Kliknutím sem prejdete na domovskú stránku EUFIC
BEZPEČNOST A AKOST POTRAVÍN
POTRAVINÁRSKA TECHNOLÓGIA
Food Risk Communication
VÝŽIVA
ZDRAVIE A ŽIVOTNÝ ŠTÝL
CHOROBY SÚVISIACE SO STRAVOU
Prehľady pre spotrebiteľa
(Iba v angličtine)
Jedlo na zamyslenie (Food for thought)
(Iba v angličtine)
Iniciatívy EÚ
(Čiastočne preložené)
In the spotlight
Energetická rovnováha
Mediálne centrum

Informácie publikované na týchto stránkach sú v súlade s normou dôveryhodnosti informácií o zdraví na internete (tzv. HONcode): Bližšie informácie nájdete tu Informácie publikované na týchto stránkach sú v súlade s normou dôveryhodnosti informácií o zdraví na internete (tzv. HONcode):
Bližšie informácie nájdete tu.ČASOPIS FOOD TODAY 11/2003

Zdravé rastliny znamenajú zdravé potraviny

Food TodayČloveka, ktorý zahryzne do kúska čerstvého ovocia či zeleniny, zaujíma, aké "zložky" navyše skonzumuje. Nedávna správa Európskej komisie o pesticídoch v potravinách by mala upokojiť všetkých, ktorí obľubujú chutné, čerstvé produkty. Legislatívci EÚ v súčasnosti preverujú už i tak prísne pravidlá o používaní pesticídov pri produkcii potravín, aby zabezpečili ich striktnú aplikáciu.
Spotrebitelia sa nemusia obávať, že na konzumovaných potravinách sú pesticídy. Správa o monitorovacích programoch v štátoch EÚ v r. 2001 uvádza, že väčšina produktov, ktoré konzumujeme (ovocie, zelenina, cereálie a potraviny živočíšneho a rastlinného pôvodu) a ktoré boli ošetrené pesticídmi, neobsahuje rezíduá pesticídov na úrovni škodlivých hladín. V skutočnosti 96 % vzoriek vyšetrovaných národnými kontrolnými orgánmi neobsahovalo detegovateľné rezíduá, prípadne ich obsahovalo v takých malých množstvách, ktoré nemôžu predstavovať žiadne riziko.
Legislatíva EÚ o pesticídoch či "produktoch na ochranu rastlín" presne uvádza, ktoré pesticídy, insekticídy, fungicídy atď. možno používať a ako. EÚ v r. 1991 rozhodla, že bude kontrolovať všetky produkty aplikované v členských štátoch a bude ich v nadväznosti na výsledky posúdenia autorizovať na používanie v rámci EÚ, alebo požadovať, aby boli stiahnuté z trhu.
 
Zákony EÚ limitujú, koľko ochranného prostriedku smie zostať v zelenine, ovocí, obilninách a potravinách živočíšneho a rastlinného pôvodu. Tieto zákony definujú tzv. "najvyššie limity rezíduí", ktoré sú určené na základe vyhodnotenia údajov o kritickej poľnohospodárskej praxi (existujúcom alebo navrhovanom používaní) a údajov z pokusov. Limity sú v skutočnosti oveľa prísnejšie ako toxikologické limity definované vedcami. Aby sa preverilo, či skutočné hladiny neprekračujú tie, ktoré sú legislatívne definované, prebieha v EÚ pravidelné monitorovanie a oznamovanie výsledkov.
 
Európska komisia teraz navrhuje aktualizovať legislatívu vzťahujúcu sa na používanie prostriedkov na ochranu rastlín v EÚ. Už od r. 1991 bolo zrejmé, že termín r. 2003, ktorý bol určený na posúdenie všetkých látok používaných na ochranu rastlín, nemožno splniť. Komisia preto navrhla predĺžiť tento termín do r. 2008 a zároveň zaviesť postupy "fast-track" pre látky, kde je rozhodnutie o autorizácii či stiahnutí z trhu úplne jasné. Keďže už existuje Európsky úrad pre potraviny EFSA, bude zainteresovaný na vykonávaní prehľadov a odporúčaní opatrení. Od r. 1991 Komisia posudzuje aj "nové" látky na trhu.
 
V prípade nejestvujúcich limitov EÚ mohli národné orgány až doteraz definovať limity rezíduí pre produkty predávané vo vlastných krajinách. Rozdiely medzi jednotlviými štátmi však v minulosti zapríčinili viac sporov, pretože produkty vyrobené v jednom štáte EÚ nemohli byť predávané v iných, kde boli prísnejšie obmedzenia. Toto je rozpor s myšlienkou spoločného európskeho trhu, kde ide o voľný pohyb tovaru a služieb z jedného štátu do iného.
 
Európska komisia preto navrhla, aby hladiny rezíduí produktov, nepreverených EÚ, neprekračovali 0,01 miligram v kilograme potraviny. Po vedeckom posúdení týchto produktov EÚ určí limity formou jediného legislatívneho textu.
 
A tak, keďže produkty, ktoré chránia rastliny pred chorobami a hladnými škodcami, sa používajú obozretne a v súlade so zákonom, spotrebitelia si môžu aj naďalej pochutnávať na rozmanitých hodnotných potravinách bez nežiaducich hladín chemikálií.
Súvisiace podcasty
Food safety, Kontaminujúce látky v potravinách, Additives
ČASTO KLADENÉ OTÁZKY (FAQ) (Iba v angličtine)
ČO JE EUFIC
Európska rada potravinárskych informácií (European Food Information Council, EUFIC) je nezisková organizácia, ktorá poskytuje vedecky podložené informácie o bezpečnosti a akosti potravín, zdraví a výžive médiám, výživovým odborníkom, lekárom, pedagógom a ľuďom ovplyvňujúcim verejnú mienku tak, aby boli pre spotrebiteľov zrozumiteľné.

Ďalšie informácie
Dátum poslednej aktualizácie tejto stránky: 22/08/2016
Zobraziť všetky výsledky hľadania