Kliknutím sem prejdete na domovskú stránku EUFIC
BEZPEČNOST A AKOST POTRAVÍN
POTRAVINÁRSKA TECHNOLÓGIA
Food Risk Communication
VÝŽIVA
ZDRAVIE A ŽIVOTNÝ ŠTÝL
CHOROBY SÚVISIACE SO STRAVOU
Prehľady pre spotrebiteľa
(Iba v angličtine)
Jedlo na zamyslenie (Food for thought)
(Iba v angličtine)
Iniciatívy EÚ
(Čiastočne preložené)
In the spotlight
Energetická rovnováha
Mediálne centrum

Informácie publikované na týchto stránkach sú v súlade s normou dôveryhodnosti informácií o zdraví na internete (tzv. HONcode): Bližšie informácie nájdete tu Informácie publikované na týchto stránkach sú v súlade s normou dôveryhodnosti informácií o zdraví na internete (tzv. HONcode):
Bližšie informácie nájdete tu.ČASOPIS FOOD TODAY 06/2002

Konjugované linolové kyseliny – zázračné živiny?

Food TodayMyšlienka, že konjugované linolové kyseliny (CLA) môžu chrániť pred určitými onkologickými ochoreniami a pred srdcovými ochoreniami, je atraktívna, avšak poznatky získané do dnešného dňa sú ešte ďaleko od záverov.

CLA sú prírodné zložky zvieracích potravín derivované z kyseliny linolovej. Nachádzajú sa v mliečnom tuku, mliečnych výrobkoch a mäse z prežúvavých kopytníkov. Nedávno sa zdvihla vlna záujmu o obsah CLA v strave vďaka poznatkom, založeným hlavne na výskume na zvieratách, ktoré naznačujú potenciálne zdravotné výhody. Keďže súčasné poznatky o výžive odporúčajú konzumáciu menej živočíšnych tukov, objavujú sa otázky o možnom poklese konzumácie CLA vo výžive a o následných zdravotných dôsledkoch.

Podnikol sa výskum CLA vo viacerých oblastiach vrátane onkologických ochorení, srdcových ochorení, cukrovky a úpravy hmotnosti. Vo všetkých oblastiach sú ešte poznatky nedostatočné.

Ochrana pred rakovinou
Prvé výskumy na modeloch so zvieratami ukázali, že CLA môže spomaliť vznik a rozvoj rakoviny, a dnes existujú poznatky aj o tom, že CLA môže pomôcť pri ochrane pred určitými druhmi rakoviny. Väčšina poznatkov z výskumov účinkov CLA na rakovinu prsníkov, kože, pečene a hrubého čreva však pochádza z výskumov na ľudskom a zvieracom tkanive. I keď klinické štúdie sú obmedzené, nedávny výskum preukázal, že nízke riziko rakoviny prsníka súvisí s vysokým príjmom CLA, hojnou konzumáciou syra a vysokými hladinami CLA v krvi. Súvislosti však nepreukazujú príčinné a dôsledkové vzťahy a na pokračovanie v týchto nádejných výsledkoch sú nutné ďalšie štúdie na ľuďoch.

Kardiovaskulárne ochorenia
Jedným z hlavných rizikových faktorov koronárnej choroby srdca sú abnormálne hladiny tukov v krvi, hlavne vysoké hladiny lipoproteínov s nízkou hustotou (LDL), cholesterolu (príp. „zlého“ cholesterolu). Uvažovanie o potenciálnych výhodách CLA je založené na výsledkoch zo zvieracích modelov, avšak obmedzené množstvo výskumov na ľuďoch neposkytlo stále dôkazy prospešných účinkov CLA na krvné tuky a aterosklerózu.

Diabetes
Výskyt cukrovky 2. typu (druh cukrovky bežne súvisiacej s nadváhou) v Európe dramaticky stúpa. Existuje niekoľko dôkazov, že CLA môžu mať schopnosť normalizovať metabolizmus glukózy. I keď je výskum ešte ďaleko od akýchkoľvek záverov, je tu podpora pre ďalšiu prácu.

Zloženie tela
Preukázalo sa, že CLA pozmeňujú zloženie tela u dospievajúcich myší – zvýšil sa výdaj energie, narástlo telesné svalstvo a znížil sa telesný tuk. U ľudí sa nepreukázali podobné efekty a je potrebný ďalší výskum.

Zdroje CLA
CLA sa nachádzajú v tučných potravinách pochádzajúcich z prežúvavých zvierat, ako napr. plnotučné mlieko, mliekarenské výrobky a tučné mäso. Je možné ďalšie zvyšovanie obsahu CLA v týchto potravinách zvýšením množstva rastlinných olejov s vysokým obsahom linolových kyselín (napr. slnečnicový a sójový olej) v krmive dobytka. Takto sa preukázateľne zvýši obsah CLA v mlieku. Navyše pasenie dobytka ďalej zvyšuje obsah CLA v mlieku, najmä ak sa tráva nachádza v ranom vývinovom štádiu.

Potrebný ďalší výskum
Aj keď výskum vyzerá sľubne, nemožno prijať pevné závery týkajúce sa ideálneho množstva CLA vo výžive a neexistujú zatiaľ žiadne odporúčania o príjme CLA. Jednou z oblastí, ktorej treba venovať pozornosť, je prípad vyšších príjmov CLA. Podobne ako pri mnohých iných objavoch v dynamickej oblasti výživy, je potrebný ďalší výskum.

Literatúra:

  1. Cannella C and Giusti AM (2000) Conjugated linoleic acid: a natural anticarcinogenic substance from animal food. Ital. J Food Sc, 12:123-27
  2. Lawson, RE, Moss, AR & Givens, DI (2001) The role of dairy products in supplying conjugated linoleic acid to man's diet: a review. Nutrition Research Reviews 14, 153-172
  3. Stanley, J & Hunter, K (2001) The wonder nutrient. Chemistry and Industry, 19th November, 729-731
Súvisiace podcasty
Fats, Food-related diseases, Healthy eating, Food Choice, Omegas, Trans fatty acids
Fats, Obesity, Food-related diseases, Cardiovascular disease
ČASTO KLADENÉ OTÁZKY (FAQ) (Iba v angličtine)
ČO JE EUFIC
Európska rada potravinárskych informácií (European Food Information Council, EUFIC) je nezisková organizácia, ktorá poskytuje vedecky podložené informácie o bezpečnosti a akosti potravín, zdraví a výžive médiám, výživovým odborníkom, lekárom, pedagógom a ľuďom ovplyvňujúcim verejnú mienku tak, aby boli pre spotrebiteľov zrozumiteľné.

Ďalšie informácie
Dátum poslednej aktualizácie tejto stránky: 24/08/2016
Zobraziť všetky výsledky hľadania