Kliknutím sem prejdete na domovskú stránku EUFIC
BEZPEČNOST A AKOST POTRAVÍN
POTRAVINÁRSKA TECHNOLÓGIA
Food Risk Communication
VÝŽIVA
ZDRAVIE A ŽIVOTNÝ ŠTÝL
CHOROBY SÚVISIACE SO STRAVOU
Prehľady pre spotrebiteľa
(Iba v angličtine)
Jedlo na zamyslenie (Food for thought)
(Iba v angličtine)
Iniciatívy EÚ
(Čiastočne preložené)
In the spotlight
Energetická rovnováha
Mediálne centrum

Informácie publikované na týchto stránkach sú v súlade s normou dôveryhodnosti informácií o zdraví na internete (tzv. HONcode): Bližšie informácie nájdete tu Informácie publikované na týchto stránkach sú v súlade s normou dôveryhodnosti informácií o zdraví na internete (tzv. HONcode):
Bližšie informácie nájdete tu.ČASOPIS FOOD TODAY 12/2006

Veľká budúcnosť pre vedu o malých veciach

Food Today

Nanotechnológia vyvíja nové produkty a procesy využívaním látok, ktorých veľkosť je v rozsahu približne 0.1 až 100 nanometrov. Nanometer je jedna bilióntina metra (alebo jedna milióntina milimetra), je to naozaj ‘veda malých vecí’. Uvedomme si, že šírka jedného atómu je približne jedna desatina nanometra, molekula DNA má šírku okolo 2,5 nanometra a hrúbka vlasu človeka je približne 80 000 nanometrov.

 V Amsterdame sa v dňoch 25. – 26. októbra 2006 uskutočnila konferencia s názvom: 'Nano- a mikrotechnológie v priemysle potravín a zdravej výživy', na ktorej sa účastníci dozvedeli, že nanotechnológie využívajú skutočnosť, že  vlastnosti materiálu  sa výrazne menia v rozsahu nano, a tým sa vo veľkej miere menia aj potenciálne možnosti využitia týchto materiálov. Táto priekopnícka technológia existuje asi desaťročie, pričom do každodenného života má možnosť priniesť revolúciu, a to do najrôznejších oblastí akými sú informačné technológie, spoje, energia, kozmetika, textil, ochrana zdravia a potravín.

Nanotechnológia a potraviny

Mnohé potravinárske spoločnosti investujú v tomto čase do výskumu nanotechnológií, pretože nanotechnológie by mohli urobiť potraviny bezpečnejšími, výživnejšími a chutnejšími. Náklady na ich výrobu by boli nižšie, výrobné zariadenia by pracovali efektívnejšie, pretože by bola nižšia spotreba energie, vody, chemikálií a znížila by sa aj produkcia odpadu.

Aj keď je v obchode len málo potravinárskych produktov, ktoré inkorporovali nanotechnológie, vyvíja sa čoraz viac nových aplikácií. Významnú úlohu bude táto empirická veda zohrávať v niektorých kľúčových oblastiach, vrátane balenia potravín, bezpečnosti potravín a ‘interaktívnych potravín’. Predstavte si potravinu, ktorá má chuť a textúru zmrzliny, ale nebude obsahovať tuk.

Balenie potravín a bezpečnosť potravín

Moderné baliace systémy budú vyrobené tak, aby sme dosiahli lepšiu ochranu potravín, zlepšili monitorovacie techniky, ktoré by umožňovali vystopovať potraviny od ‘farmy po vidličku’. Ľahšie, flexibilnejšie baliace materiály, schopné absorbovať kyslík a vlhkosť pomôžu udržiavať potraviny dlhšie čerstvé. Od nanočastice s antimikrobiálnymi vlastnosťami a s povrchom odolným voči nečistote sa tiež očakáva široké využitie v oblasti balenia materiálov a využitia strojov v procese výroby potravín.

