Kliknutím sem prejdete na domovskú stránku EUFIC
BEZPEČNOST A AKOST POTRAVÍN
POTRAVINÁRSKA TECHNOLÓGIA
Food Risk Communication
VÝŽIVA
ZDRAVIE A ŽIVOTNÝ ŠTÝL
CHOROBY SÚVISIACE SO STRAVOU
Prehľady pre spotrebiteľa
(Iba v angličtine)
Jedlo na zamyslenie (Food for thought)
(Iba v angličtine)
Iniciatívy EÚ
(Čiastočne preložené)
In the spotlight
Energetická rovnováha
Mediálne centrum

Informácie publikované na týchto stránkach sú v súlade s normou dôveryhodnosti informácií o zdraví na internete (tzv. HONcode): Bližšie informácie nájdete tu Informácie publikované na týchto stránkach sú v súlade s normou dôveryhodnosti informácií o zdraví na internete (tzv. HONcode):
Bližšie informácie nájdete tu.ČASOPIS FOOD TODAY 06/2006

Pochybnosti o genetickom výskume (časť 3)

Food TodayV predchádzajúcom vydaní Food Today sme sa pozreli na možné výsledky výskumu o interakcii génov a nutrientov. Avšak potenciálne výhody sú zmiernené rozlicnými etickými, právnymi a sociálnymi otázkami, ktoré musia byt zodpovedané.

Vedecký pokrok nám teraz dovoluje skúmat náš genetický profil, ktorý by mohol byt použitý bud zamestnávatelmi, poistovnami alebo inými inštitúciami k identifikácii ludí s genetickými predispozíciami pre konkrétnu chorobu alebo kondíciu. Takáto informácia by mohla byt, prinajmenšom teoreticky, použitá na diskrimináciu proti jednotlivcom. Väcšina informácií získaných z genetického výskumu nebola nikdy predtým sprístupnená, co vyústilo do nových výhrad vo výklade a použití týchto informácií. Problémy týkajúce sa dôvernosti a ludského zdravia, ktoré sú výsledkom vedeckého pokroku, musia byt adresované spolocnosti.

Kritickým problémom pri použití genetickej informácie je súkromie a cestnost. Napríklad dôverná informácia o individuálnom genetickom profile nesmie byt v žiadnom prípade zneužitá na diskrimináciu skupinami ako sú zamestnávatelia, poistovne, školy alebo adopcné agentúry. Vezmúc do úvahy tieto obavy, mnoho spolocností v USA zakázalo použitie testov DNA v žiadostiach o prácu . Niektoré krajiny ako Island a Estónsko smelo pristúpili k vytvoreniu genetickej databanky celej populácie. Spojením s dalšími údajmi, napríklad zdravotnými štatistikami, majú takéto informácie potenciálny úžitok pre vládu, pretože jej pomáhajú urcovat budúcu zdravotnú politiku a financovanie. Avšak takéto informácie sú aj predmetom velkého záujmu dalších strán. Správna rovnováha medzi individuálnym právom na súkromie a regulárnym využitím genetickej informácie musí byt identifikovaná a urcená. Hoci niektoré krajiny majú tieto otázky vyriešené anti-diskriminacnými nariadeniami, rozsah úcinnosti týchto nariadení nebol doteraz posúdený súdmi.

Vlastníctvo informácií

Otázky vlastníctva genetických informácií a technológií odvodených z genetického výskumu sú teraz dalšou oblastou, ktorá si vyžaduje medzinárodnú diskusiu a rokovania. Európska skupina etiky a vedy v nových technológiách (European Group on Ethics and Science in New Technologies) pri EÚ preskúmala otázky patentov polnohospodárskeho genetického výskumu a zaviedla meradlá pre urcenie spravodlivých pravidiel v tejto oblasti (EU Council Directive 98/44/EC). Patentovanie v oblasti výskumu ludského genómu je stále nedoriešené.

Interpretácia informácie

V súvislosti s tým je potrebné vykonat ešte vela práce v oblasti vzdelávania zdravotného personálu a pacientov vo vyhodnocovaní a používaní genetických testov. Mnoho ochorení je spojených s pôsobením viacerých génov a sú silno ovplyvnené environmentálnymi faktormi. Napríklad, ako majú byt vysvetlované testy, ktoré ukazujú predispozíciu na chorobu, ako je rakovina prsníkov ? Normy a stupen kvality kontroly v genetickom testovaní sú v súcasnosti intenzívnym predmetom prebiehajúceho skúmania.

Nelahké odpovede

Neexistujú lahké odpovede na tieto otázky. Etické, právne a sociálne otázky vnášajú pochybnosti do rozvoja výskumu ludského genómu. Na riešenie týchto záležitostí a na podporu všeobecných znalostí technológie u verejnosti sa vynakladá velmi vela práce, za úcelom nespomalit vedecký pokrok. Jednou z úloh bude zabezpecit rovnováhu medzi viacerými výhodami, ktoré prinášajú lepšie znalosti v oblasti stravovania a medzi etickými a sociálnymi úlohami. U každej novej technológie verejnost musí mat prístup k informáciám a byt zapojená do otvorenej diskusie o dopadoch génotypového výskumu na jej život, a tak si vytvorit zasvätený názor.

ČO JE EUFIC
Európska rada potravinárskych informácií (European Food Information Council, EUFIC) je nezisková organizácia, ktorá poskytuje vedecky podložené informácie o bezpečnosti a akosti potravín, zdraví a výžive médiám, výživovým odborníkom, lekárom, pedagógom a ľuďom ovplyvňujúcim verejnú mienku tak, aby boli pre spotrebiteľov zrozumiteľné.

Ďalšie informácie
Dátum poslednej aktualizácie tejto stránky: 24/08/2016
Zobraziť všetky výsledky hľadania