Kliknutím sem prejdete na domovskú stránku EUFIC
BEZPEČNOST A AKOST POTRAVÍN
POTRAVINÁRSKA TECHNOLÓGIA
Food Risk Communication
VÝŽIVA
ZDRAVIE A ŽIVOTNÝ ŠTÝL
CHOROBY SÚVISIACE SO STRAVOU
Prehľady pre spotrebiteľa
(Iba v angličtine)
Jedlo na zamyslenie (Food for thought)
(Iba v angličtine)
Iniciatívy EÚ
(Čiastočne preložené)
In the spotlight
Energetická rovnováha
Mediálne centrum

Informácie publikované na týchto stránkach sú v súlade s normou dôveryhodnosti informácií o zdraví na internete (tzv. HONcode): Bližšie informácie nájdete tu Informácie publikované na týchto stránkach sú v súlade s normou dôveryhodnosti informácií o zdraví na internete (tzv. HONcode):
Bližšie informácie nájdete tu.ČASOPIS FOOD TODAY 09/2002

Aktuálne informácie o BSE

Food TodayPri komunikácii o správnej výžive a bezpečnosti potravín sú potrebné vedecky opodstatnené informácie prezentované v danej súvislosti pokojným spôsobom. Oblasťou, kde tomu tak doteraz jednoznačne nebolo, je bovinná spongiformná encefalopatia označovaná skratkou BSE. Pozrime sa teraz na skutočnosti o BSE a identifikujme problémy, na ktoré dosiaľ vedci nevedia odpovedať.

Čo je BSE?
Bovinná spongiformná encefalopatia (BSE), bežne známa ako "choroba šialenstva kráv" je zhubné ochorenie mozgu, ktoré postihuje hovädzí dobytok. BSE patrí k priónovým ochoreniam označovaným ako transmisné (prenosné) spongiformné encefalopatie (TSE). TSE sú zhubné ochorenia zapríčiňujúce spongióznu degeneráciu mozgu a výrazné neurologické symptómy. Pôvod BSE dosiaľ nepoznáme. Podľa jednej teórie ide o "prenosné beztvaré ("samotárske") prióny", ktoré sú schopné vstupovať do interakcie s normálnymi priónmi (bielkovinami bežne sa nachádzajúcimi prevažne v mozgu, ale aj v iných tkanivách ľudí a zvierat), pričom vyvolávajú ich transformáciu na "prenosné prióny". Predpokladá sa, že pri vývoji BSE pôsobia ak iné faktory, ktoré sa v súčasnosti skúmajú.

Nie je potvrdená cesta prenosu
Cesta prenosu BSE stále ešte nie je potvrdená. Predpokladá sa, že dobytok sa môže infikovať BSE pri kŕmení mäsovou a kostnou múčkou alebo obnovenými produktmi vyrobenými zo svaloviny infikovanej BSE. Ďalšie možné cesty a príčiny prenosu neboli dosiaľ stanovené. Od vypuknutia choroby v r. 1992 v UK počet prípadov BSE každoročne výrazne klesá. V r. 1999 bolo evidovaných 2300 prípadov. Tento počet poklesol v r. 2000 na 1443 a do novembra 2002 na 755. Podobne menšie počty boli evidované v Rakúsku, Belgicku, Českej republike, Dánsku, F9nsku, Francúzsku, Nemecku, Grécku, Írsku, Taliansku, Japonsku, Lichtenštajnsku, Luxembursku, Holandsku, Portugalsku, Slovensku, Slovinsku, Španielsku a Švajčiarsku (aktualizované údaje pozri na http://www.oie.int/).

Dosiaľ bola BSE detegovaná len u hovädzieho dobytka. Existuje teoretické riziko BSE u oviec, dodnes sa to však nepreukázalo s výnimkou experimentov v mimoriadne extrémnych laboratórnych podmienkach.

Môže BSE postihnúť ľudí?
Vedecky nebola dokázaná priama súvislosť, v nadväznosti na niektoré neurologické a cytologické (tkanivá) výskumy sa však predpokladá, že môže existovať súvislosť medzi BSE dobytka a variantom Creutzfeldtovej-Jakobsovej choroby (v-CJD) u ľudí.

Prvý prípad v-CJD bol evidovaný v UK v marci 1996. Toto ochorenie, podobne ako BSE, zapríčiňuje spongiózne zmeny a tým aj degeneráciu mozgu, Ochorenie sa nedá liečiť a je smrteľné. Do 4. októbra 2002 bolo v UK zaznamenaných 128 prípadov v-CJD (94 potvrdených a 35 podozrení (aktualizované informácie pozri na http://www.doh.gov.uk/cjd/cjdstat.htm). Vo Francúzsku bolo potvrdených 5 prípadov vCJD, v Írsku a Taliansku po jednom. Ďalšie podozrivé prípady sú vo Francúzsku.

Činidlo BSE sa nenašlo v hovädzom mäse ani v kravskom mlieku
Na časti hovädzieho dobytka, o ktorých je pravdepodobné, že by mohli byť infikované BSE činidlom, sa vzťahuje označenie "špecifikovaný rizikový materiál" (SRM). Patrí sem centrálny nervový systém vrátane mozgu, očí a častí hrubého čreva. Z potravinového a krmovinového reťazca bol SRN odstránený. V svalovine, ani v mlieku nebolo činidlo BSE nájdené. Experti WHO a EÚ potvrdili, že kravské mlieko a hovädzina sú bezpečné. Hoci nemožno celkom presne predvídať ďalšie prípady vCJD, pretože má dlhú inkubačnú periódu, riziko vCJD je veľmi malé. Prísne nariadenia, týkajúce sa výživy zvierat, skúšania, porážky, veku dobytka porážaného na mäso a odstraňovania všetkých orgánov, ktoré by mohli predstavovať riziko BSE (SRM), znížili riziko. Zostáva doriešiť otázky, týkajúce sa pôvodu BSE a spôsobu prenosu, preto je táto oblasť predmetom intenzívneho výskumu, ktorý ešte nejaký čas potrvá.

Ďalšie informácie o BSE pozri na http://www.bsereview.org.uk/

Literatúra:

  • BSE and Beef. Food Standards Agency and the Consumers Association. June 2001.
  • Brown P.: Bovine Spongiform encephalopathy and variant Creutzfeldt-Jakob disease. BMJ 2001; 322: 841-844 (7 April)
  • Brown P., Will R. G., Bradley R., Asher D. M., Detwiler L.: Spongiform encephalopathy and variant Creutzfeldt-Jakob disease: background, evolution and current cocenrns. Emerg. Infect Dis. 2001, 7, 6-16.
  • EU Commission. BSE "Vademecum", 3rd Ed. (1988).
  • Institute of Food Science and Technology, UK, Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) and variant Creutzfeldt-Jakob disease (vCJD) in humans. Parts 1 and 2, 2001, http://www.ifst.org/
ČASTO KLADENÉ OTÁZKY (FAQ) (Iba v angličtine)
ČO JE EUFIC
Európska rada potravinárskych informácií (European Food Information Council, EUFIC) je nezisková organizácia, ktorá poskytuje vedecky podložené informácie o bezpečnosti a akosti potravín, zdraví a výžive médiám, výživovým odborníkom, lekárom, pedagógom a ľuďom ovplyvňujúcim verejnú mienku tak, aby boli pre spotrebiteľov zrozumiteľné.

Ďalšie informácie
Dátum poslednej aktualizácie tejto stránky: 24/08/2016
Zobraziť všetky výsledky hľadania