Kliknutím sem prejdete na domovskú stránku EUFIC
BEZPEČNOST A AKOST POTRAVÍN
POTRAVINÁRSKA TECHNOLÓGIA
Food Risk Communication
VÝŽIVA
ZDRAVIE A ŽIVOTNÝ ŠTÝL
CHOROBY SÚVISIACE SO STRAVOU
Prehľady pre spotrebiteľa
(Iba v angličtine)
Jedlo na zamyslenie (Food for thought)
(Iba v angličtine)
Iniciatívy EÚ
(Čiastočne preložené)
In the spotlight
Energetická rovnováha
Mediálne centrum

Informácie publikované na týchto stránkach sú v súlade s normou dôveryhodnosti informácií o zdraví na internete (tzv. HONcode): Bližšie informácie nájdete tu Informácie publikované na týchto stránkach sú v súlade s normou dôveryhodnosti informácií o zdraví na internete (tzv. HONcode):
Bližšie informácie nájdete tu.ČASOPIS FOOD TODAY 03/2009

Návody na telesnú aktivitu

Food TodayĽudské telo je predurčené k pohybu; telesná aktivita poskytuje celý rad telesných, spoločenských a psychologických výhod. Pripravili sa nové návody, ktoré majú Európanom dopomôcť k lepšej kvalite života prostredníctvom zvýšenej aktivity.
Definícia telesnej aktivity
 
Telesná aktivita je “ľubovoľný telesný pohyb súvisiaci s kontrakciou svalov, ktorá zvyšuje výdaj energie nad oddychovú úroveň.”1 Je to hlavný faktor súvisiaci so zdravím a kvalitou života a patria sem rôzne športy a voľnočasové aktivity (t. j. cvičenie), ale aj každodenné aktivity, napríklad rezká chôdza, domáce práce a telesne náročné zamestnanie, napríklad murárstvo.
 
Prínos aktívneho životného štýlu
 
Z telesnej aktivity vyplýva pre všetky vekové skupiny mnoho zdravotných výhod vrátane1:
  • menšieho rizika ochorenia srdca
  • manažmentu telesnej hmotnosti
  • zdravších kostí
  • menšieho rizika depresie
Faktory ovplyvňujúce aktivitu
 
Telesnú aktivitu jednoducho neurčuje iba vôľa osoby, ktorá chce byť aktívna, ale záleží to aj na prostredí. V rámci komunity má významnú úlohu urbanizmus, ktorý môže pomôcť ľuďom tak, že sú schopní chodiť do práce na bicykli alebo pešo bez toho, že by boli nejako ohrození. Pracoviská možno vybaviť sprchami, aby ľudia mohli do práce chodiť na bicykli.
 
Návody pre Európu a Ameriku
 
Za niekoľko posledných desaťročí pozorujeme pokles telesnej aktivity (nie je to však overené), prevažne v dôsledku rôznych inovácií, ktoré nám uľahčujú život. Sedavý spôsob života vedie asi 40 – 60 % obyvateľov Európskej únie.1
 
V r. 2008 boli pre obyvateľov Ameriky a EÚ pripravené nové návody na telesnú aktivitu podporujúcu zdravie (tabuľka 1).1,2 Americké návody sú podrobnejšie v predpisoch minimálneho rozsahu telesnej aktivity pre jednotlivé skupiny obyvateľstva. Návody EÚ vychádzajú všeobecne z odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ktoré majú voľnejší charakter.3
 
Európske aj americké návody sa zhodujú v tom, že pre zdravie je akákoľvek aktivita lepšia ako žiadna. Návody EÚ sa zameriavajú najmä na odporúčania zásahov na komunitnej a vládnej úrovni, ktoré majú umožniť ľuďom viac telesnej aktivity. Medzirezortný prístup zahrnuje šport, zdravie, vzdelávanie, doprava, životné prostredie, urbanizácia, bezpečnosť obyvateľstva, práce a služby pre starších občanov. Napríklad poskytovatelia zdravotného poistenia by mohli podporiť telesnú aktivitu poskytovaním finančných výhod pre klientov, ktorí preukážu, že sú aktívni.
 
