Kliknutím sem prejdete na domovskú stránku EUFIC
BEZPEČNOST A AKOST POTRAVÍN
POTRAVINÁRSKA TECHNOLÓGIA
Food Risk Communication
VÝŽIVA
ZDRAVIE A ŽIVOTNÝ ŠTÝL
CHOROBY SÚVISIACE SO STRAVOU
Prehľady pre spotrebiteľa
(Iba v angličtine)
Jedlo na zamyslenie (Food for thought)
(Iba v angličtine)
Iniciatívy EÚ
(Čiastočne preložené)
In the spotlight
Energetická rovnováha
Mediálne centrum

Informácie publikované na týchto stránkach sú v súlade s normou dôveryhodnosti informácií o zdraví na internete (tzv. HONcode): Bližšie informácie nájdete tu Informácie publikované na týchto stránkach sú v súlade s normou dôveryhodnosti informácií o zdraví na internete (tzv. HONcode):
Bližšie informácie nájdete tu.ČASOPIS FOOD TODAY 05/2010

Pravidelné raňajky – zdravý návyk v detstve aj v dospelosti

Raňajky nám dodávajú energiu a živiny na správne naštartovanie denných aktivít. Pravidelné raňajky znamenajú lepší príjem živín a pomoc pri udržiavaní zdravej telesnej hmotnosti. Sú dôležité predovšetkým u detí a adolescentov, pretože podporujú schopnosť učiť sa a podávať dobré výkony v škole, najmä u detí s neprimeraným výživovým stavom. Keďže toto jedlo sa často vynecháva, Európania si musia začať uvedomovať význam raňajok.
Koniec hladu
 
Väčšina detí a mladých ľudí začína s intenzívnymi aktivitami okamžite po prebudení, keď telo viac hodín hladovalo. Požiadavka svalov a mozgu na glukózu výrazne narastá a telo potrebuje palivo. Raňajky prerušia celonočné hladovanie a poskytnú energiu, čo naštartuje telo a zbystrí myseľ.1,2 Vieme však, že 10 – 30 % európskych detí neraňajkuje, čo sa najčastejšie týka starších adolescentov a dievčat.3,4
 
Výživné jedlo
 
Deti, ktoré pravidelne raňajkujú, prijímajú odporúčané dávky živín oveľa častejšie v porovnaní s deťmi, ktoré vynechávajú raňajky, pričom majú vyšší denný príjem dôležitých vitamínov, minerálnych látok a vlákniny.1 Pri stručnom pohľade na bežnú škálu raňajok nie je ťažké uhádnuť, v čom to spočíva: na vrchole rebríčka nachádzame mliečne výrobky, hotové cereálie, chlieb, pečivo, šťavy, ovocie a vajcia.4 Okrem napĺňania výživových odporúčaní tí, ktorí pravidelne raňajkujú, pristupujú oveľa pozitívnejšie k svojmu zdraviu, pričom prijímajú viac ovocia a zeleniny a viac sa pohybujú.5
 
Kto pravidelne raňajkuje, je štíhlejší
 
Existujú zreteľné dôkazy o tom, že deti, ktoré pravidelne raňajkujú, sú štíhlejšie. Nedávny systematický prehľad šestnástich štúdií vyhodnotil účinok vynechávania raňajok na reguláciu hmotnosti u vyše 59 000 európskych detí a adolescentov. Ukázalo sa, že pravidelná konzumácia raňajok súvisí s nižším indexom telesnej hmotnosti (BMI) a chráni proti nadváhe a obezite.6 K podobným zisteniam dospeli aj iné prehľady.1 Podobne ako pri všetkých pozorovacích štúdiách aj tu si však treba uvedomiť, že nemusí ísť o kauzálnu súvislosť.
 
Výkon
 
Dávnejšie laboratórne štúdie poukázali na pozitívny vplyv pravidelných raňajok na indikátory výkonu z hľadiska pamäti, sústredenia a tvorivosti.2 Nedávny systematický prehľad zobral do úvahy 45 štúdií v laboratórnom a školskom meradle, ktorého úlohou bolo určiť, či raňajky skutočne ovplyvňujú výkon detí v škole.1 Dôkazy naznačili, že konzumácia raňajok pôsobila na školské deti oveľa lepšie ako  ich vynechávanie. Zdá sa, že oveľa dôležitejšia ako konkrétne množstvo a typ jedla skonzumovaného na raňajky je skutočnosť, že deti vôbec niečo jedia.
 
