Kliknutím sem prejdete na domovskú stránku EUFIC
BEZPEČNOST A AKOST POTRAVÍN
POTRAVINÁRSKA TECHNOLÓGIA
Food Risk Communication
VÝŽIVA
ZDRAVIE A ŽIVOTNÝ ŠTÝL
CHOROBY SÚVISIACE SO STRAVOU
Prehľady pre spotrebiteľa
(Iba v angličtine)
Jedlo na zamyslenie (Food for thought)
(Iba v angličtine)
Iniciatívy EÚ
(Čiastočne preložené)
In the spotlight
Energetická rovnováha
Mediálne centrum

Informácie publikované na týchto stránkach sú v súlade s normou dôveryhodnosti informácií o zdraví na internete (tzv. HONcode): Bližšie informácie nájdete tu Informácie publikované na týchto stránkach sú v súlade s normou dôveryhodnosti informácií o zdraví na internete (tzv. HONcode):
Bližšie informácie nájdete tu.PRIESKUM RADY EUFIC 06/2006

Moderná biotechnológia v potravinách

Moderná biotechnológia – na konci 20. storočia vstupuje do životov väčšiny Európanov, či už z hľadiska bezpečnosti potravín, medicíny alebo ochrany životného prostredia, ako predmet čulých a často aj kontroverzných spoločenských diskusií. Biotechnológia, ktorá má mnoho vedeckých a priemyselných výhod, vyvoláva rad otázok týkajúcich sa bezpečnosti, etiky a možného dosahu na životné prostredie.

Podkladové články

Tieto podkladové články majú podnietiť diskusiu a prispieť k nej v záujme konsenzu, ktorý je potrebné dosiahnuť pri zodpovedných aplikáciách biotechnológie v potravinárstve. Zameriavajú sa na konkrétne problémy a informácie majú slúžiť verejnosti pri prijímaní rozhodnutí.

ČO JE EUFIC
Európska rada potravinárskych informácií (European Food Information Council, EUFIC) je nezisková organizácia, ktorá poskytuje vedecky podložené informácie o bezpečnosti a akosti potravín, zdraví a výžive médiám, výživovým odborníkom, lekárom, pedagógom a ľuďom ovplyvňujúcim verejnú mienku tak, aby boli pre spotrebiteľov zrozumiteľné.

Ďalšie informácie
Dátum poslednej aktualizácie tejto stránky: 26/09/2016
Zobraziť všetky výsledky hľadania