacji o Żywności”), odnoszące się do wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej (EU). Rozporządzenie to czyni oznaczanie wartości odżywczej obowiązkowym dla żywności opakowanej i ma być wprowadzone w ciągu następnych lat. Co określają nowe zasady?

Obowiązkowe oznaczanie wartości odżywczej
Po 8 latach negocjacji, nowe rozporządzenie o etykietowaniu żywności zastępuje rozporządzenie 90/496/EWG z 1990 r. i rozporządzenie 2000/13/WE.1–3 Nowe rozporządzenie czyni oznaczanie wartości odżywczej obowiązkowym i zaleca producentom żywności dostarczania informacji o zawartości energii i 6 składników odżywczych; tłuszczu, nasyconych kwasów tłuszczowych, węglowodanów, cukrów, białka i soli- w takiej właśnie kolejności i podawanej w przeliczeniu na 100 g lub 100 ml produktu.3 Informacje te powinny być przedstawione w tabeli w tym samym polu widzenia (będzie to najprawdopodobniej tył opakowania) i mogą być dodatkowo podane w przeliczeniu na porcję. Można dobrowolnie podawać informacje o dalszych składnikach ( tj. jednonienasycone kwasy tłuszczowe, kwasy wielonienasycone, polyole, skrobia, błonnik, witaminy i składniki mineralne). Ważne jest aby zdawać sobie sprawę z tego, że rozporządzenie ustanawia obowiązkowe oznaczanie wartości odżywczej tylko w tym samym polu widzenia, zwykle „z tyłu opakowania”; oznaczanie wartości odżywczej w głównym polu widzenia (np. „z przodu opakowania”) pozostaje dobrowolnym.

Mają zastosowanie konkretne zasady w przypadku powtórzenia informacji z przodu opakowania, które mogą dotyczyć tylko samej energii lub w połączeniu z tłuszczem, nasyconymi kwasami tłuszczowymi, cukrem i solą. W takich przypadkach, wartość energetyczna musi być podawana w wielkościach absolutnych w przeliczeniu na 100 g (ml) a dodatkowo może być wyrażona w przeliczeniu na porcję. Nowe rozporządzenie zachowuje wymóg przedstawiania energii zarówno w kilodżulach (kJ) jak i kilokaloriach (kcal) w przeliczeniu na 100 g(ml) ( kilokaloria zawiera 4,2 kJ). Gdy ta informacja jest deklarowana dla porcji lub jednostkowej ilości żywności (np. herbatnika) , musi być podana wielkość porcji/sztuki razem z ilością porcji lub sztuk, które zawiera opakowanie.

Dla większości etykiet na opakowaniach żywności, wymagany jest minimalny rozmiar czcionki wynoszący 1,2 mm w przypadku wszystkich informacji obowiązkowych. Do mniejszych opakowań (których największa powierzchnia wynosi poniżej 80 cm2) mają stosują się mniejsze wymogi dotyczące wielkości czcionki (0,9 mm). Ponadto, nie wolno przedstawiać dobrowolnych informacji (np. haseł i oświadczeń) w sposób, który przeszkadza prezentacji informacji obowiązkowych.

Oznaczanie alergenów
Szereg środków spożywczych zostało uznanych jako odpowiedzialne za większość alergicznych reakcji pokarmowych. Jeśli są one obecne w żywności, muszą być one wyraźnie pokazane i zaznaczone na liście składników. Wymagania dotyczące przekazywania informacji o alergenach obejmują także żywność nie opakowaną, a w tym sprzedawaną w restauracjach i kawiarniach.

Wymogi językowe
Wymagane będzie aby obowiązkowe informacje o żywności podawać w języku łatwo zrozumiałym dla konsumentów. Dodatkowo, państwa członkowskie, w których żywność jest sprzedawana mogą zastrzec, że informacje będą podawane w jednym lub kilku językach urzędowych Unii.

Wymogi dotyczące sprzedaży na odległość
W przypadkach gdy żywność jest sprzedawana za pośrednictwem „środków porozumiewania się na odległość” (np. internet lub sprzedaż katalogowa), muszą być udostępnione obowiązkowe informacje na etykiecie przed dokonaniem zakupu. Informacje te muszą być także przedstawione na wszelkich materiałach towarzyszących sprzedaży na odległość lub dostarczonych z użyciem innych właściwych środków(np. strona internetowa lub katalog),

Wejście w życie
Wszystkie opakowane środki spożywcze sprzedawane w obrębie UE muszą prezentować informacje żywieniowe zgodnie z nowymi zasadami w ciągu trzech lat od ich formalnego przyjęcia tam gdzie jest ona (informacja) dostarczana, tj. do grudnia 2014 r. Jeśli jednak, nie przekazywano takich informacji, obowiązek stosowania się do nowych wymogów prawnych nie będzie obowiązkowy wcześniej niż po 5 latach od ich formalnego przyjęcia, tj. grudnia 2016.

Zwolnienia
Nowe rozporządzenie zwalnia niektóre kategorie żywności z wymogów obowiązkowego oznaczania wartości odżywczej. Zwolnienia obejmują żywność nieprzetworzoną lub środki w odniesieniu do których informacja żywieniowa nie jest uważana za czynnik decydujący o decyzjach zakupowych konsumentów lub takie, których opakowanie jest za małe aby uwzględnić wymogi dotyczące obowiązkowego oznaczania.

Napoje alkoholowe są tymczasowo zwolnione z wymagań odnośnie przedstawiania wykazu składników i informacji żywieniowej. W ciągu jednak trzech lat od wejścia Rozporządzenia w życie, Komisja Europejska, zbada to zagadnienie i w razie konieczności, zaproponuje poprawki.

Perspektywy
Nowe prawo dotyczące etykietowania ma na celu umożliwienie dokonywania przez konsumentów świadomych wyborów żywności. Wyzwaniem pozostają jednak wywoływanie zainteresowania konsumentów zdrowym żywieniem i ich motywowaniem. Istnieje nadzieja, że przekazywanie spójnych informacji o produktach żywnościowych pomoże w zwiększeniu świadomości i wykorzystaniu informacji żywieniowych.

Piśmiennictwo

  1. Dyrektywa Rady 90/496/EWG z dnia 24 września 1990 r. w sprawie oznaczania wartości odżywczej środków spożywczych: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1990L0496:20081211:PL:PDF
  2. Dyrektywa 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich w zakresie etykietowania, prezentacji i reklamy środków spożywczych: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:15:05:32000L0013:PL:PDF
  3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0018:0063:PL:PDF 
O EUFIC
Europejska Rada Informacji o Żywności (ang. The European Food Information Council -EUFIC) jest organizacją typu non-profit, która dostarcza potwierdzonych naukowo informacji dotyczących jakości i bezpieczeństwa żywności oraz powiązań między sposobem żywienia a stanem zdrowia w sposób zrozumiały dla konsumentów. Adresatem tych informacji są media, osoby zawodowo związane z ochroną zdrowia i żywieniem, edukatorzy oraz liderzy opinii.

Dodatkowe informacje
Ostatnia aktualizacja tej witryny miała miejsce 26/09/2016
Przeglądanie wszystkich wyników wyszukiwania