Praktické kroky k väčšej aktivite
 
Na lokálnej aj národnej úrovni je najdôležitejšie vytvoriť vhodné podmienky, ktoré budú podporovať väčšiu telesnú aktivitu, pričiniť sa však musia aj jednotlivci. Tí, ktorí nie sú zvyknutí hýbať sa, by sa mali postupne dostať na takú úroveň aktivity, ktorá im vyhovuje a dá sa dlhodobo udržiavať.
 
Obchodník môže začať niečím takým jednoduchým, napríklad tým, že vystúpi vždy z autobusa o zastávku prv a bude chodiť o kúsok viac pešo, pritom časom si vzdialenosť predĺži a na monitorovanie pokroku použije krokomer. Žena v domácnosti môže zaparkovať auto ďalej od obchodu a preniesť nákupné tašky v rukách na dlhšiu vzdialenosť. Manažer môže rozvíjať pracovné vzťahy tým, že navrhne poradu s kolegami po zápase squashu alebo s nimi prediskutuje nové myšlienky pri chôdzi cestou z práce. Ako prvý krok môže každému pomôcť konzultácia s lekárom, ktorý poradí, čo je pre daného človeka najvhodnejšie.
 
Tabuľka 1. US a EÚ odporúčania telesnej aktivity dospelým
 
US odporúčania
 
EU odporúčania (podľa WHO3)
Aspoň 150 minút týždenne mierne intenzívnej
alebo
75 minút týždenne výrazne intenzívnej aeróbnej aktivity
 
Najmenej 30 minút miernej telesnej aktivity 5 dní v týždni
alebo
Najmenej 20 minút intenzívnej aktivity 3 dni v týždni
Každá aktivita má trvať najmenej 10 minút a má byť rozložená na celý týždeň
Aktivita má byť sústredená do úsekov trvajúcich najmenej 10 minút
 
Pre lepší úžitok by mali dospelí zvýšiť aeróbnu aktivitu na 300 minút miernej aktivity alebo na 150 minút intenzívnej aktivity týždenne.
Dospelí by mali cvičiť aj posilňovanie svalov s miernou alebo vysokou intenzitou a 2 alebo viac dní precvičovať všetky hlavné svalové skupiny.
 
Posilňovať svalstvo treba 2 až 3 dni v týždni
 
 
Ďalšie informácie:
Memorandum o telesnej aktivite
O tom, ako ste na tom so svojou telesnou aktivitou, sa dozviete na stránke EUFICu: www.eufic.org/page/en/page/energy-balance/
 
Odkazy
  1. Pracovná skupina EÚ “Šport a zdravie” (2008) Návody na telesnú aktivitu EÚ. Dostupné na: http://ec.europa.eu/sport/what-we-do/doc/health/pa_guidelines_4th_consolidated_draft_en.pdf
  2. U.S Ministerstvo zdravotníctva a služieb ľudu (2008). 2008 Návody na telesnú aktivitu Američanov. Dostupné na: http://www.health.gov/PAGuidelines/pdf/paguide.pdf
  3. WHO (2002). Hýbte sa pre zdravie. Dostupné na: http://www.who.int/moveforhealth/en
ČO JE EUFIC
Európska rada potravinárskych informácií (European Food Information Council, EUFIC) je nezisková organizácia, ktorá poskytuje vedecky podložené informácie o bezpečnosti a akosti potravín, zdraví a výžive médiám, výživovým odborníkom, lekárom, pedagógom a ľuďom ovplyvňujúcim verejnú mienku tak, aby boli pre spotrebiteľov zrozumiteľné.

Ďalšie informácie
Dátum poslednej aktualizácie tejto stránky: 20/09/2016
Zobraziť všetky výsledky hľadania