Kliknutím sem prejdete na domovskú stránku EUFIC
BEZPEČNOST A AKOST POTRAVÍN
POTRAVINÁRSKA TECHNOLÓGIA
Food Risk Communication
VÝŽIVA
ZDRAVIE A ŽIVOTNÝ ŠTÝL
CHOROBY SÚVISIACE SO STRAVOU
Prehľady pre spotrebiteľa
(Iba v angličtine)
Jedlo na zamyslenie (Food for thought)
(Iba v angličtine)
Iniciatívy EÚ
(Čiastočne preložené)
In the spotlight
Energetická rovnováha
Mediálne centrum

Informácie publikované na týchto stránkach sú v súlade s normou dôveryhodnosti informácií o zdraví na internete (tzv. HONcode): Bližšie informácie nájdete tu Informácie publikované na týchto stránkach sú v súlade s normou dôveryhodnosti informácií o zdraví na internete (tzv. HONcode):
Bližšie informácie nájdete tu.ČASOPIS FOOD TODAY 06/2006

Označovanie energetickej hodnoty potravín

Food TodayEtiketa s prehľadom obsahu živín je nástroj na odovzdanie dôležitých informácií o výživovej hodnote a zložení výrobku spotrebiteľom, ktorí tak môžu zhodnotiť spôsob svojho stravovania a životného štýlu. Žiaľ, nie vždy sú tieto informácie zrozumiteľné. V r. 2004 uskutočnil EUFIC prieskum medzi spotrebiteľmi o tom, aké informácie očakávajú na etiketách. Zistilo sa, že väčšina spotrebiteľov nehľadá na etiketách informácie o obsahu živín, a mnohí si takéto informácie nevšímajú. Pozitívnou správou však je, že princípy zdravej výživy sú vo všeobecnosti dobre známe. Dobre známy je aj pojem „energia“ a „kilojouly", hoci  len málo konzumentov skutočne vie, ako tieto informácie využiť. EUFIC sa rozhodol preskúmať, či by mohol iný spôsob sprostredkovania informácií o energetickej hodnote potravín zvýšiť záujem spotrebiteľov o  informácie na etiketách. A tu sa ponúka otázka, či je možné zvýšiť záujem spotrebiteľov o výživu správnou motiváciou tak, aby uplatnili pravidlá správnej  výživy v každodennom stravovaní.
Testovanie upravených etikiet
 
Na prieskume sa zúčastnili spotrebitelia zo štyroch európskych krajín (Nemecko, Veľká Británia, Francúzsko, Holandsko), ktorí prezentovali svoj názor na upravené etikety niektorých všeobecne známych výrobkov. Predná strana obalu bola upravená informačnými vlajočkami, ktoré poskytovali informácie o energetickom obsahu produktu, prezentované rozličným spôsobom. Na zadnej strane obalu boli ďalšie informácie o výžive, ktoré sú zvyčajne na prednej strane obalu, v podobe informačnej vlajočky o energetickej hodnote s odkazom na internetovú stránku s doplnkovými informáciami.
 
Informačné vlajočky na prednej strane obalu
 
Informácie o energetickom obsahu na prednej strane obalu  mali u účastníkov prieskumu pozitívny ohlas, a radi by ich uvítali na všetkých obaloch. Spotrebitelia uviedli, že informácie boli dobre viditeľné a umožňovali im rýchlo sa rozhodnúť pri kúpe výrobku. Táto zmena by mohla byť veľmi užitočná pri výbere výrobkov, ktoré nevyskúšali.
 
Podať správu jednoducho
 
Veľmi populárne bolo označenie na prednej strane etikety, ktoré sprostredkovalo informáciu o energetickej hodnote výrobku na jednu porciu alebo na 100 g výrobku. Uvedenie energetického obsahu na 100 g výrobku umožnilo ľahšie porovnať rôzne produkty, zatiaľ čo výpočet energie na porciu umožnil ľahšie vypočítať aktuálny energetický príjem za predpokladu, že spotrebitelia poznali, aká má byť veľkosť porcie. Informácie o potrebe denného príjmu energie mali tiež pozitívny ohlas, ale používanie komplikovaných grafov a percentuálnych podielov spotrebitelia nemali radi. Aj keď tieto informačné vlajočky uvítala väčšina ľudí, našli sa aj takí, ktorým sa toto sprostredkovanie informácií nepáčilo, pretože im to uberalo potešenie z jedla. Tento typ informácií bol viac prijateľný na zadnej strane etikety.
 
Energia zaujíma ľudí najviac
 
Väčšina respondentov súhlasila s tým, že informácia o energii bola najdôležitejšia, a väčšina ľudí, ktorí si kontrolujú svoju hmotnosť, ju aj správne pochopila. Avšak niektorí spotrebitelia, obzvlášť starší, mali pocit, že informácie o obsahu soli a tuku by mohli byť pre nich rovnako dôležité.
  
Motivácia k zmene stravovacích návykov
 
Väčšina ľudí bola toho názoru, že informačné vlajočky by im mohli pomôcť viac sa zamýšľať nad vlastnými stravovacími návykmi. Pre respondentov, ktorí majú prístup na internet, mala webová stránka s doplňujúcimi informáciami o energetickom obsahu a ostatných stravovacích faktoroch dobrú odozvu.
 
Priestor na zlepšenie
 
Hoci spotrebitelia našli na označeniach množstvo nezhôd v názvosloví, každý súhlasil, že navrhované zmeny boli pozitívnym krokom. Vo všeobecnosti boli reakcie rôznych respondentov v rôznych krajinách na dané zmeny pozoruhodne totožné.
ČO JE EUFIC
Európska rada potravinárskych informácií (European Food Information Council, EUFIC) je nezisková organizácia, ktorá poskytuje vedecky podložené informácie o bezpečnosti a akosti potravín, zdraví a výžive médiám, výživovým odborníkom, lekárom, pedagógom a ľuďom ovplyvňujúcim verejnú mienku tak, aby boli pre spotrebiteľov zrozumiteľné.

Ďalšie informácie
Dátum poslednej aktualizácie tejto stránky: 24/08/2016
Zobraziť všetky výsledky hľadania