Kliknutím sem prejdete na domovskú stránku EUFIC
BEZPEČNOST A AKOST POTRAVÍN
POTRAVINÁRSKA TECHNOLÓGIA
Food Risk Communication
VÝŽIVA
ZDRAVIE A ŽIVOTNÝ ŠTÝL
CHOROBY SÚVISIACE SO STRAVOU
Prehľady pre spotrebiteľa
(Iba v angličtine)
Jedlo na zamyslenie (Food for thought)
(Iba v angličtine)
Iniciatívy EÚ
(Čiastočne preložené)
In the spotlight
Energetická rovnováha
Mediálne centrum

Informácie publikované na týchto stránkach sú v súlade s normou dôveryhodnosti informácií o zdraví na internete (tzv. HONcode): Bližšie informácie nájdete tu Informácie publikované na týchto stránkach sú v súlade s normou dôveryhodnosti informácií o zdraví na internete (tzv. HONcode):
Bližšie informácie nájdete tu.ČASOPIS FOOD TODAY 05/2004

Označovanie potravín – význam pre spotrebiteľa

Food TodaySpotrebiteľ potrebuje vedieť, čo potraviny obsahujú, aby sa mohol zamerať na také potraviny, ktoré mu umožnia zostaviť si zdravú stravu. Pre alergikov dôležité, aby zakúpené potraviny neobsahovali potenciálne nevhodné, prípadne i nebezpečné látky. Všetky tieto informácie sa uvádzajú na obaloch potravín, je však otázka, či všetci o nich vieme a či im aj rozumieme.

Prvotným významom označovania potravín je nutnosť poskytovať spotrebiteľovi dostatok informácií i ochranu. Spotrebiteľ sa tak môže rozhodnúť pre výrobky podľa vlastnej potreby zo zdravotných alebo chuťových dôvodov, prípadne i z dôvodu pohodlnej prípravy. Výrobca musí deklarovať všetky povinné informácie, napr. o aký výrobok ide, aké je jeho zloženie, akým spôsobom a ako dlho môže byť výrobok uskladnený, pričom odlíši svoje výrobky a svoju značku od iných značiek na trhu.

Výrobca je povinný poskytnúť určité informácie európskym spotrebiteľom, a to buď priamo na obale, alebo na etikete pripevnenej k výrobku. Názov, pod ktorým sa výrobok predáva, nesmie byť klamlivý. Na etikete musia byť uvedené údaje týkajúce sa postupu pri výrobe (napr. zmrazený, v prášku, údený, ošetrený UHT, koncentrovaný). Na etikete musí byť uvedené meno výrobcu a jeho adresa. Ďalej musí byť uvedená čistá hmotnosť baleného výrobku, a ak je to nevyhnutné i návod na prípravu alebo špeciálne podmienky skladovania.

Zoznam zložiek

Zložky používané pri výrobe môžu zaujímať najmä spotrebiteľov, ktorí sa snažia redukovať svoju hmotnosť alebo vyžadujú špeciálne diéty, prípadne trpia rôznymi alergiami. Podľa zákona musia byť uvedené všetky použité zložky, a to podľa množstva v zostupnom poradí.

Na základe nedávnej zmeny zákona musia byť pri používaní rôznych zmesných zložiek uvedené všetky zložky samostatne. Kategórie použitých zložiek (napr. "olej", "syr", "zelenina") teraz nemožno označovať ako také, ale je nevyhnutné uvádzať typ použitého oleja, syra alebo zeleniny. Bez výnimky musia byť uvedené prípadné známe alergény.

Legislatívne opatrenia, podľa ktorých sa uvádzajú na označení sladidlá, ochucovadlá a iné potravinárske prídavné látky alebo potraviny vyrábané z geneticky modifikovaných organizmov (GMO), podiehajú osobitným pravidlám.

Údaje "minimálna trvanlivosť" a "spotrebujte do"

Je potravina, ktorú kupujete, dostatočne čerstvá? Táto informácia je uvedená na obale. Podľa zákona má byť na obale uvedený dátum s označením, "minimálna doba trvanlivosti" alebo "spotrebujte do". Tieto dva výrazy majú rôzny význam:

  • "Minimálna trvanlivosť" znamená dobu, počas ktorej si výrobok zachová svoje špecifické vlastnosti, ak je správne uskladnený. Inými slovami, výrobok s prešlou dobou „minimálnej trvanlivosti“ môžeme stále bez problémov konzumovať, avšak výrobca už neručí za senzorické vlastnosti výrobku (chuť, vôňa atď.).
  • Dátum "spotrebujte do" sa nachádza na ľahko skaziteľných výrobkoch a z mikrobiálneho hľadiska môže predstavovať určité nebezpečenstvo, ak sa výrobok nespotrebuje v rámci obdobia do uvedeného dátumu. Také výrobky, napr. hotové šaláty, musia byť označené dátumom "spotrebovať do" a po tomto dátume sa už nesmú predávať. Výrobca musí naviac uvádzať, ako má byť výrobok uskladnený, aby sa zachovala jeho čerstvosť, napr. pri akej teplote.

V záujme minimalizácie nebezpečenstva alimentárnej otravy je nevyhnutné venovať pozornosť týmto údajom.

Okrem všeobecných pravidiel označovania potravín existujú určité špecifické požiadavky, ktoré sa vzťahujú na určité typy výrobkov  alebo na výrobné postupy. Na označení alkoholických nápojov musí byť uvedený údaj o množstve alkoholu v objemových percentách. Pri iných výrobkoch musí byť uvedený napríklad druh plynu použitý pri balení.
 
Ďalšie informácie

ČO JE EUFIC
Európska rada potravinárskych informácií (European Food Information Council, EUFIC) je nezisková organizácia, ktorá poskytuje vedecky podložené informácie o bezpečnosti a akosti potravín, zdraví a výžive médiám, výživovým odborníkom, lekárom, pedagógom a ľuďom ovplyvňujúcim verejnú mienku tak, aby boli pre spotrebiteľov zrozumiteľné.

Ďalšie informácie
Dátum poslednej aktualizácie tejto stránky: 20/09/2016
Zobraziť všetky výsledky hľadania