Aj materiály na výrobnej linke budú môcť prispôsobovať svoje vlastnosti externým a interným podmienkam, napríklad teplote, a v prípade pretrhnutia alebo prasknutia sa automaticky opravia. Ďalšou inovačnou myšlienkou je využívanie nanosenzorov vsadených do obalov, ktoré zistia presné množstvo chemických výrobkov a budú schopné ich odpojiť, keď sa začne potravina kaziť. Výstražným signálom pre konzumenta bude farebná zmena obalu, ktorá sa prejaví v dôsledku skazy alebo kontaminácie výrobku.

Funkčné a interaktívne potraviny

Nové potravinárske systémy sa vyvíjajú s rozšírenými funkčnými vlastnosťami. Víziou do budúcnosti sú potraviny s nižším obsahom sodíka, ktoré pri kontakte s jazykom budú stále chutiť slano, alebo výživové systémy, ktoré použitím nanokapsuly dodajú organizmu mikronutrienty, antioxidanty alebo dokonca lieky so špecifickým miestom využitia v tele v stanovenom čase. Koniec koncov, nanosenzory by sa mohli vyvinúť tak, aby zistili individuálne osobné profily a spúšťali uvoľňovanie príslušných molekúl z výrobku. Týmto spôsobom by sa mohli potraviny prispôsobiť špecifickej chuti a vôni preferovanej konzumentom, ako aj jeho vlastným potrebám v závislosti od zdravotného stavu, výživových potrieb alebo alergie. Potenciálna aplikácia zahŕňa aj potraviny, ktoré môžu uvoľňovať potrebné množstvo vápnika konzumentovi so začínajúcou osteoporózou, alebo potraviny s ‘inteligentným filtrom’, zachytávajúcim molekuly, ktoré by mohli vyvolať alergickú reakciu.

Záujem spotrebiteľov

Aj keď nanotechnológie sľubujú úžasné do budúcnosti, ako každá nová technológia, konzumenti majú samozrejme obavy z možných rizík na zdravie človeka a životné prostredie. V súčasnosti síce prebieha rozsiahly výskum  existujúcich nanotechnológií, ale výsledky ešte neexistujú. Dôkladné testovanie produktov pred ich uvedením na trh sa sústreďuje na veľkosť častíc ako aj na ich zloženie. Výskumné ústavy a vládne organizácie v UK a Nemecku sa zaoberajú práve touto oblasťou. Prebiehajú konzultácie expertov a konzumentov spolu s Nemeckým federálnym inštitútom pre hodnotenie rizika.

Ďalšie informácie:

  1. Nanotechnology: Innovation for tomorrow's world.
  2. International Food Information Council.
  3. The National Nanotechnology Initiative.
  4. European Commission
  5. The A to Z of Nanotechnology.
  6. European Nanotechnology Gateway (nanoforum.org). Report on Nanotechnology in Agriculture and food
  7. The Royal Society/Royal Academy of Engineering Report: Nonoscience and nanotechnologies: opportunities and uncertainties
  8. Federal Institute for Risk Assessment
  9. http://www.foodtech-international.com/papers/nanotechnology.htm
  10. http://www.foodtech-international.com/papers/application-nano.htm
Súvisiace podcasty
Aspartame, Low-calorie sweetner, Food origins, Food safety
Carbohydrates & fibre, Dietary fibre, Obesity, Gut health, Functional foods
Food safety, Kontaminujúce látky v potravinách, Additives
ČASTO KLADENÉ OTÁZKY (FAQ) (Iba v angličtine)
ČO JE EUFIC
Európska rada potravinárskych informácií (European Food Information Council, EUFIC) je nezisková organizácia, ktorá poskytuje vedecky podložené informácie o bezpečnosti a akosti potravín, zdraví a výžive médiám, výživovým odborníkom, lekárom, pedagógom a ľuďom ovplyvňujúcim verejnú mienku tak, aby boli pre spotrebiteľov zrozumiteľné.

Ďalšie informácie
Dátum poslednej aktualizácie tejto stránky: 24/08/2016
Zobraziť všetky výsledky hľadania