Raňajkové kluby
 
Dôkazy o priaznivých účinkoch pravidelného raňajkovania viedla k vzniku raňajkových iniciatív, napríklad raňajkových klubov v školách, napríklad koncom 90. rokov 20. storočia v UK.7 Odhliadnuc od výživových prínosov raňajkové kluby sú príležitosťou na spoločenské styky detí, predstavujú pokojný začiatok dňa a zistilo sa, že zlepšujú dochvíľnosť, správanie a návštevu školy, a to všetko môže priaznivo vplývať na učenie. Aj keď väčšina štúdií raňajkových klubov poukázala na lepšiu motiváciu a sústredenosť detí počas doobedňajšieho vyučovania, priaznivé účinky boli spočiatku najzjavnejšie u detí so suboptimálnym stavom výživy.1
 
Európska raňajková kampaň
 
Keďže raňajky majú množstvo priaznivých účinkov, pričom veľa detí pravidelne neraňajkuje, nie je prekvapením, že v r. 2008 bola naštartovaná kampaň ‘Raňajky sú najlepšie’, ktorá má propagovať význam raňajok.8 Za kampaňou stojí Európska zdravotnícka asociácia, Európska federácia združení dietetikov a iné európske zdravotnícke orgány a podporuje ju Generálny direktoriát Európskej komisie pre zdravie a spotrebiteľov. Cieľom tejto iniciatívy je zdôrazňovať priaznivé účinky pravidelných raňajok tvorcom európskej potravinovej politiky a podporovať využívanie posolstva ako ‘raňajkujte denne’ v rámci zdravotníckych kampaní pre obyvateľstvo a školských osnov.
 
Dobrý príklad
 
Raňajky zlepšujú celkový prívod živín a súvisia s výkonnosťou a reguláciou telesnej hmotnosti, ak sú rešpektované kalorické nároky jednotlivca.1,6 Deti a adolescenti pravidelne raňajkujú v rodinách, kde raňajkujú aj dospelí, preto treba nabádať rodičov, aby išli príkladom.9 Tam, kde to nie je možné, poskytujú dobrú alternatívu školské raňajkové kluby, ktoré poskytujú výživné raňajky ako aj hostiteľské prostredie pre dôležité spoločenské kontakty.
 
Odkazy
  1. Hoyland A, Dye L, Lawton CL. (2009). Systematic review of the effect of breakfast on the cognitive performance of children and adolescents. Nutrition Research Reviews 22(2):220-243.
  2. Benton D, Parker PY. (1998). Breakfast, blood glucose, and cognition. American Journal of Clinical Nutrition 67(4):772S-778S.
  3. Rampersaud GC et al. (2005). Breakfast habits, nutritional status, body weight and academic performance in children and adolescents. Journal of the American Dietetic Association 105(5):743-760.
  4. Mullan BA, Singh M. (2010). A systematic review of the quality, content, and context of breakfast consumption. Nutrition and Food Science 40(1):81-114.
  5. Vereecken C, Dupuy M, Rasmussen M et al. (2009). Breakfast consumption and its socio-demographic and lifestyle correlates in schoolchildren in 41 countries participating in the HBSC study. International Journal of Public Health 54:S180-S190.
  6. Szajewska H, Ruszczynski M. (2010). Systematic review demonstrating that breakfast consumption influences body weight outcomes in children and adolescents in Europe. Critical Reviews in Food Science and Nutrition 50(2):113-119.
  7. UK School Food Trust. Prínos raňajkových klubov v základných školách zanedbaných častí Londýna. December 2008. Dostupné na: http://www.schoolfoodtrust.org.uk/doc_item.asp?DocCatId=1&DocId=94, accessed 11 April 2010.
  8. Kampaň Raňajky sú najlepšie: http://www.breakfastisbest.eu//
  9. Pearson N, Biddle SJ, Gorely T. (2009). Family correlates of breakfast consumption among children and adolescents. A systematic review. Appetite 52(1):1-7.
ČASTO KLADENÉ OTÁZKY (FAQ) (Iba v angličtine)
ČO JE EUFIC
Európska rada potravinárskych informácií (European Food Information Council, EUFIC) je nezisková organizácia, ktorá poskytuje vedecky podložené informácie o bezpečnosti a akosti potravín, zdraví a výžive médiám, výživovým odborníkom, lekárom, pedagógom a ľuďom ovplyvňujúcim verejnú mienku tak, aby boli pre spotrebiteľov zrozumiteľné.

Ďalšie informácie
Dátum poslednej aktualizácie tejto stránky: 24/08/2016
Zobraziť všetky výsledky hľadania