Kliknutím sem prejdete na domovskú stránku EUFIC
BEZPEČNOST A AKOST POTRAVÍN
POTRAVINÁRSKA TECHNOLÓGIA
Food Risk Communication
VÝŽIVA
ZDRAVIE A ŽIVOTNÝ ŠTÝL
CHOROBY SÚVISIACE SO STRAVOU
Prehľady pre spotrebiteľa
(Iba v angličtine)
Jedlo na zamyslenie (Food for thought)
(Iba v angličtine)
Iniciatívy EÚ
(Čiastočne preložené)
In the spotlight
Energetická rovnováha
Mediálne centrum

Informácie publikované na týchto stránkach sú v súlade s normou dôveryhodnosti informácií o zdraví na internete (tzv. HONcode): Bližšie informácie nájdete tu Informácie publikované na týchto stránkach sú v súlade s normou dôveryhodnosti informácií o zdraví na internete (tzv. HONcode):
Bližšie informácie nájdete tu.ČASOPIS FOOD TODAY 07/2007

Stravovacie návyky a preferencie adolescentov v Európe

Food TodayVýsledky štúdie HELENA (Healthy Lifestyle in Europe by Nutrition in Adolescents) poskytujú nový pohľad na potraviny a životný štýl mladých ľudí v 5 krajinách a poukazujú na prekvapivé podobnosti ako aj rozdiely v rámci Európy.

Štúdia HELENA je trojročný projekt financovaný EÚ, ktorý má za cieľ prehĺbiť poznatky o životnom štýle a stravovacích návykoch mladých ľudí od 13 do 16 rokov v 10 krajinách Európy (bližšie zámery projektu pozri vo Food Today, č. 49 – jún 2005).

Iniciačná fáza projektu

Príjem potravín je ovplyvňovaný nazeraním a postojmi na výživu a zdravie, ako aj na výber a preferencie. Priebežne sa v rámci štúdie uskutočnil výskum zameraný na tieto parametre z kvalitatívneho hľadiska, v rámci ktorého sa hlbšie analyzovalo  ľudské správanie a príčiny, ktoré ho ovplyvňujú. Táto časť štúdie sa robila v piatich participujúcich krajinách (Belgicko, Maďarsko, Španielsko, Švédsko a Veľká Británia).

Metóda

Celkovo 304 školákov bolo rozdelených podľa pohlavia a veku (13 – 14 a 15 – 16 roční) do 44 skupín v rámci 5 krajín. Prieskum sa realizoval formou diskusie, ktorú v skupinách viedli skúsení moderátori pomocou návodov preložených do jazyka každej zúčastnenej krajiny. Účastníkom boli  kladené otázky ohľadom troch hlavných vplyvov na výber  potravín počas dňa. 

Výsledky

Malé občerstvenie je univerzálne
Vzory jedál a výber potravín boli medzi jednotlivými krajinami premenlivé. Tri jedlá za deň a malé občerstvenia medzitým boli typické pre každú krajinu okrem Španielska, kde  mladí adolescenti denne konzumujú 3 – 5 jedál a medzitým aj malé občerstvenia. Malé občerstvenie bolo vo všetkých krajinách najmä v čase po skončení vyučovania. 

Na výber potravín vplýva najmä chuť 
Veľa podobností medzi krajinami bolo v prípade otázky vplyvov na výber potravín. Chuť je najdôležitejší faktor v prípade všetkých príležitostí konzumu jedál vo všetkých krajinách. Ďalším najčastejšie vplývajúcim faktorom bol vplyv rodičov, najmä pri raňajkách a pri večeri, ako aj faktor zdravotného hľadiska, ktorý tak isto ovplyvňovali rodičia viac ako samotní respondenti. 

Hoci zvyky vplývajú na výber potravín vo všetkých krajinách, najmä v prípade raňajok a drobných rýchlych občerstvení, dominoval tento faktor výberu najmä v Belgicku a Španielsku, menej v Maďarsku a Veľkej Británii. Vo Švédsku bol vplyv školy veľmi dôležitý pri výbere raňajok a obeda.

Prekážky  zdravšieho stravovania
Mladí ľudia, ktorí sa zúčastnili ankety, chápu význam zdravého stravovania a vedia, že nie vždy sa spôsob ich stravovania zhoduje s princípmi zdravej výživy. Problém býva to, že zdravá strava je obyčajne fádna, nie vždy chutí najlepšie, nenasýti dostatočne v prípade hladu, pri konzume sa treba premáhať a je drahá.

Zdá sa, že záujem o zdravé spôsoby stravovania alebo životné štýly v tomto duchu je pomerne malý. Mladí ľudia poznajú niektoré teórie o výžive a zdraví, ale oveľa väčšie majú problémy s aplikáciami poznatkov do praxe, majú však aj nesprávne názory alebo im poznatky o potravinách chýbajú.

Ako ďalej?

Výsledky z diskusných skupín sa použijú na vypracovanie dotazníka na získanie kvantitatívnych informácií o vplyvoch na výber stravy a preferenciách u adolescentov uvedených krajín, ako aj ďalších krajín zahrnutých do projektu (Rakúsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko a Taliansko). Dôraz sa bude klásť na potraviny rýchleho občerstvenia, nápoje a zvyky a názory na potraviny, výživu a zdravie. Získané informácie napomôžu vývoju zdravších potravín s požiadavkami zlepšenia ich chuti a výživových potrieb adolescentov a prelomeniu existujúcich bariér k zdravšiemu stravovaniu.

Literatúra

  1. Gilbert C.C., Sanchez M.J., Lehoux C., Hegyi A., Åström A., Hall G., Merino G., Masson A., Fontaine L., Kuti T. (2007) Qualitativeresearch investigating food choices and preferences of adolescents in Europe. Abstract and poster on behalf of the HELENA study group www.helenastudy.com
    The HELENA study takes place with the financial support of the European Community (Contract FOOD-CT-2005-007034). The  content of this notice reflects only the author’s views and the Community is not liable for any use that may be made of the information contained therein.
ČO JE EUFIC
Európska rada potravinárskych informácií (European Food Information Council, EUFIC) je nezisková organizácia, ktorá poskytuje vedecky podložené informácie o bezpečnosti a akosti potravín, zdraví a výžive médiám, výživovým odborníkom, lekárom, pedagógom a ľuďom ovplyvňujúcim verejnú mienku tak, aby boli pre spotrebiteľov zrozumiteľné.

Ďalšie informácie
Dátum poslednej aktualizácie tejto stránky: 24/08/2016
Zobraziť všetky výsledky hľadania